2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
13. napirendi pont:
A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében a 100/2015. (V.7.) képviselő-testületi határozatnak megfelelően pályázatot nyújtottunk be a gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatásához. A pályázatunk eredményes volt, az igényelt állami támogatást teljes összegben biztosították számunkra.

A nyári ingyenes gyermekétkeztetés is sikeresen zárult le, 53 napon át 52 gyermek kapott ingyenes meleg ebédet, a Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának szervezésében. A pályázati elszámolás során gondként jelentkezett, hogy a pályázati kiírás hiányossága, illetve az igénylést bonyolító program hibája miatt nem számoltunk tizedes pontossággal, holott az elszámolásnál már ez volt az elvárás. Ennek az anomáliának az lett az eredménye, hogy 9.328,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ez abból adódott, hogy az 51,6 gyermeket –172 fő legfeljebb 30%-a – ugyanis 52-re kerekítettük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekre tekintettel járuljon hozzá visszafizetési kötelezettségünk teljesítéséhez, a mellékelt határozati javaslat szerint.

A polgármester nevében és megbízásából:

Mezei Virág
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


Kőszeg, 2015. október 19.HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban megszervezett szociális nyári gyermekétkeztetés keretében, 52 gyermek ingyenes étkeztetésének pályázat útján történő biztosítása kapcsán, a pályázati elszámolás során keletkezett 9.328,- Ft visszafizetési kötelezettséghez a szükséges fedezetet biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.