2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg Város Önkormányzata részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye, pénzügyi lebonyolítója a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.
A legutóbbi beszámoló időpontja: 2019. április 25.
A JvMK a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (02.28.) számú önkormányzati rendelete a közművelődésről, és a 59/2011. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozatban szereplő Kőszeg Város Közművelődési Koncepciója mentén végzi munkáját, az éves elfogadott munkatervnek és rendezvénynaptárban foglaltaknak megfelelően.
Az intézmény alapító okiratban meghatározott feladatai:
A művelődési igények fejlesztése és kielégítése, a kulturális értékek közvetítése, az általános műveltség rendszeres gyarapítása.
Művelődési közösségek kialakítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése és kulturált feltételeinek megteremtése, a város rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása. A Kőszegi Várszínház működtetése.
Tárgyi feltételek
Az intézmény székhelye a Jurisics vár. A vár a magyar állam tulajdona, a tulajdonosi jogokat a 2008. január 1-jén alapított Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, ingyenes használója Kőszeg Város Önkormányzata, illetve intézményünk. Ebből fakadóan a fenntartásra, karbantartásra vonatkozóan szinte tulajdonosi kötelezettségeink vannak. Az intézmény 2013. július 1. óta újra a Jurisics várban látja el feladatait. A működés kiteljesedését a Közművelődési Szolgáltató HÁZ átadása hozta meg 2015. február 15-én. Az időközben elvégzett javítások mellett még vannak problémáink. Bár tavaly a lovagterem hűtő és szellőzőrendszere javításra került, de a tetőcserepek és kúpcserepek folyamatos ellenőrzése és cseréje is szükséges. A gázkazánok kéményének szigetelése elmaradt a projektben, így ma már a vakolat nagy része lemállott a hőkülönbség miatt. Szigetelése és újra burkolása időszerűvé vált. Közösségeink közül jelenleg a Kőszegi Vonósok nem rendelkeznek önálló próbateremmel, nekik a KÖSZHÁZ tetőterében lehetne kialakítani próbatermet a Kőszegi Forrás TOP CLLD projekt révén. Jelenleg a volt fúvós próbateremben (KIKÖT-Ő, NYITOK), vagy a Szent Benedek Gyógyszertárban próbálnak. Az Írottkő Natúrparkkal közös vagyonhasznosítási megállapodásnak megfelelően az ún. Kistornyot és a hozzá tartozó kertet vagyonhasznosításban üzemeltetjük az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel. Erről a vagyonhasznosításról 2018-ban lemondtunk az Önkormányzat javára, melynek átvezetése zajlik az MNV Zrt-nél. A szakmai tárgyi feltételek javításában jórészt pályázati lehetőségekre támaszkodtunk, melyhez Kőszeg Város Önkormányzata biztosította a hátteret a TOP Turisztikai és a TOP CLLD projektben. A TOP CLLD révén 2020. márciusában sikerült a lovagtermet kifesteni és elkezdeni 2 nagyméretű italhűtő beszerzését. Az Önkormányzat TOP pályázata révén a nyárig nagyon sok szép rendezvényeszköznek kell megérkeznie (mobil színpad, székek, szettek, hang és fénytechnika, kordonok, etc.). A Kőszegi Várszínház nézőterének cseréje elengedhetetlen a minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében, a várhatóan 60 millió forintos beruházásra nyújtottunk be pályázatot, melynek megvalósulása 2021-re lehet realitás. Az Előadóművészeti Többlet Támogatás révén 2020 tavaszán 4 millió Ft összegben tudtunk beszerezni hang és fénytechnikai eszközöket.
Személyi feltételek
Az intézmény személyi állománya - szakmai felkészültségében - a közművelődés kihívásainak meg tud felelni. A beszámoló időszakában teljesedett ki üzemszerűen a turisztikai-kulturális központ funkció. Így a pénztáros-animátori feladatkörben bebizonyosodott, hogy minimum 2 fő, szezonban minimum 3 fő jelenléte szükséges a látogatók megfelelő kiszolgálása érdekében és a nyári csúcs időszakban elengedhetetlen a hétfői nyitva tartás. Közfoglalkoztatási programban már nem tudunk kiegészítő feladatokra munkavállalót alkalmazni. 3 főállású animátort alkalmazunk és nyáron diákokkal, szakmai gyakorlatosokkal töltjük fel a létszámot. A gazdasági ügyintéző munkakörben dolgozó kolléga szülési szabadságra ment, helyette új kolléga dolgozik és szerencsére a kismamát atipikus foglalkoztatásban 4 órában a TOP CLLD-ben tudjuk visszafoglalkoztatni. A többi területen változás nincs: 1 fő igazgató, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő népművelő, 1 fő kulcsár, 3 fő technikus-fűtő-karbantartó, 3 fő takarító és a 3 pénztáros-animátor. E mellett a TOP CLLD projektben alkalmazunk 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkavállalót. A Család és Karrier Pont pályázatunkban lehetőség nyílt még két 4 órás munkavállalót alkalmazni a projektek segítésére. Az engedélyezett létszám 16.5 fő. Sajnos a nagyon alacsony bérezés és a sokszor kiszámíthatatlan munkaidő nem csábító a fiatal munkavállalóknak, így a legnagyobb felkészültséget igénylő technikusi státuszban jelenleg is betöltetlen 1 hely. Egyre nagyobb gond a túlmunkák díjazása, bár a minimálbér emelkedés az alacsonyabb keresetű munkavállalóknál jelentős növekedést hozott. Így viszont bérfeszültség keletkezett a magasabban kvalifikált, felelősségteljesebb munkavállalókkal szemben. Reméljük erre is születik kompenzáció országos, vagy önkormányzati szinten. Az irodai munkatársaknak a futott EFOP, TOP CLLD és CSAK Pont pályázatokból sikerül plusz bért biztosítani, a plusz munka mellé.
A továbbiakban az intézményi munkatervnek megfelelő csoportosítás alapján haladva számolok be az intézmény elmúlt években végzett munkájáról.
Létkultúra
Fontos feladatunk a helyi lakosság élet-, és munkaképességének növelése érdekében a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata, az e területen működő közösségek népszerűsítése, segítése. Az ehhez a témakörhöz tartozó tanfolyamok, szakkörök, képzések és tájékoztatók közül újra indult A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezettel létrehozott „NYITOK Tanulási Központ”, mely a KIKÖT-Ő Ifjúsági Klub helyén működik. A program alapvetően kompetencia fejlesztéssel foglalkozik. A Magyar Vöröskereszt tevékenységét segítve láttunk el humanitárius szolgálatot a Városi Véradások, Csecsemőgondozási Verseny helyszínbiztosításával, akciók média megjelenésének segítésével. Saját rendezvényként a Mindenki Mikulása megrendezésével próbáltuk segíteni a rászoruló gyerekek helyzetét. Az EFOP VÁR-KÖZ-SÉG projektjében a Dr. Nagy László EGYMI-t vontuk be felzárkóztató programunkba, mely végén 2019-ben 40 gyerek nyaralhatott a Balatonnál. Teret és helyet adtunk az életminőséget javító előadásoknak, nyugdíjas klubjainkban. A város azon civil szervezeteinek is lehetőséget adtunk tájékoztatóik, közgyűléseik megtartására intézményünkben, melyek nem közvetlenül nálunk bejegyezve működnek, viszont a létkultúrában fontos városi szerepet töltenek be: Borbarátok Egyesülete, Kőszegi Polgári Kaszinó, Kőszeg és Környéke Hegyközség, Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete, Írottkő Natúrparkért Egyesület, Kőszegi Testvérvárosi Egyesület, Kőszegi Művészeti Egyesület, stb. Kiemelten fontosnak érzem a nálunk működő nyugdíjas klubok (Nyugállományúak, Bútorszövetgyári, Posztógyári, Pedagógus, Önkormányzati, Szépkorú Csalogányok, Kézimunka Kör) segítését, melyek az aktív életkor után is közösségben tartják tagjaikat.
Több alkalommal adtunk helyet Képviselő-testületi üléseknek, lakossági fórumoknak, illetve a KRAFT programhoz tartozó rendezvényeknek, konferenciáknak. Piaci alapon bérbe adtuk termeinket családi összejövetelek, céges rendezvények céljára.

Helyi kultúra
A fenti meghatározás – főleg Kőszegen – nagyon széles alapon nyugvó hagyományok, tevékenységek és terek összességét jelenti. Eme kultúra megjelenítése a lakosság számára fontos feladatunk. A város kulturális értékeinek bemutatását leginkább rendezvények segítségével értük el.
A helyi hagyományokat éltető nagyrendezvények esetében új rendezvények beindítására került sor 2016-ban és 2017-ben. A Kézműves-Sör-Majális hamar megtalálta helyét a Fő téren, megfelelő időben sok látogatót vonz a program májusfa állítással, koncertekkel, gyerekprogramokkal. A Páratlan Párlatnap a Jurisics Vár párlatfőző hagyományaira építve párlatversenyt, szakmai előadásokat, gasztronómiai élményt és kulturális eseményeket kínált a helyi és máshonnan érkező érdeklődőknek. Reméljük e programok szép jövő elé néznek és meghatározó eseménnyé növik ki magukat. Törekednünk kell minél több szervezettel együttműködni a helyi évfordulók felderítésében (Művészeti Egyesület, Pannon Kulturális Örökség Egyesület, Kőszegi Baráti Kör, Kőszegi Polgári Kaszinó, Nyugállományúak Egyesülete, Helyi Értéktár, Városi Könyvtár, Városi Múzeum) és a megünneplésükben való összefogásra ösztönözni őket. Az utóbbi években a Polgári Kaszinóval együttműködve szerveztük a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját. Március 22-én a Munkaszolgálatos Megemlékezést szerveztük. Augusztus 30-án a Nyugállományúak Egyesülete segítségével és az Önkormányzattal emlékeztünk méltó módon az 1532. évi ostromra. Június 4-én délelőtt az Országzászlónál, este a lovagteremben emlékeztünk a Trianoni Békediktátumra a Nemzeti Összetartozás Napján. E mellett több olyan programot szerveztünk (játszóház, kincskereső, kézműves-vár, etc.), mely a várba látogató családokat célozta. 2015-től indítottuk a kőszegi lakosoknak kibocsátott Jurisics Vár Kártyát, mely megváltása esetén bármennyi alkalommal el tudtak látogatni az érdeklődők az intézmény belépődíjas területeire is (pl. időszaki kiállítások, etc.).
A helyi hagyományokat éltető nagyrendezvények esetében tovább erősítettük a civil szervezetek részvételét és néhány új elemmel gazdagítottuk a programokat. A Farsangfarka esetében valódi hagyományt sikerült teremteni e bolondos Húshagyókeddel. A Szőlő Jövésnek Könyve programjában a 2016-ban indított BorKorzó, a Nyílt Borbírálat, illetve a Gasztronómiai Zsűri tevékenysége hozott új színt a munkába. A nemzeti ünnepek méltó megrendezése nagyban függ a tervezett programtól és az időjárástól. Az elmúlt években a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep fő programját zárt helyen rendeztük, színvonalas műsorral (Művészeti szemle Gála, illetve szerkesztett helyi amatőrök műsora). Fontos az ostromévfordulós programok folytatása az Önkormányzattal együttműködve, figyelembe véve, hogy a vár látogatottsága sajnos augusztus hónapban ekkor a legalacsonyabb. Az elmúlt években kialakult civil együttműködések kialakításában és technikai közreműködésben tett sokat az intézmény. A Kőszegi Szüret programváza az elmúlt években bebizonyította létjogosultságát, jól ötvözve a színvonalas zenei programok és a gasztronómiai kínálat együttes hatását. Finanszírozása nagyban függ a pályázati lehetőségektől. A vidámparki-vendéglátós támogatás nagysága 2019-ig szerződésben rögzített így azzal már év elején lehetett számolni, idén újra ki kell írni a pályázatot. Az Orsolya-napi Vásár úgy érzem a megfelelő helyére került, külön választva a helyi gasztronómiai és kézműves kínálatot a megélhetési vásározóktól. A programot az Írottkő Natúrparkért Egyesület segíti egyesületi munkájával, illetve díjazásért elvégzi a vásárszervezést. A rendezvény folyamatos fejlődését csupán a kedvezőtlen gazdasági helyzet vagy extrém időjárás veszélyezteti.
A legutóbbi intézményi beszámoló óta eltelt időszakban folyamatosan nőtt a Kőszegi Várszínház pályázati támogatottsága. A Kőszegi Várszínház a 2019-es évben immár a 38. évadát hirdette meg. A május 31. és augusztus 1. közötti időszakban összesen 21 programot kínáltunk közönségünknek 30 előadásban, melyek sorát úgy állítottuk össze, hogy azzal az érdeklődők minél szélesebb körét érhessük el. Ennek megfelelően repertoárunkban megtalálható volt a könnyed nyári szórakozást nyújtó darab, a komolyabb elmélyülést igénylő színmű, komolyzenei koncert, operett, kortárs tánc, kiállítás, csecsemő- és gyermekszínházi előadás. A nyári évadon kívül tavaszi és őszi óvodai és iskolai bérletet hirdettünk, melyek keretében összesen 6 előadást tekinthettek meg a gyerekek. A Kőszegi Várszínháznak 2019. évben összesen 9591 fizető nézője volt, a nyári évadban 7057 embernek nyújthattunk színházi élményt, míg a gyermekbérletekre összesen 2534 gyerek vásárolt bérletet vagy jegyet. Összeségében közel 12%-os nézőszám emelkedést értünk el a 2018. évhez képest. Repertoárunkban kiemelt hangsúlyt kapott 4 bemutatónk.
A Kőszegi Várszínházban hagyományosan minden évben tartunk közös bemutatót a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal. A tavalyi évben Jeles András átdolgozásában és rendezésében Oscar Wilde: A boldog herceg című darabjára esett a választás. A mű szakmai sikerét jelzi, hogy jelölték a Színikritikusok Díjára és bekerült a legjobb három darab közé. Az előadás a Jurisics vár lovagtermében külön erre az alkalomra kialakított térben került bemutatásra.
A Kőszegi Várszínház minden évben létrehoz egy saját produkciót, melyhez nem veszi igénybe sem kőszínház, sem pedig valamilyen produkciós iroda segítségét. Ez az előadás helyben, a Jurisics vár belső udvarában születik meg. A tavalyi évben Bolba-Szente-Galambos: Csoportterápia című mjúzikelkámedijére esett a választásunk, melyet Mészáros Tibor rendezett. A mű sikerességét jelzi, hogy a 2018-as saját bemutatónkhoz képest 8%-os látogatószám emelkedést értünk el, összesen 2594 fizető néző tekintette meg azt.
Immár hagyománnyá vált a Kőszegi Várszínházban, hogy minden évben bemutatunk kortárs táncprodukciót, melyre a város szülöttét, Gergye Krisztiánt kérjük fel. A tavalyi évben a Levitáció című produkciót tekinthették meg az érdeklődőt. A Kőszegi Várszínház missziójának tekinti, hogy a nyári időszakban is teret és lehetőséget adjon független színházak bemutatóinak, előadásainak. A tavalyi évben 4. bemutatónként a celldömölki Soltis Lajos Színházzal és a Kb 35 Inárcs-RÉV Színházzal közösen állítottuk színre Kárpáti Péter: Cinóber hadművelet című művét, mely E. T. A Hoffmann: A kis Zaches című elbeszélése alapján készült. Ezt az előadást repertoáron tartja a Soltis Színház.
2010-től az intézmény a nettó jegybevétel 80%-áig vehetett igénybe társasági adó támogatást (TAO), mely így évi 11 millió Ft körüli összeget vont be a finanszírozásba. Ez a támogatási forma 2019-től már nem létezett, helyette egy pályázatos kiegészítő támogatást lehetett igényelni.
Az intézmény szervezi a História Futást, mely az 1532. évi ostromra emlékezik. Az 1984-ben indult esemény az utóbbi évek sikertörténete, hiszen a délutánra áthelyezett időpontban sikerült megmozgatnunk a családokat, és igazi sportünnepet varázsolni a Fő térre, a helyi testnevelők és sportbarátok segítségével. A Szilveszteri Futáson is az itt közreműködők adják a jelmezesek nagy részét.

Az önkifejezés és kreativitás kultúrája
Ide tartozik az 1964 óta megrendezett Városi Művészeti Szemle, mely magas színvonalának további emelése volt a célunk az elmúlt években. Tapasztalatunk, hogy megfelelő szakmai felkészítők hiányában nagyon nehéz kiváló produkciókat létrehozni. Fontos a pedagógus kollégák továbbképzésének segítése, és a hivatásszerű szakmai műhelyek megerősítése (pl. zeneiskola). Az intézményben Gelencsér Ildikó már foglalkozik néhány tehetséges versmondóval, szép sikereket érve el.
Az élményközpontú közösségi formák városi reprezentánsairól külön szeretnék beszámolni:
Concordia - Barátság Énekegyesület
A kóruséneklés népszerűsítésének tartott fő feladatuk ellátására szerveződött egyesület vezetésében Szilágyi Imre elnök és Szilágyi Miklós karnagy dolgozik együtt. 2019-ben lett 160 éves a „Concordia”, a közös ünneplés lebonyolításában intézményünk is fontos szerepet játszott. A kórus az új karnagynak is köszönhetően egyre többször és több helyen vállal fellépést és népszerűsíti a kóruséneklést, hogy új tagokat is toborozzon az egyesületbe.
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
A tánccsoport az elmúlt években is rendszeresen tartotta próbáit 3 csoportban. Az együttes szép szakmai sikereket ér el. 2019-ben ünnepelték megalakulásuk 30. évfordulóját. A jó szakmai munka mellett, jó közösségként is élnek, meghatározó tagjai a kőszegi kulturális civil közösségnek. Sok-sok fellépésük bevételéből, pályázatokból és alapítványuk jó működésével folyamatosan bővítik repertoárjukat, viseletüket.
Kőszeg Város Fúvószenekara
Az immár 154 éves zenekar tevékenységének középpontjában a fúvósmuzsika ápolása, terjesztése és fejlesztése áll. Az elmúlt évek is ebben a szellemben teltek el, melynek során a zenekar több koncertet, térzenét és egyéb kiegészítő rendezvényt (családi nap, bál) tartott a kőszegi lakosok és az ide érkező turisták szórakoztatására. Sok városban és országban képviselték Kőszeget. A beszámolási időszakban már Szilágyi Miklós karnagy vezette a csoportot, megújulást és koncert fúvószenekar minősítést hozva az egyesületnek, bővítve a zenekar repertoárját saját szerzeményekkel, hangszerekkel. 2020-tól új elnökük Németh Balázs.
Kőszegi Vonósok
A Kőszegi Vonósok vezetése a Scheer házaspár, Uwe és Bernadett kezében összpontosul, akik együtt komoly megújulást hoztak a zenekar életébe. A csoportba már külföldről is bekapcsolódtak és sok szomszédolással, közös muzsikálással terjesztik az amatőr kamaramuzsikálás örömét. Kiállítás megnyitók, és jeles napok alkalmával is számíthattunk fellépéseikre.
ATARU Taiko Ütőegyüttes
A japán dobszínház kőszegi mesterei Vörös Emil vezetésével érik el egyre nagyobb sikereiket. Különleges előadásmódjuk és a kiváló menedzselés még sok szép élményt tartogat az együttes számára, szerencsére Kőszegen is.
Be-Jó Táncegyüttes
Az alapvetően iskolai keretek között működő csoport és onnan kikerült táncosai ma már nem csak mazsorett, hanem történelmi tánc és tűztáncos produkcióval is fel tudnak lépni.
Dance Jam
Itt is meghatározó az iskolai felmenő rendszerű foglalkozások sora, mely révén sok szép hazai és nemzetközi eredménnyel dicsekedhet a csoport alapvetően koreografikus táncokban.
Mindkét csoport állandó megbecsült szereplője a városi programoknak.
Összefoglalva a meghatározó művészeti együttesek munkáját, kijelenthetjük, hogy nincsenek könnyű helyzetben vezetőik, hiszen a fiatalok sok tevékenység közül válogathatnak és nem egyszerű számukra vonzó alternatívát nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésére, amikor a közösségi tevékenység egyre nagyobb áldozatot követel a családok részéről, míg a másik oldalon egyre kevesebbet tud adni (pl. utazás), köszönhetően a csökkenő támogatási lehetőségeknek. A nehézségeket fokozza, hogy a sok-sok különóra, melyet legtöbb esetben az életesély javítás és karrierépítés motivál, a családoknál prioritást élvez. Anyagi tehetségünk híján még fontosabb ezen szakemberek erkölcsi elismerése.

A helyi társadalom közösségi kultúrája
Ennek nagy részét képezik a civil szervezetek és művelődő közösségek, mely a közművelődés talán egyik legfontosabb szegmensét jelentik. Kőszeg híres öntudatos polgárairól, önszerveződő közösségeiről. E különböző élethelyzetű közösségek nagyon fontos szerepet töltenek be a helyi demokrácia és önszerveződés megvalósulásában. Munkánk során eddig is kiemelt szerepet juttattunk nekik és lehetőség szerint tevőlegesen is részt vettünk munkájukban, illetve jó animátorként próbáltunk segítséget nyújtani céljaik megfogalmazásában. A civil szervezetekkel való együttműködés révén sikerült közművelődési alaptevékenységünket megfelelő színvonalon tartani, hiszen az e közösségeket vezető „népművelők” munkája nélkül sokkal szegényebb lenne a kulturális feladatellátás. A Kőszegi Művészeti Egyesület tevékenysége hiányt pótló a képzőművészeti kiállítások szervezése terén, szorosabb együttműködésre törekszünk velük.
Az együtt élő másságok kultúrája
Ide soroljuk a helyi egyházakkal való egyre harmonikusabb együttműködésünket és a két meghatározó kisebbség közművelődési tevékenységének segítését. A kőszegfalvi városrész közművelődési feladatainak ellátására a Kőszegfalvi Baráti Kör vállalkozott, melynek megfelelő szintű ellátásában megállapodás alapján segítséget nyújt intézményünk is. A másság korosztályokban is megnyilvánuló formája az ifjúsághoz köthető feladatok ellátása. Az ennek segítésére létrejött KIKÖT-Ő Ifjúsági Klub jelenleg nem tudja betölteni feladatát, források híján.
Közhasznú kulturális szolgáltatások
A helyi közélet és nyilvánosság megteremtése, és annak minél magasabb színvonalú működtetése újabb kihívások elé állította az intézményt. E területhez tartozónak vélem az intézmény információszolgáltatási tevékenységét, mely a lakosság ügyes bajos dolgaiban való jobb tájékozódását teszi lehetővé. Ennek egyik fontos eleme az általunk üzemeltetett városi honlap, mely révén mind a kőszegi, mind az ideérkező turista rengeteg információhoz juthat. Egyrészt a honlapon található hírek, másrészt a közhasznú információk segítik a látogatók tájékozódását. Az adatok frissítése akár egy külön munkavállaló munkája is lehetne, hiszen sok esetben csak utólag tudjuk javítani a változásokat. 2019-re részlegesen megújult a honlap külön választva a turisztikai és helyi híreket, információkat.
A koszeg.hu-n cikkek, hírek is olvashatók, így a leggyorsabb médium a helyi közéletben, de nagyban függ a tartalomszolgáltatóktól aktualitása. A marketingben is fontos szerepet játszik a városi honlap, de ma már a jurisicsvar.hu-t és az intézményi, illetve rendezvényekhez köthető facebook megjelenést is el kell végeznünk. Irodánk az elmúlt években is nyitva állt mind a helyi, mind az ideérkező látogatók előtt. Minden év novemberében elkészítettük a város és városkörnyék rendezvény naptárát, melyet a koszeg.hu legördülő sávjában folyamatosan meg lehet tekinteni. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2018-ban ünnepelte fennállásának 55., elődjének 60. születésnapját, mely alkalomból elkészült az ezek történetét feldolgozó könyv kézirata. 2020-ban a Magyar Kultúra Napján jelenhetett meg a könyv: TÓTHÁRPÁD FERENC: A KULTÚRA KŐSZEGI (FELLEG)VÁRA - Egy kisváros művelődéstörténetéből.
Pályázataink közül megvalósítási fázisban volt a VÁR-KÖZ-SÉG (KÖZnevelési és KészSÉG Fejlesztő) program (EFOP-3.3.2) mely 2019. augusztusban zárt. Részt vettünk 2018-ban a Sokszínű együttélés projektben is (TOP 5.3.1), melynek 2020-ban indul a megvalósítási időszaka. Részt kívánunk venni a vár további fejlesztéseinek kidolgozásában. A Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport (TOP-7.1.1-16-2016-00017) munkaszervezeteként kiemelten sok feladat hárult az intézményre a közösségi alapú pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és a szervezetek animálásában. A program előzetesen 2020. év végével zárul, de a jelenlegi helyzetben ez a dátum sem tűnik a befejezésre elegendőnek

Pénzügyi, gazdasági helyzetértékelés
A beszámolóban érintett időszak nyertes pályázati összegei EFt:
2019.
NKA Kőszegi Tavasz 400.000.-
NKA Kőszegi Ősz közműv. koll. 600.000.-
NKA Kult. Fesztiválok Koll. Kőszegi Várszínház 1.000.000.-
EMMI Kőszegi Várszínház 18.000.000.-
TAO helyetti kieg. tám – Kőszegi Várszínház 12.000.000.-
EMMI többlet tám Csoportterápia produkció – Kőszegi Várszínház 3.000.000.-
EMMI támogatás 2020-ra áthúzódó – Kőszegi Várszínház 10.000.000.-
+EFOP-3.3.2-1 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
VÁR-KÖZ-SÉG 2019. augusztus 30-ig 25.000.000.-

Az intézmény gazdálkodása megfelel a törvényi előírásoknak, melyet garantál a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztüli könyvelés, mely révén napi kapcsolatban vagyunk a Pénzügyi Osztállyal. Gazdálkodásunkat alapvetően befolyásolják a pályázati lehetőségek és a saját bevételeink, melyek önmagukban, befektetés híján nem növelhetők. Szerencsére az Önkormányzat lehetőségéhez mérten támogatja tevékenységünket, és biztos alapot ad pályázatainkhoz. A Jurisics vár látogatói által generált bevétel természetes módon teremt alapot a céloknak megfelelően a közművelődési feladatok ellátásához, egyre növekvő mértékben hozzájárulva gazdálkodásunk sikeréhez.
várbelépő bevétel
2019. 43.030EFt
A 2019-es évet is plusz eredménnyel zártuk, melyek egy része elkötelezettségektől terhes, illetve a szükséges pályázatokra adhat jó alapot.
A 2020-ban bekövetkező koronavírus járvány hatása már előre vetíti az év gazdálkodási nehézségeit, hiszen csak a március-április-május hónapok elmaradó várbelépő bevétele -10.000EFt!
Összefoglalás
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház az elmúlt évben is bebizonyította alkalmazkodóképességét a különböző viszonyokhoz. Nagyrészt sikerült kompenzálni a felmerült emberi erőforrás és anyagi forrás korlátait. A koncepcióban megfogalmazott elvárások és célok közül azok nem valósultak meg, melyek a jelenkori gazdasági helyzetben vesztették el realitásukat. A Jurisics-vár „Kulturális és Turisztikai Központ” szerephez még nekünk is alkalmazkodni és tanulni kell, de úgy érzem a kijelölt irány megfelelő. A következő időszakban stabilizálni kellene a munkavállalói közösséget, melyhez nagyban hozzájárulna a közalkalmazotti bértábla rendezése, az anyagiakban is kiszámítható jövő biztosítása. Az intézmény érzi felelősségét a város kulturális-turisztikai fejlődésében való közreműködésben, és továbbra is ellátja az Önkormányzat által rá bízott feladatokat. Kérem ehhez további bizalmukat.
A 2020-as évben olyan kihívások elé nézünk, melyekre az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Hiszem, hogy közösségeink összefogása révén ezen is túl leszünk. Az intézmény minden technikai-műszaki és emberi erőforrását a város lakossága érdekében fogja hasznosítani, természetesen nem csak a kulturális területen…


Kőszeg, 2020. április 3.

Pócza Zoltán igazgató s.k.
A beszámolót megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja.