2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.

BESZÁMOLÓ
a Kőszeg és Vidéke újság kiadásáról


1. Kiadói jog
A Kőszeg és Vidéke 2020. január 20-án megjelent lapszáma egyben az újraindítását követően a 33. évfolyam kezdetét jelentette.
A város tulajdonában lévő „Kőszeg és Vidéke” kiadásával a képviselő-testület a 14/2013. (I. 31.) határozatával a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházat bízta meg, felelős kiadó megbízást kapott az intézmény vezetője 2013 márciusától.
A kiadói jog átvételekor 6050 db volt a példányszám, a 2020. februári lapszámnál 6450 db. Kőszegen kívül a lakosság 1600 példányban veszi kézbe az újságot. A 14 faluban történő terjesztésre jellemző, hogy csak öt településen nem jut el minden háztartásba, amelyről mindig az illetékes önkormányzat dönt.
A példányszám szerint a lakosság jelentős részéhez eljut a Kőszeg és Vidéke. A térség lakosságának száma 2018. év végén alig haladta meg a 17 ezer főt, a lakóingatlanok száma hétezer fölött van.
Mindez összecseng azzal a kiadói szándékkal, hogy minél nagyobb mértékben fedjük le Kőszeg vonzáskörzetét, hiszen a megjelent hírek, információk erősítik a települések közötti kapcsolatot, Kőszeg központi szerepét.

2. Nyomtatás
A Kőszeg és Vidéke lapszámai 2014 januárjától Szegeden a LAPCOM Zrt. nyomdájában – amely 2019-től a Mediaworks Hungary Kft. tulajdona –, történik a nyomtatás. A rotációs nyomdában a 6450 db újság átfutási ideje egy óra (nyomtatás + csomagolás). Ilyen kapacitás Kőszeghez közelebbi városban nem áll rendelkezésre. A megszerkesztett újságoldalakat a nyomdai szerverre vasárnap este 18 óráig kell feltölteni. Az időpontegyeztetések, a szállítások megszervezése okán hétfő délutántól kezdődik a terjesztés, az esti órákban a lakótelepen már olvassák az újságot.
A felelős szerkesztő tartja a szakmai kapcsolatot a nyomdával, 2019 decemberében látogatást is tett az üzemben. A figyelmes olvasó láthatja, hogy az újság külső megjelenésében 2020 januárjától változás történt.
A Mediaworks Hungary Kft. szegedi üzeme a nyomdai munkát jó minőségben és megbízhatóan végzi el. Mindehhez az is szükséges, hogy az újság szerkesztője határidőre készítse el az adott lapszámot a nyomda által előírt minőségben.3. Terjesztés:
2018. januártól a VISZI-POST Kft.-vel kötöttem szerződést a terjesztés érdekében, négy fő viszi ki a háztartásokba az újságpéldányokat. Ebben a formában a megjelenés hetében, hétfőn 13.00 óra körül Kőszegre, a Jurisics várba érkezik a kinyomtatott újság. A városban 4500 db jut el az olvasókhoz. Érdemes – a megjelenés hétfői napján – délután, kora este megnézni a postaládát, mert a különböző szórólapokkal együtt viszik ki a Kőszeg és Vidékét.
A terjesztés ellenőrzése egyedi módon történik. Minden lapszám 2. oldalán jelenik meg az erről szóló felkérés. A Kedves Olvasók türelmetlenek, várják az újságot és telefonálnak, ha nem kapják meg azt. Közvetlen kapcsolatban állunk a terjesztő személyekkel, így a beérkező észrevétel többnyire orvosolható. A terjesztésre vonatkozó szerződés nem tartalmazza a lappéldányok minden háztartásokba 100%-os kijuttatását, ilyet szórólap kategóriában a kft. nem vállal. Az üdülőterületeken lakók az újsághoz hozzájuthatnak a Szabóhegyért Közösen Egyesület, illetve a Városház utcában lévő Hírlapbolt közreműködésével.
A terjesztésről szóló visszajelzések információkat adnak arról, hogy az olvasók várják a Kőszeg és Vidéke megjelenését. Nem jó hallani a reklamációkat, amelyek arról szólnak, hogy egyik vagy másik olvasó nem kapta meg az újságot. Ugyanakkor jó érzés az, hogy azért keresik az újságot, mert várják és olvasni akarják.

Beszámoló a számok nyelvén:
KÉV Kiadások 2019
Megbízási díjak 872 796 Ft
Nyomda költség 4 389 895 Ft
Fuvar költség 658 460 Ft
Terjesztés (Viszi-Post) 281 946 Ft
Számlás újságírók 5 029 010 Ft
Postaköltség 111 010 Ft
bruttó 11 343 117 Ft


KÉV Bevételek 2019
Hirdetés 6 831 100 Ft
Települések lapkiadása 1 757 480 Ft
ÁFA bevétel 2 358 598 Ft
bruttó 10 947 178 Ft


Kőszeg, 2020. március 9.

Pócza Zoltán s.k.
felelős kiadó


Felelős szerkesztő beszámolója a Kőszeg és Vidéke havilap
2019 évi tevékenységéről

Felelős szerkesztőként azt gondolom,
tapasztalom, hogy a Kőszeg és Vidéke az olvasók körében elfogadott, keresett újság, amelyből szívesen tájékozódik a Kőszeg és környék 14 falujának lakossága.
Az olvasók köre széles, és ebbe nem tartozik bele Kőszeg és környékének mind a 17 ezer lakosa. Nyilvánvaló, hogy az olvasók között vannak elégedetlenek, de a lényeg: olvassák el a híreket. Facebook csoport tagja nem vagyok, de próbálom nyomon követni az írások utóéletét, azokra való reakciókat. A havonkénti megjelenés miatt a hírek aktualitásában létezik időeltolódás, de ilyenkor is törekszünk a többoldalú tényszerűségre, és arra, hogy ne legyen az újság hírismétlő. Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a Kőszeg és Vidéke újságban a fontos hírek itt jelenjenek meg először. Ez alapvetően nehéz feladat, de lényeges: olyan részletességgel, amely más hírforrásban biztosan nem lesz, nem volt közzé téve. Ha a többi hírforrásokban ‘túlragozott’ az információ, akkor a kis terjedelem vagy a mellőzés a célszerű.

Kedves Olvasó!
A Kedves Olvasó, ha lapozza az újságot, akkor alkothat véleményt. A Kedves Olvasót akkor lehet megtartani, ha megbízható, újszerű, helyi, kőszegi, tényszerű híreket közlünk. Minden médiának megvannak a jellemzői: a Kőszeg és Vidéke újságnak kőszeginek kell lennie, erősen kell képviselni a falvakon lévő olvasók érdekeit is. Híreket csak akkor érdemes közzé tenni, ha lesz, aki elolvassa, mert van benne a Kedves Olvasónak információ. Ha az olvasó várja az újságot, vagyis olvassa, akkor lehet célirányosan tárgyalni a lehetséges hirdetővel. Azt írhatom, hogy a hirdetőktől az újság minőségére vonatkozóan jó visszajelzéseket kapok.
Felelős szerkesztőként rögzítem, hogy az újságról mindig az olvasó dönt: kézbe veszi-e, olvassa-e vagy nem. Egy-egy hír közzé tétele még nem jelenti azt, hogy eljut a köztudatba. Hogy az olvasót végig lehessen vezetni az íráson, fontos: minden mondatnak legyen konkrét – a Kedves Olvasót érintő – információ tartalma, és ne a bővített, hanem a tömör, tényközlő mondatok domináljanak.
Mi a fontos?
Szerkesztőként fontosnak tartom, hogy a viták generálása, azokban való részvétel nélküli legyen a Kőszeg és Vidéke újság hírközlő eszköz, mert a viták levezetésére a havonkénti megjelenés miatt sem alkalmas. A képviselő-testületi ülésen elhangzottakról való tájékoztatás ugyancsak fontos, hiszen a lakosságot közvetlenül érintő egy-egy döntés háttere, az előkészítés indoka nemcsak a képviselők, hanem az olvasó felé is mérvadó. A testületi ülésekről való tudósítás valóságban egy késői hírközlés, hiszen online formában bármikor – többféle forrásból – visszanézhető. Számomra ez azt jelenti, hogy van honnét az újságban közzé tett információkat kontrollálni. Számomra mindez azt is jelenti, hogy csak azokról a döntésekről érdemes és fontos tudósítani, amely a lakosságot érinti.

Lehetetlenség határa.
Az újság 32 – A4 méretű – oldalon jelenik meg. Az elmúlt évi választások miatt egyszer volt 48 oldal, amit minden képviselő láthatott. Lapszámonként 8 – 11 oldal terjedelmű hirdetés jelenik meg, legalább kettő a sportolók eredményeiről szól, egy oldal a nemzetiségekről. A többit lehet elosztani az aktualitásokra. A begyűjtött anyagot, a feldolgozásra váró hírek mennyisége miatt a teljeskörű tájékoztatás rendszerint a lehetetlenség határát súrolja, mert nagyobb újságterjedelemre lenne szükség. Így minden eszközt alkalmazni kell, hogy minél több hír kaphasson helyet a megjelenő újságban.
Egy-egy lapszámban hatvannál több írás jelenik meg a két oldal sporthíren, és hirdetéseken kívül. Ezt a mennyiséget kezelni, megvalósítani jelentős feladat.
Mégis létezik a vélemény: ’Bezzeg a másik …. több helyet kapott vagy csoportunk jótékonysági tevékenysége méltánytalanul elhanyagolt’ mondat rendszerint elhangzik.
Hírforrások.
Igaz a mondás: a téma az ’utcán hever’, de nincs sehol sem rögzítve: mikor és hol. Igaz: „keressetek és találtok”, és az is, hogy a témakeresés, feldolgozás jelentős szakmai és időigényes feladat, különösen a válogatás, a hírek méretre szabása.
Egy-egy írás elkészítése sokat követel meg az ’íródeáktól’, kezdődhet azzal, hogy több órás programon kell részt venni. A hírgyűjtés a valóságban egész hónapos feladat. Ezt az olvasó nem látja, de nem is értékeli.
Fontos cél, hogy a megjelenés előtti hétvége hírei a hétfői újságban olvashatóak legyenek.
Nem állítom, hogy mindenki elfogadja az írásokat, azok tartalmát, viszont fontos, hogy a leírtak legyenek mérvadónak. Ha indokolt: pótolni kell a hiányzó, esetleg pontatlan információkat.
Mindenkor, minden olvasótól várjuk a véleményeket, álláspontokat, az egyetértőt és az ellenzőt! A képviselő-testületi ülésen történő beszámolónak is ez a motivációja.
Szerkesztőbizottság.
A Kőszeg és Vidéke szerkesztőbizottsága önállóan végzi a feladatát. A jelenlegi megjelenési struktúrában 2008 óta készíti el hónapról hónapra az újságot. Az öt fő – kőszegi, különböző munkadóknál nyolcórás főállásban dolgozó vagy nyugdíjas csapattag – meghatározó résztvevő az újság megjelenésében. Az újraindítás (1988. év) óta ketten (Kiss János, Németh Iván) részesei a munkának, Tóthárpád Ferenc és Hani Tibor 2003. illetve 2004. év óta vesznek részt a lap készítésében. Az első írásom a Kőszeg és Vidékében 1992-ben jelent meg.
Azt gondolom, hogy közzé kell tenni azt a mondatot, hogy mindannyian az újságot szívvel, lélekkel, kőszegiként készítjük, és azt is: csak így érdemes.

Kőszeg, 2020. március 9.

Kámán Zoltán s.k.
felelős szerkesztő

A beszámolót megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja.