2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
15. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület 2015. évi munkatervében az októberi rendes ülésre volt tervezve a város valamennyi futó és tervezett pályázatainak állásáról szóló áttekintés. Huber László polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a munkaterv elfogadása idején az volt az elképzelés, hogy a Területi Operatív Program pályázatai az év ezen időszakában már kiírásra kerülnek, de ezek még csak előkészítés alatt vannak. A korábbi pályázatok befejeződtek, ezért ezen előterjesztés akkor kerül a képviselő-testület elé, ha lesz aktualitása.
Ugyancsak jelen ülésre volt tervezve a „Kőszeg és környéke turisztikai stratégiájának elfogadása.” c. napirendi pont is. Bakos György az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke kérte ennek elhalasztását. Véleményük szerint ennek készítéséhez szükséges Kőszeg város és a térség turisztikai szolgáltatóinak álláspontjának, elképzeléseinek megismerése, egyeztetése.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolója pedig az igazgató úr kérésére a novemberi rendes ülésre kerül előterjesztésre.

174/2015. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) ön-kormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg, Rákóczi u. 13 szám alatti, 255 m2 nagyságú, áruház megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését rendelte el az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 43.864.000,- Ft 25%-ával csökkentett, 32.898.000.- Ft induló vételáron.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy első alkalommal érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult az eljárás, az új licit időpontja: november 12.

A 175/2015. (VIII. 27.) határozatában a képviselő-testület a Kőszeg, 2975/101 hrsz-ú, 1173 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését hagyta jóvá az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő 8.200.000,- Ft+ áfa induló vételáron.
Erre a határozatra is Rimányi Krisztina osztályvezető jelenti, hogy első alkalommal érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult az eljárás, az új licit időpontja: november 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság október havi ülésén jóváhagyta Stampf Ervin 9730 Kőszeg, Hegyalja u. 19. szám alatti kérelmező részére a Kőszeg 7713 hrsz-ú, 154 m2 nagyságú, rét művelési ágú ingatlan értékesítését az értékbecslésben szereplő 29.000,- Ft vételáron.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság októberi ülésén döntött a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címek adományázásáról, amelyek a november 6-i, Városi Királynapon lesznek átadva.
A bizottság jóváhagyta a nyári táborozások elszámolásáról szóló beszámolókat.
A bizottság döntött a Schneller István u. 1. I. 2. és a Liszt Ferenc u. 26. üres lakások bérbeadási módjáról, kijelölte a Meskó u. 13. I. em. 10. önkormányzati lakás új bérlőjét.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:
– közösségi együttélés: 5 db közigazgatási bírság kiszabására került sor, 10 eljárás van folyamatban,
– behajtási/behajtási és várakozási engedély: összesen 16 db,
– közútkezelői hozzájárulás: 10 db,
– közterület-használati engedély: 11 db került kiadásra.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. szeptember 24. és október 28. között összesen 98 települési támogatást, továbbá 7 lakásfenntartási támogatást állapított meg.
Kőszeg, 2015. október 28.
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.