Jegyzőkönyv: 2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
730-1/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. január 29-én, 8 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Kiss Péter, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (9 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Fucinné Dorner Anikó a járási hivatalvezető megbízásából, Lajos Tiborné a városi könyvtár, Révész József a városi múzeum és Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója, továbbá Kovács István igazgató.

Huber László üdvözli az év első rendes képviselő-testületi ülésének résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, tehát az ülés határozatképes. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele.

Básthy Béla javasolja, hogy a zárt ülés keretében tárgyalandó kitüntetési javaslatokról a képviselő-testület titkos szavazással döntsön. Ez egyrészt meg is rövidítené a szavazási procedúrát, másrészt van olyan kitüntetés, ahol több jelölt is van és ez lenne a legegyszerűbb módja, hogy eldöntse a képviselő-testület, hogy kit javasol kitüntetésre. Azért teszi most ezt az indítványt, mert a zárt ülésig a hivatal is felkészülhet a szavazólap elkészítésével.
Dr. Zalán Gábor jelzi, hogy erről a javaslatról egyszerű szótöbbséggel dönthet a képviselő-testület.

A polgármester szavazásra is teszi a javaslatot, a képviselők pedig 8 igen, 1 nem szavazattal jóváhagyják, hogy a kitüntetésekre való javaslattételről titkos szavazással döntsön a képviselő-testület.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal jóváhagynak.


N A P I R E N D:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3/a Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója.
3/b. Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
4. A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport tagja és Krizmanich Gergely közbeszerzési szakértő.
5. A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előterjesztő: Révész József elnök, múzeumigazgató.
6. Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztály-vezető.
7. A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
10. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
11. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
12. A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
14. A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

15. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
b) A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:

1. Javaslatok megyei önkormányzati kitüntetések adományozására.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


A napirend megtárgyalása előtt a polgármester az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
• December 18-án volt a Kőszegi Városi Múzeum által szervezett, az I. Világháború kitörésének centenáriumi rendezvénysorozat ünnepélyes zárása és az előadássorozat kötetének bemutatása a vár kiállító helyiségeiben.
• A képviselő-testület december 18-án a Jurisics-vár lovagtermében közmeghallgatást tartott, melynek tárgya a következő volt: Tájékoztató a „Kreatív város – fenntartható vidék új regionális fejlesztési stratégia (KRAFT) Kőszeg példáján bemutatva” című projekt aktuális állásáról és az önkormányzatot érintő várható fejlesztéseiről.
• Karácsonyi ünnepi rendezvényre várta vendégeit december 19-én a Kőszegi Polgári Kaszinó a Brenner János Közösségi Házba.
• December 21-én került sor a Concordia-Barátság Énekegyesület hagyományos karácsonyi hangversenyére a Jézus Szíve Plébániatemplomban.
• „Jézuska-váró” mesefilm vetítés volt a Jurisics várban december 24-én.
• December 31-én a 11 órás harangszóra indult a hagyományos jelmezes kocogás, melyen sok vállalkozó kedvű család, valamint a kőszegi tűzoltók, a Balog iskola szülői munkaközössége és a Fitt Boksz Ökölvívó Klub csapata búcsúztatta bolondozva az óévet.
• Január 4-én a lovagteremben újévi koncertet adott Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara és a japán Sakuraguoka Wind Orchestra.
• Január 10-én a Kőszegi Egyházközség báljával elkezdődött a farsangi báli szezon.
• Január 10-én a Jurisics Miklós Gimnázium végzős diákjai hagyományos szalagavatója volt.
• Január 12-én az Árpád-házi Iskola dísztermében volt látható a „Magyar Elektra” című előadás.
• Január 17-én került megrendezésre a XV. Bersek Bál valamint a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes farsangi mulatsága.
• Az ökumenikus imahét keretében január 18-25. között különböző programok voltak a katolikus, az evangélikus és a református gyülekezetek közreműködésével.
• A Jurisich Miklós Gimnáziumban január 19-től kezdődtek a diákhét programjai. Diákigazgatónak Turáni Bálintot választották.
• Január 20-án a Posztó Nyugdíjas Klub összejövetelén a polgármester úr tájékoztatást tartott a város helyzetéről és a fejlesztési elképzelésekről.
• Január 22-én a művelődési központ szervezésében a vár lovagtermében került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja ünnepség. Beszédet mondott Keszei Balázs a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója, a humánerőforrás bizottság elnöke. A műsorban a gimnazisták szavaltak, továbbá „Gyertyafényes” kamarazenei koncertre került sor Stuller Géza vezetésével.
• A Kőszegi Polgári Kaszinó január 23-án a Brenner János Közösségi Házba várta az érdeklődőket, ahol dr. Kiss Gábor régész „Vas megye korai története” című előadására került sor.
• Január 23-án Ágh Péter országgyűlési képviselővel együtt köszöntötte a polgármester Kőszeg legidősebb lakóját, a 105 éves Ribnikár Antalt az Evangélikus Szeretetotthonban. Az eseményről az országos média is tudósított. Az ünnepségen jelen volt a város 2. legidősebb polgára, Maitz Imréné is, aki április 25-én lesz 105 éves. Egyébként Kőszegen jelenleg 6 olyan személy él, aki 100 év feletti.
• Január 24-én a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület „Közösségi Kultúráért” díját vette át a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szombathelyen az MMIK-ban. A kitüntetés felterjesztője Pócza Zoltán volt. A polgármester ezúton is gratulál a város életében nagy szerepet játszó tűzoltó egyesületnek!
• Január 24-én került megrendezésre a Kőszegi Iparos Bál az Írottkő Hotelben, valamint a Sváb bál a vár lovagtermében.
• Január 25-én tisztújító közgyűlést tartott a Fúvószenekar Egyesület, elnök ismét Bakos György lett. A polgármester gratulál az elnök úrnak és további jó munkát kíván neki.
• Január 27-én a művelődési központ szervezésében került sor a gyermekbérlet következő programjára: Gryllus Vilmos koncertjére.
• Január 26-án a polgármester részt vett Budapesten a Belügyminisztérium által szervezett „Fenntartható településfejlesztés a kis-és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című szakmai konferencián. A témával kapcsolatban a következő hónapokban – egészen augusztusig – sok munkát kell majd elvégezni, melyben a képviselő-testületnek is lesz majd feladata. Az ITS elkészítésében a város segítségére lesz a Belügyminisztérium által – pályázat révén – megbízott Provia 91 Kft. is.
• „Aktívan a natúrparkban” címmel az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2015-ben ismét vetélkedősorozatot hirdetett.
• Újdonság, hogy a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház éves kedvezményes bérletet bocsát ki kőszegi lakosoknak, illetve a város oktatási intézményeiben tanuló diákoknak a Jurisics-várba. A cél, az hogy a VÁR újra a kőszegieké lehessen, és bármikor, nyitva tartási időben megnézhessék az aktuális kiállításokat, vagy egyszerűen újra találkozási pont és lehetőség lehessen.
• 2014. december 19-től új tulajdonosa van a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft-nek, mely a nemzetközi GDF Sueshez tartozó győri székhelyű Cothec Kft. Az ügyvezető továbbra is Szanyi Gyula maradt. Az új tulajdonos haladéktalanul már kisebb fejlesztéseket akar végrehajtani saját erőből, a nagyobbakra pedig pályázni szeretne.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla kiegészíti a beszámolót. Január 10-én a polgármester úr megbízásából Szombathelyen vett részt a Vitézi Rend Vass Albert szobránál történt megemlékezésén.
Az elmúlt időszakban több olyan szervezetnél is tisztújítás volt, amellyel az önkormányzat feladatátvállalási vagy támogatási szerződést kötött. Január 15-én volt a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület közgyűlése, ahol ismét dr. Mátrai István lett az elnök. Mivel ő lemondott az alelnöki posztjáról, a nincs akadálya az egyesület anyagi támogatásának.
Január 17-én volt Rába Istvánnak, a Dr. Nagy László EGYMI korábbi, elhunyt igazgatójának a gyászszertartása. A város meghatározó személyiségétől fájdalommal vett búcsút a város és főleg az intézmény.
Január 23-án a Kőszegi Művészeti Egyesület közgyűlésére került sor, ahol az egyesület szembesült azzal, hogy a Művészetek Házát a KRAFT projekt miatt a jövőben nem tudják kiállítóhelyként használni. A jövőben csak a várban valamint a református Csillagteremben szervezhetnek kiállításokat.

További kiegészítés nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogad.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 9-9 igen szavazattal hagyja jóvá.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Nagy Edina szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy egyrészt technikai módosításokról van szó, másrészt néhány érdemi változtatásról is. Részben módosultak a kormányzati funkciók, továbbá a 2014. november 27-i ülésen jóvá lettek hagyva a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött új megállapodások is. Ezeket a törvény értelmében az SZMSZ-en át kell vezetni. Már korábban szabályozta az SZMSZ a képviselők rendeletalkotással és határozathozatallal kapcsolatos lehetőségeit, most ezek részletszabályai is bekerülnek a rendeletbe. Kiemeli, hogy a Mötv. értelmében a képviselő köteles kapcsolatot tartani a lakossággal, így évente egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtani a képviselői tevékenységéről. Ez tehát kötelezettség, nem csupán lehetőség, ezért ennek a szabályozását hatályon kívül kell helyezni az SZMSZ-ből. Szabályozták még a képviselő-testületi és a bizottsági ülésekre a meghívandók körét és előterjesztésekkel kapcsolatos jogosultságokat is. Az intézményvezetők, a városüzemeltető kft. tanácskozási joggal vehetnének részt az üléseken, ha pedig őket érintő napirendet tárgyal a testület, akkor kötelesek részt venni.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság ülésén kérdés, hozzászólás nélkül fogadták el a rendeletmódosítást.

Básthy Béla több módosító indítványt is tesz.
A meghívandók közé – az intézményvezetőkhöz és a városüzemeltető kft. igazgatójához hasonlóan – nem kellene-e ugyanígy meghívni a városi főépítészt is? Egy alkalommal benne van, de szerinte ha már a többi is nevesítve van, akkor analóg módon a főépítész is legyen. Ezért módosító indítványként a 21. §-ba, a 38. §-ba, a 42/A §-ba és az 54. §-ba is javasolja bevenni a főépítészt.
A rendelettervezet 5. §-ba [ami az 54. § (1) bekezdését módosítja] a jövőre nézve javasolja a következőket bevenni: „Adott feladatellátási és együttműködési megállapodás tárgykörébe tartozó előterjesztés tárgyalása esetén meg kell hívni azokat a szervezeteket, amelyekkel az önkormányzat ilyent kötött.” Azért szükséges szerinte ezt kiemelni, mert ezek a szervezetek nem azonosak a 7. mellékletben szereplő szervezetekkel. Szerinte jó lenne egy ilyen általános megfogalmazás.
Javasolja még, hogy a 7. mellékletbe kerüljön be a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület is, ugyanis nemrég velük is feladatátvállalási megállapodást kötött az önkormányzat.
A függeléket is javasolja kiegészíteni. A két nemzetközi partnervárosi szövetségen kívül Kőszeg tagja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének továbbá a Városok, Falvak Szövetségének is.

Dr. Nagy Edina jelzi, hogy ez utóbbit a rendelet függelékeke tartalmazza, amely rendelkezést nem tartalmaz, így annak tartalma bármikor átvezethető.

Dr. Zalán Gábor a főépítésszel kapcsolatban hozzáfűzi: van olyan téma, ami kifejezetten az ő témaköre, ilyen pld. a településképi véleményezési eljárás vagy rendezési terv. Ezekben az esetekben közvetlen előterjesztési joga van, mert törvény felhatalmazást ad neki. Mivel ez magasabb jogszabály, önkormányzati rendeletben megismételni nem lehet. Ezért is nem vették bele a tervezetbe. Ugyanakkor a polgármester illetve a bizottsági elnök hatásköre, hogy kit kell meghívni az ülésre. Általánosságban meg lehet fogalmazni, ahogy az alpolgármester úr javasolta, de különösebb súlya nincs. Ha valakinek nincs előterjesztése és nincs jelen az ülésen, akkor az „Egyebekben” merülhet még fel kérdés, de ha nem lehet az ülésen azt megválaszolni, akkor 15 napon belül választ lehet küldeni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja az alpolgármester javaslatait.

Elsőként azt bocsátja szavazásra, hogy az önkormányzattal feladatellátási megállapodást kötött szervezetek képviselőit is meg kelljen hívni tanácskozási joggal az ülésre. Ezt az 5. §–ba [ami az 54. § (1) bekezdését módosítja] célszerű belevenni. A képviselők ezt 9 igen szavazattal jóváhagyják.
Ezután arról szavaznak a képviselők, hogy a főépítész a 21. §-ban (a képviselő-testületi üléseken való részvétel, a 38. §-ban (rendeletalkotás kezdeményezése) a 42/A §-ban (határozathozatal kezdeményezése) és az 54. §-ban (bizottsági üléseken tanácskozási joggal való részvétel) is jelenjen meg.
A főépítész 21. §-ban való felsorolását 9 igen szavazattal, a 38. §-ban való felsorolását 9 igen szavazattal, a 42/A. §-ban való felsorolást szintén 9 igen szavazattal, majd az 54. §-ban való felsorolását szintén 9 igen szavazattal fogadja el a képviselő-testület.

Azzal, hogy a 7. mellékletben legyen nevesítve a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület is, 9 igen szavazattal fogadja el a képviselő-testület.
A függelék kiegészítését a képviselő-testület 9 igen szavazattal tudomásul veszi.

Végül a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


[A szavazás után, 8.45 órakor megérkezett az ülésterembe Keszei Balázs és Kiss Zoltán képviselő is, így a képviselő-testület létszáma teljes: 11 fő van jelen.]


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2015. április 30-án lejár az Elámen Zrt.-vel kötött, a közétkeztetés biztosítására vonatkozó megállapodás és új közbeszerzési eljárás lesz indítva e tárgyban. Ahhoz, hogy a kiírásban a nyersanyagárakat összhangba lehessen hozni, módosítani szükséges a rendeletben szereplő étkezési díjakat is. Szeptember 1-től kötelező lesz a diétás étkezés is, ezért ezt is belefoglalták a rendelettervezetbe. Végül tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjöttek a hiányzó önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozatai is.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a rendelettervezetet.

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság ülésén tisztázták a felvetéséket, majd a bizottság szintén elfogadásra ajánlotta a rendelet módosítását.

Básthy Béla kérdezi: van olyan intézmény, ahol változtak az árak és van ahol nem. Mi ennek az oka?

Mezei Virág szerint igazából nem változtak a térítési díjak, de az EMMI rendelet miatt meg kellett bontani napi 4-szeri vagy 5-szöri étkezésre. Ami új, az a diétás étkezés, ahol nyilván ettől eltérő díjak lettek megállapítva.

Tóth Gábor kérdezi: ha a diétás étkezés esetében magasabb összegek lesznek megállapítva, akkor hogyhogy nincsen a rendeletnek semmilyen költségvetési hatása? Ugyanis ez van leírva az előzetes hatásvizsgálatban.

Mezei Virág szerint azért, mert a költségvetési rendelet ugyan még nincs elfogadva, annak tervezetében ezekkel az árakkal számoltak.

Tóth Gábor javasolja, hogy akkor legyen majd a költségvetésbe mintegy 100.00. Ft-nyi plusz bevétel tervezve.

Dr. Zalán Gábor úgy gondolja, hogy ugyan minden osztályvezető meg tudja magát védeni, neki mégis feladata és kötelessége megvédeni valamennyi osztályvezetőt. A hatásvizsgálati lapot a jogalkotási törvény írja elő, bár nem minden törvénynél és más önkormányzatoknál sem mindig van ilyen. Eddig nem volt diétás étkezés és ezért ő nyugodtan kérhetne is egy plusz embert erre a feladatra. Amíg nincs konkrét költség, addig nehéz bármit is leírni és azt sem tudhatják előre, hogy mit fog elfogadni a képviselő-testület. Lehet, hogy fél évre fogadja el a kiírást, és akkor még spórolnának is. Nehéz tehát a változást mértékét előre megjelölni.

Plechl Tibornak az a javaslata, hogy amikor egy rendelet előre megelőzi a költségvetést és annak hatásait, akkor meg kellene előre becsülni a változás mértékét.

Dr. Zalán Gábor szerint ez nem lehetséges teljesen, mert előre nem tudni, hogy hány diétás étkező lesz. A rendeletben a nyersanyagnormák vannak rögzítve, a közbeszerzési eljárásában pedig a rezsit (annak %-át) versenyezeti az ajánlattevő. Így előre nem lehet leírni a változást. A diétás étkezést tekintve eddig is teljesítette a szolgáltató, bár eddig nem volt rá díjtétel. Azt nem tudni, hogy erre hány jelentkező lesz, lehet, hogy első hónapban egy sem, utána meg három.

Tóth Gábor kérdezi: ha most nem lehet létszámot tudni, akkor mi alapján lett beírva a közbeszerzési felhívásba, hogy hány fővel kalkulált az önkormányzat?

Dr. Zalán Gábor szerint a közbeszerzést mindig úgy kell megbecsülnie az ajánlatkérőnek, hogy fel kell mérnie a piacot. Ez alapján kell az ajánlatot összeállítani, az értéket megbecsülni. Ebben lehet támaszkodni az elmúlt év adataira, de elképzelhető, hogy változás is lesz.

Básthy Béla kéri, hogy amennyiben változik egy rendeletben a korábbi díjtétel, akkor a képviselő-testület számára mindig legyen megjelölve, hogy az emelkedés mértéke konkrétan mekkora, hány %. Régen mindig használatos volt ez, ma már nem jellemző az előterjesztésekre.

Plechl Tibor felhívja a figyelmet, hogy azért a közbeszerzési kiíráshoz készült egy prognózis. Ott tehát már számolni lehet vele, abból is le lehetett volna vezetni az adatokat, kivéve az előre nem tudható változás mértékét.

Mezei Virág szerint az már annyira becsült érték lenne, hogy ha meg túlbecsüli a hivatal, akkor az lenne a baj.

Plechl Tibor szerint a fölébecslés nem baj, mert akkor marad pénz, a másik a rosszabb eset.

További észrevétel nem hangzik el, így – mivel módosító indítvány nem hangzott el – a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a
gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 3/a. napirendi pont tárgyalása:

Az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pontnál Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója van jelen, aki 9.00 órakor érkezett meg.

Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc szóbeli kiegészítésében jó hírrel érkezett a képviselő-testület számára. Elkészült a Miniszterelnökség által elfogadott, a szaktárcák véleményét is tartalmazó anyag folytatása, amit a képviselő-testület „Kreatív város – fenntartható vidék új regionális fejlesztési stratégia (KRAFT) Kőszeg város példáján” néven ismer. Természetesen ez publikus lesz, mihamarabb felkerül a honlapjukra is. Ő azt kívánja, hogy ebből a nagyon átfogó elképzelés csomagból – melynek szerves része ugyan az oktatás és a kutatás, de annak csak kis hányada – minél többet tudjanak közösen megvalósítani.
Ez nem jelent automatikus megvalósulást, a valószínűleg nyáron megnyíló EU-s támogatásokból lesz lehetséges és várható a fedezet rá. De lesznek olyan projektrészek amikért majd még a továbbiakban külön-külön kell lobbizni.
Az ő tudomása szerint ilyen átfogó koncepció még nem készült, ennek köszönhetően bírja a kormány és a tárcák támogatását is. Ennek köszönhetően igen nagy az érdeklődés a KRAFT projekt után, Magyarország több városából is, pld. Salgótarjánból, Békéscsabáról.
Éppen a mai tábla-avatóra érkezik a veszprémi polgármester úr és a celldömölki alpolgármester úr is. Felmerült ugyanis, hogy a Pannon Egyetem hálózatos struktúrájára épülve – bázisára – városok együttműködésére vonatkozó kezdeményezés jöjjön létre. Ez sokkal erősebb kapcsolódás lenne, mint ha egy kisebb vagy közepes egyetemnek több telephelye létesülne, mert sokkal ígéretesebb a kibontakozás, ha ez együtt jár a városok szoros együttműködésével.
Úgy tűnik, hogy a Pannon Egyetem élharcosa lesz annak a kormányzati törekvésnek – és társadalmi, gazdasági elvárásnak is – mely szerint az egyetemek a jövőben foglalkozzanak gyakorlatiasabb módon fejlesztési kérdésekkel az élet minden területén. Ez persze nem út és vasúthálózatot jelent konkrétan, hanem város és vidékfejlesztési stratégiát.
Szeretettel vár minden képviselőt a délutáni táblaavatóra, valamint az azt követő beszélgetésekre. Nemrég hunyt el régi kollégája és barátja Hankiss Elemér szociológus, aki december 15-én itt, Kőszegen tartotta utolsó előadását, az ő emlékét is egy táblával szeretnék megörökíteni.
A beszámolóval kapcsolatban más kiegészítést nem kíván tenni.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hasonló volt a helyzet a humánbizottság ülésén is. Néhány kérdéükre választ kaptak, így ők is elfogadásra ajánlották.

Rába Kálmán elsőként azt indokolja meg, hogy miért fog nemmel szavazni – miután bizonyára mindenki más meg fogja szavazni a határozati javaslatot. Ezzel természetesen nem a város előrehaladást kívánja gátolni.
Neki sok fenntartása van, nem magával a projekttel kapcsolatban, hanem a megvalósulás lehetőségét illetően szkeptikus. Saját bőrén tapasztalja és látja, hogy milyen egy felsőoktatási intézmény működése. Nemrég egy akkora teremben, mint ez a tanácskozó, 30-50 személy volt kénytelen vizsgázni, mert a Nyugat-magyarországi Egyetem egyik épületét le kellett zárni, ugyanis nem tudták fizetni a fűtést.
Ő azt gondolja, hogy az a szellemi tőke, amit az alapítvány ad, az tökéletesen elkészített munka, de ezeket nem dedikált forrásokból kellene megvalósítani, hanem az EU szociális alapjából származó pályázatokból. Azért, mert szerinte a térségnek olyan a munkaerőpiaca, hogy ezekre a pályázatokra alkalmas lenne.

Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc szerint bizonyos információhiányban szenved a képviselő úr, mert a KRAFT projekt teljes egészében uniós forrásból lesz megvalósítva. Ennek előkészítésére ő kapott felhatalmazást a Minszterelnökségtől. Arról, hogy ez időben mikor várható, arról nem tud beszámolni, mert nem tagja sem a kormánynak, sem az EU belső ügyeit nem ismeri ebből a szempontból.
Ahhoz, hogy az egész KRAFT elindulhasson – és hogy egy városból kreatív város legyen – a kormány megsegítette az un. nulladik fázissal az ügyet – de ez már ismert a képviselő-testület előtt. Ennek révén főleg olyan épületek rendbehozatalát, restaurálását segítette, amelyek állapota az utolsó pillanatban van. Ezek közül kiemelkedik a zsinagóga, amely a miniszterelnök úrnak is és sokaknak kiemelt ügye, a holokauszt évforduló miatt is.
Sokan azt nem tudják, hogy nem a Pannon Egyetem különböző programjainak a Kőszegre plántálásáról van szó. Az egész elképzelés tulajdonképpen a legfelsőbbfokú kutatások központjának a telepítését szolgálja. Erre tavaly nyertek egy ösztöndíjprogramot is, amelynek keretében 34 kutató végzett itt munkát – köztük volt Hankiss Elemér is. A vállalásuk az volt, hogy a kutatások eredményeit bevigyék a felsőoktatásba. Ehhez kapcsolódik a Pannon Egyetem, mint következő lépcsőfok. Ebben az évben ez remélhetőleg folytatódni fog és a következő pályázatot már az egyetem fogja benyújtani, ez is EU-s támogatás lesz. Ez nagy lehetőség azoknak a kis és középvárosoknak, amelyek a határ szélén helyezkednek el és amelyek úgy döntöttek, hogy elindulnak a felsőoktatás fejlesztése útján.
A kutatás jelentős része tehát egy „fordított történet”: nem a felsőfokú oktatás alapszintű idehozatala a cél, hanem a legmagasabb kutatásokból (doktori stb.) lefelé, lassan fog feltöltődni a felsőoktatási tér. Ezek alapját is EU-s pályázatok fogják biztosítani.

Rába Kálmán fenntartja korábbi véleményét. A KRAFT projekt a megyei Operatív Programban is szerepel. Bizonyítsa be a projekt, hogy a maga útját járja.

Básthy Béla szerint sajnálatos, hogy Rába Kálmán képviselő úr itt is mást mond és más fórumokon megint mást. A mostani hozzászólása sokkal tisztelettudóbb volt, mint ami a blogján meg szokott jelenni. Kénytelen egy konkrét példát is mondani erre. A képviselő úr blogján az jelent meg decemberben, hogy a KRAFT projekt keretében 12 M Ft-os versenyzongorát vett a város. Pedig amikor ő erről beszélt a képviselő-testületi ülésen, azt mondta, hogy végre van a városban versenyzongora. Tessék tájékozódni a jegyzőkönyvből. De az ilyen dolgok miatt soha nem kér senki elnézést. Lehet politikai tőkét kovácsolni a KRAFT-ból: abból is, ha valaki támogatja, meg abból is, ha valaki nem. De a város érdekeit kellene a szem előtt tartani.
Ha dedikált, ha nem dedikált forrásokból, ő akkor is örül, hogy ha Kőszegre jön ez a program, mert élet lesz a városban, és az, akit ez érint, az Kőszegen tölti a hétköznapjait, itt dolgozik. Az pedig fontos, hogy az igazság hangozzék el és ha tévedés van azt bizony korrigálni kell.

További észrevétel nem hangzik el, a polgármester így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal elfogadja.


1/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról szóló beszámolóját elfogadja.


A 3/b. napirendi pont tárgyalása:

Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megál-lapodás módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ezt a kérdést a decemberi ülésén már részletesen megtárgyalta a képviselő-testület. Akkor úgy döntött, hogy január 31-ig meghosszabbítja a visszafizetési határidőt. Azóta a professzor úr megerősítette a kérelmét arra vonatkozóan, hogy kéri a visszatérítendő támogatást vissza nem térítendőre változtatni. Ezt az anyagot most újólag nem tárgyalták a bizottságok. Kéri, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület jóváhagyni szíveskedjék.

Kérdések és hozzászólások:

Tóth Gábor kérdezi: van-e erre az 5 M Ft-ra forrás a költségvetésben?

Básthy Béla szerint ez miatt a város kifizetést eszközölni nem fog, tehát nincs is szükség rá. Ez mögött soha nem volt valós pénz, ennek a történetét fel is idézi. Egy pályázatnak a nem kalkulált hatósági jogkövetkezménye miatt keletkezett az alapítványnak fizetési kötelezettsége. Ezt a pénzt aztán egyszer elvette, majd visszaadta a város az alapítványnak, tehát az egész lenullázásáról van szó.

Rába Kálmán szerint nem egészen, mert amikor odaadta az önkormányzat visszatérítendő támogatásként, akkor kellett költségvetési fedezet hozzá.

Plechl Tibor szerint ha egyszer valaki pályázatot ad be, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a létesítendő tevékenységekhez milyen hatósági előírások kapcsolódnak és annak milyen kötelezettségei vannak. Ezt nem lehet a hatóságra áthárítani. Akkor a város kisegítette az alapítványt, most pedig ezt nem kéri vissz önkormányzat.

Básthy Béla kiemeli: az eredeti összeg a pályázatban nem volt elszámolható. Ha akkor a képviselő-testületet megkérdezte volna erről az alapítvány, akkor kérdéses, hogy elindulhatott-e volna az egész épület felújítása.
Szerinte ennek az egésznek gesztus értéke van: a város ezzel is támogatja az alapítványt, akár önrészként is fel lehetne fogni a KRAFT történetében.

Végül további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 8 igen, 3 nem szavazattal jóváhagynak.


2/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az ISES Alapítvánnyal kötött, 2013. július 3-án kelt szerződés módosítását oly módon, hogy az alapítványnak nyújtott 5 000 000 Ft visszatérítendő támogatás átalakul vissza nem térítendő támogatássá, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A szavazás után Huber László sok sikert kíván a professzor úrnak a program megvalósításához.

Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc kéri, hogy ezt a képviselő-testület tekintse közös sikernek és ő azt szeretné, ha ez a valóságban szemléletváltásban is megnyilvánulna, hiszen egy csónakban evezik a város és az alapítvány. Az az összeg mellé, amit az alapítvány idehozott Kőszegre, az mellé be kell írni az önkormányzatnak ezt az 5 M Ft-ját. Ezen szerinte el kell gondolkodni. A város feladata is lehetne, hogy forrásokat találjon a program megvalósításához, ahelyett, hogy állandóan azt hozza fel, hogy „ez meg az” valamikor nem került be egy pályázatba. Egyébként az a parkoló-megváltás akkoriban nem egészen így volt, mert megpályázták az önrészt, csak elfogyott és a megyétől is vissza nem térítendő támogatást ígértek, ami aztán ott is visszatérítendő lett végül. Így aztán elindult a felújítás a hiányzó összeggel.
Ő egyébként a bolognai egyetemen is tanít és ott ez az egész úgy működik, hogy ott az önkormányzatok a bankokkal összefogva segítik a campusok életét. Ott nem a professzorok „gründolnak” a feltételek biztosításáért – ott ők könyvet írnak – és ott az önkormányzatok teszik ezt, majd beszámoltatják az egyetemeket. Ő ezt a modellt javasolja a kormánynak is és ha majd esetleg ez alapján néhány év múlva újra áttekintenék a fenti két tételt, akkor nem a mostani egyenleg jönne ki. Még egyszer kihangsúlyozza: délután szeretettel várja a képviselőket – a gimnáziumból és a szakközépiskolából is.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás meg-indítása.
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport tagja valamint Krizmanich Gergely közbeszerzési szakértő külföldi távollétében Krizmanich István.

Krizmanich István szóbeli kiegészítésében a közbeszerzési felhívás összeállításának szempontjait részletezi, ezek között az egyik legfontosabb szempont volt, hogy a lehető legtöbben tudjanak pályázni. Figyelembe vettek minden olyan kockázatot, ami az ellátás során felmerülhet. Az ajánlatok elbírálásánál pedig maximálisan az önkormányzat érdekét fogják képviselni. A felhívásban semmi olyant nem írtak elő, ami a pályázók körét vagy az önkormányzat kereteit szűkítené. Az előírásoknál figyelembe vették a forgalomelőírást. Aki ezt a közbeszerzést megnyeri, akkor annak egy év alatt várhatóan háromszorosára növekszik a forgalma, hiszen 150-160 M Ft-os nagyságrendű közbeszerzésről van szó. A személyzetre vonatkozóan is tettek előírásokat, erre vonatkozóan is kértek referenciákat. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az önkormányzat feladatát látja el majd a szolgáltató, bármi probléma van, az lecsapódik majd az önkormányzatnál. A térítési díjat a szolgáltatás igénybe vevője fizeti, a rezsit pedig az önkormányzat. A diétás étkezésnél ez annyira kevés, hogy nem is lehet kezelni. A szolgáltatást sokkal jobban érinti, ha 5 gyerekkel több vagy kevesebb gyerek fog étkezni.
Figyelemmel voltak arra, hogy a közétkeztetésre vonatkozó törvényeket betartassák a későbbi szolgáltatóval. Amikor elkezdték a felhívás összeállítását, akkor még úgy volt, hogy január 1-től kötelező lesz a diétás étkezés, de december 30-án módosult ez a jogszabály és ez az előírás csak szeptember 1-jén lép hatályba.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy bárkivel is köti majd meg az önkormányzat a közétkeztetésre vonatkozó szerződést, az hosszútávú lesz és ezért a másik felet partnerként kell kezelni. Nem szabad a sarokba szorítani, nem szabad teljesíthetetlen feltételeket előírni a számára, mert a feladat kötelezően az önkormányzaté.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs elsőként azt emeli ki, hogy nem jártas a közbeszerzésben, ezért is sok a kérdőjel benne az előterjesztés kapcsán. Először is azt furcsálja, hogy a Dr. Nagy László EGYMI miért kivétel? A gimnázium kollégiuma is szerinte speciális helyzetben van: napi háromszori étkezést kell biztosítaniuk, viszonylag nagy számban. Sajnos nagyon negatívak a tapasztalatok a mostani vállalkozó működésével kapcsolatban. Ez nem is annyira az étkezés minőségére, inkább a konyha állapotára vonatkozik. A konyhán semmiféle beruházás, fejlesztés már évek óta nem történt. Csupán olyan mobil eszközöket vásároltak, ami bármikor elvihető.
Amikor az önkormányzat részéről annak idején megtörtént a közékeztetés kiszervezése, a fő szempont akkor az volt, hogy az un HCCP rendszernek meg tudjon felelni. Félő, hogy e téren semmilyen fejlesztés, befektetés nem történt és ennek következtében a városi tulajdon le fog amortizálódni. A kiírásban nincsenek nevesítve a konyhák. Ezzel szerinte a vállalkozónak lehetősége lesz arra, hogy ő maga határozza meg, hol lesznek a főzőkonyhák. Kéri, hogy legyen nevesítve a gimnázium főzőkonyhája, nehogy megtörténjen, hogy a napi 300 adagot és a nyári szünetben az ellátást máshonnan biztosítsák majd.
Mivel több éves szerződés lesz kötve a szolgáltatóval, a vállalkozónak nagyságrendekkel fog nőni a bevétele, ezért remélhetőleg érdemes lesz neki fejleszteni, ami majd mindenki megelégedésére szolgálhat.

Dr. Zalán Gábor tisztázza, hogy a Dr. Nagy László EGYMI miért nem szerepel a kiírásban. Az önkormányzatnak a gyermekétkezés biztosítása a feladata, ebben az intézményben pedig gyermekotthon is van, az itt étkezők ellátása (3+2 étkezés) pedig a KLIK feladata. Egy intézménybe nem lehet több szolgáltatót beengedni. Éppen ezért tavaly februárban készült egy közös ajánlattételi felhívás a kőszegi tankerülettel, de azt a KLIK azóta sem hagyta jóvá. Ezért írtak egy levelet, amelyben azt kérték, hogy – megállapodás alapján – a kőszegi önkormányzat majd a KLIK-től fogja az ottani gyerekek után a szolgáltatást megvásárolni és így tesz eleget a törvényi kötelezettségének.
A teljes közbeszerzési dokumentáció 170 oldal terjedelmű, abban nevesítve vannak a főző és a melegítőkonyhák is, tehát a gimnázium főzőkonyhája is. Ez a dokumentum elengedhetetlen része az ajánlattételi felhívásnak, ezt vásárolják meg az ajánlattevők. A kőszegi önkormányzat a társulás felhatalmazása alapján írja ki a közbeszerzést az intézményekre. Fontos, hogy ahol főzőkonyha van, ott kötelező lesz a vállalkozónak működési engedélyt kérni. Ennek pedig tartalmaznia kell a HCCP előírásoknak való megfelelést is. Ha esetleg nem volt festés egyszer sem, itt meg lehet követelni. A korábbi szerződés tartalmazta azt a kitételt, mely szerint amennyiben a vállalkozó olyan fejlesztést kívánt véghezvinni, akkor ahhoz a tulajdonos hozzájárulása kellett. Ha olyan fejlesztést végzett el, ami mobil eszközök beszerzését jelenti, akkor azokat az eszközöket elviheti. Az a cél, hogy legyen állagmegóvás és karbantartás is.

Keszei Balázs szerint a mostani vállalkozónak egészen biztosan van működési engedélye, jóllehet lógtak a csempék a konyha falán, m2 nagyságú falakon pedig nem is volt. Amikor a város felújította a kollégiumot, akkor pótolták ezeket.

Dr. Zalán Gábor kiemeli: a tulajdonosnak bármikor joga és lehetősége van a működési engedélyben foglalt feltételeket ellenőrizni. Ha a képviselő úr ezt az intézmény vezetőjeként jelzi, akkor a hivatal el tud ebben járni.

Keszei Balázsnak kétsége sincs afelől, hogy papíron minden rendben van. Ő ugyan nem élelmiszeripari szakember, de a józan észnek ellentmond az az állapot, hogy a tálcacsúsztató keretére kifröccsenik a leves és az ott büdösödik a végtelenségig. Azt továbbra sem érti, hogy a Dr. Nagy László EGYMI miért más intézmény, mint a gimnázium. Mindkettőt a KLIK működteti, mindkettő bentlakásos, mindkettőben van többszöri étkezés.

Dr. Zalán Gábor tisztázza: a gimnázium nem vegyes profilú intézmény, míg a Dr. Nagy László EGYMI az. Utóbbinál a bentlakásos gyerekek étkezését a KLIK-nek kell megoldani. Az önkormányzat szerződése április 30-al jár le, míg a KLIK és a Vasi Fogadó Kft. közötti szerződés augusztus 30-án jár le, tehát még ebben sincs egyezés. Mivel a közös közbeszerzést nem sikerült véghezvinni, ezért írja ki az önkormányzat a közbeszerzést a saját intézményeire és a Dr. Nagy László EGYMI esetében pedig majd megvásárolja a szolgáltatást.

Básthy Béla felveti a következőket: ha az önkormányzat bérbe adná a konyhákat, akkor egy felújítási alapot lehetne képezni és azt a konyhák felújításába vissza lehetne forgatni.

Plechl Tibor érti Keszei képviselő úr problémáját és egyet is ért azzal, hogy az önkormányzati vagyon megóvása fontos feladat. Krizmanich Istvántól kérdezi: lehet-e olyan pontot beiktatni a felhívásba, hogy a felújítás előnyt jelentsen az elbírálásnál? Fel lehetne sorolni az önkormányzat konyháiban mi a kötelező felújítás, de ez ne mobil eszközbeszerzés legyen.

Huber László szerint „nincs ingyen ebéd”, vagyis gyakorlatilag ezt is a város fizetné meg.

Krizmanich István szerint azért nincs bérleti díj, mert ha az önkormányzat többet kér, azért többet is kell fizetni, tehát beépülne az árba. Az önkormányzatok tömege ezen az elven adja ki a konyháit a szolgáltatónak. Ezeken a kérdéseken ők is már keresztül mentek az előkészítés során. Ha kérnénk bérleti díjat, akkor szerinte az étkezés rezsije a 80%-ot is biztosan meghaladná. A felújítási kötelezettség is kétélű: a vállalkozó behozná a számláit a felújításról és a városnak nem lenne ráhatása, hogy mennyiért csináltatta meg pld. a csempét. Mindenki rájött, hogy sokkal egyszerűbb, ha nem kér felújítást, mert azt nem lehet beépíteni az árba. A felsőoktatási kollégiumokban is mindenütt „megbukott” ez a rendszer.
A dolgozókat viszont át kell majd vennie a szolgáltatónak és ha nem kívánja őket foglalkoztatni, akkor rá lesz terhelve a munkaviszony megszüntetésének a terhe is (végkielégítés stb.).
Jelenleg az Újvárosi Óvodában, a Balog iskolában, a Szociális Gondozási Központban, a gimnáziumban és a horvátzsidányi tagiskolában van főzőkonyha. Ezen a vállalkozó csak a képviselő-testület jóváhagyásával tud változatni.

Básthy Béla szerint az lenne a jó, ha pályázati pénzekből lehetne felújítani a konyhákat.
A jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetben nem lehet a foglalkoztatási gondokon segíteni: a Városházára és máshova sem lehet felvenni embereket, pedig szükség lenne rá. Fontos helyeken most sem tudja a város a tisztességes bért megadni: a közalkalmazotti is, meg más helyeken is nagyon kevés a bér. Ezért a közbeszerzéssel érintett dolgozók emberiességi hátterét érti, de szerinte ebben a helyzetben nem biztos, hogy ennek kell szempontnak kell lennie.

Huber László szerint az nagyon pozitív, hogy nem szigorú a kiírás, így potenciálisan több pályázó is – kisebbek, nagyobbak is – lehet.
A főzőkonyha felújítása szerinte is kétélű fegyver. Ezt a városnak kellene pályázatból megoldania, bár biztosan be lehet vonni a szolgáltatót is, mint partnert, de erre kötelezni nehéz lenne.
Viszont kérdés, hogy a meghirdetésre vonatkozó időszak kevesebb is lehet-e. Mert ha a képviselő-testület ebben bizonytalanságot érez, le kellene rövidíteni a szolgáltatás időszakát esetleg 3 évre.

Krizmanich István szerint le lehet rövidíteni, de egy közbeszerzés mindig rizikós, ha pld. minden évben ki lenne írva, az nagy bizonytalanságot jelentene.

Huber László viszont úgy véli, hogy a 3 év esetén a vállalkozó ösztönözve lenne arra, hogy végig „csúcsra járassa” a szolgáltatást.

Dr. Zalán Gábor szerint 3 évre le lehet venni a kiírást, mert akkor ugyanabba az eljárásrendbe tartozik, tehát egy sor átírásával megoldható. A közbeszerzésnél mindig az a leglényegesebb, hogy milyen értékhatárba tartozik, mert ha másik kategóriába kerülne, más kiírást kellene prezentálni.

Huber László arra is felhívja a figyelmet, hogy a társulás adott felhatalmazást az önkormányzatnak a közbeszerzés kiírására. Ha 5 évre lenne megkötve a szerződés, az a társulás szempontjából is nagyon hosszú idő. Lehet, hogy néhány év múlva már nem is preferálják majd annyira a társulásokat, ez is tehát egy bizonytalansági tényező.

Plechl Tibor felveti a következőket: a közbeszerzés műszaki megfelelőségei között van szó a konyhák rendelkezésre bocsátásáról. Ezek szerint a közbeszerzés kiírása a korábbi bérleti szerződéseket felülírja és szabaddá teszi? Mert a konyhákat vagy tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel kell igazolni.

Dr. Zalán Gábor szerint a jelenlegi vállalkozónak megszűnik mindennemű bérleti joga, bárkinek szabad lesz a pálya e tekintetben. Természetesen a szükséges referenciákat biztosítania kell. Olyan eshetőségre is fel kell készülni, hogy ha pld. a Hunyadi úton valaki egy építkezés során elvágja a villamos vezetéket, annak érdekében, hogy ne maradjanak étel nélkül a gyerekek, akkor 50 km-es körzetben igazolhatóan rendelkezésére kell, hogy álljon egy olyan konyha, ahol a kieső ételt biztosítani tudja. Ez mindenhol alap és garanciális biztosíték: ha bármi történik, a törvényi kötelezettségnek eleget tudjon tenni.

Krizmanich István szerint a jelenlegi szolgáltató sem jelölheti meg a konyhákat referenciaként.

Tóth Gábor a közbeszerzés összértékét az anyagban két eltérő összegben találta meg: 800 M valamint 640 M Ft is szerepel benne.

Krizmanich István és dr. Zalán Gábor tisztázza, hogy a magasabb összeg (800 M Ft) a teljes közbeszerzésre vonatkozik, ez 5 évre számolt összeg. A közbeszerzési törvény viszont előírja a havi szolgáltatás 48 szorosában is kiszámolni – ez a 640 M Ft. Ezek nettó összegek, mert a költségvetésben is nettóval szerepelnek (azok után, ahol bevétel van - tehát az ingyenes ebéd után nem).

Keszei Balázs visszavonja a javaslatát, mert a mellékletben szerepel a gimnázium konyhája.

Huber László már módosító javaslatként kéri, hogy rövidebb futamidőt határozzon meg a képviselő-testület, mivel sok a bizonytalanság, 5 év alatt pedig sok minden változhat. A konyhák fejlesztésével majd biztosan foglalkozni kell. Van egyébként egy intézményi fejlesztési csomag is, abban is több helyen benne vannak a konyhák.
Az étkeztetésre vonatkozó közbeszerzési felhívást 3 év időtartamra javasolja kiírni.

Básthy Béla kérdezi: ha a konyhák felújítására hatósági kötelezés jönne ki, akkor az kinek a feladata lenne? A tulajdonosé vagy a bérlőé?

Krizmanich István és dr. Zalán Gábor szerint a tulajdonosé. Plechl Tibor hozzáfűzi: a jó karban tartás viszont a bérlő feladata.

Krizmanich István ezért hangsúlyozta ki, hogy a szolgáltatót minden esetben partnerként kell kezelni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja az egyetlen módosító indítványt: a közbeszerzési felhívást 36 hónapra vonatkozóan bocsássa ki a képviselő-testület.
A képviselők 7 igen, 4 nem szavazattal jóvá is hagyják ezt a módosítást.

Krizmanich István jelzi, hogy ezen döntés értelmében át kell írni az anyag összes kalkulációját és át kell számolni az adatokat.

Básthy Béla javasolja, hogy, ha a határidőbe beleférne, akkor a képviselő-testület az átdolgozott dokumentációt ismét tárgyalja meg – az önkormányzat gazdasági érdekére való tekintettel – rendkívüli ülés keretében.

A polgármester nem látja ennek az indokoltságát, de szavazásra bocsátja az alpolgármester úr javaslatát. A képviselő-testület 5 igen, 6 nem szavazattal elveti Básthy Béla javaslatát.

Ezután a képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


3/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények, bölcsőde, és a Szociális Gondozási Központ, valamint Kőszeg Város Önkormányzata a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények – a Dr. Nagy László EGYMI kivételével – közétkeztetési feladatainak ellátására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást Kőszeg Város Önkormányzata folytassa le.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című, a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az eljárást megindító felhívás ellenjegyzésére. Elrendeli az eljárás megindítását.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékeny-ségéről szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Révész József elnök, múzeumigazgató szóbeli kiegészítésében elsőként azt emeli ki, hogy nyilvánvaló: Kőszegen rengeteg érték van. Amikor ez a bizottság megalakult, akkor első feladatuknak azt tekintették, hogy próbáltak módszert kialakítani a százas nagyságrendű értékek besorolására. Először 120-130 értéket jegyeztek fel, aztán ebből a számból mentek visszafelé, ma már „csak” 50 érteket próbálnak meg kezelni. Természetesen ez is komoly feladat, hiszen ahhoz, hogy egy érték az értéktárba bekerülhessen, feldolgozásra, háttér információra, fotókra, irodalomjegyzékre van szükség. Tulajdonképpen ez az első 50 kőszegi értéket látják a képviselők a mellékletben. Mivel e témakörben pályázatot is írtak ki, kéri a képviselő-testületet, hogy jóváhagyásával támogassa ennek a beadását. Ez a pályázati támogatás az értékek feldolgozását nagyon segítené, hiszen ezekhez szakértőket kell külön megbízni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Básthy Béla alpolgármester úr segítségével ő bekerült a megyei értéktár bizottságba is, január 8-án volt az alakuló ülésük. Ez azért fontos, mert így ő közvetlenül is hozzájut információkhoz, könnyebb a kapcsolattartás is. Innen tudja, hogy az év eleji pályázati keret már elfogyott, de május-júniusban ismét lesz lehetőség pályázatot beadni.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a humánerőforrás bizottság természetesen örömmel vette, hogy Kőszegen ennyi érték van és a bizottság munkáját is teljes mértékig támogatta.

Tóth Gábor javasolja, hogy a pályázatban célozza meg a város az 1,5 M Ft-os összeget, hiszen ehhez önerő nem szükséges.

Révész József örömmel venné, ha így döntene a képviselő-testület, mert az 50-es listában sok olyan érték van, amire alig vannak pontos adatok, információk.

Básthy Béla sem érti, miért nem a 1,5 M Ft szerepel a határozati javaslatban.
Kérdezi még a következőket: a Historia Domus mi? Az Írottkő filitsziklája és a CBE felirat – ha csak néhány méterre a határtól – de Ausztriában van. A legnagyobb kérdőjelet viszont Kristóf Ágota „A nagy füzet” c. regénye jelenti a számára. Szerinte nagyon kevesen tudják, hogy mi a kőszegi vonatkozása ennek. Más lenne a helyzet, ha a Kossuth-díjas írónő sírjáról lenne, aki a kőszegi temetőben nyugszik.

Révész József válaszában elmondja, hogy a Historia Domus egy, a kőszegi levéltárban őrzött egyházi dokumentum. Az Írottkő valóban Ausztria területén van és ők is gondolkodtak ezen, belevegyék-e. Végül úgy döntöttek, hogy igen, mert bíznak abban, hogy majd esetleg Ausztria részéről is lehet ilyen kezdeményezés és akkor mint helyi, illetve tájegységi értékként lehet kezelni.
Kiemeli, hogy most nem értéktár listáról van szó. A listán különböző érték-típusok vannak, Kristóf Ágota könyvét ők a szellemi kategóriába sorolták. Nehéz ezt egy ponton megfogni és több, hasonló felvetés is van. A lényeg az, hogy ez a lista természetesen változhat: kerülhetnek rá is és le is róla értékek. A múzeum portáján van egy „értéktár-sarok”. Ott bárki tehet javaslatot, örömmel veszik.

[Az üléstermet elhagyta Básthy Béla és Sas Norbert, így a képviselő-testület létszáma 9 főre csökkent.]

Terplán Zoltán örömmel vette hogy Lóránt Gyula mellett a síugrás is az értétek között szerepel, mint az országban csak Kőszegen élő sportág. Szükség lenne viszont sípályára is, amennyiben az éghajlat is tartósan ezt megengedné. Mivel a Dunántúl legmagasabb pontjáról van szó, szerinte ez „ziccerbe hozhatja” a várost a támogatások terén is.

Kapy Ferenc szerint ez utóbbi csak egy álom, mert az éghajlat sem alkalmas rá, továbbá senki sem fog egy pályába pénz belefektetni. Ő hosszú évekig foglalkozott ezzel. Ausztriában, 30-40 km-re Kőszegtől kiváló minőségű sípályák vannak.

Révész József szerint a síugrás megállja a helyét az értéktárban, mert itt működik az egyetlen síugró szakosztály az országban. Chernel Kálmán honosította meg síelést Magyarországon, ő hozta be az első sílécet is. Hamarosan indul a róla elnevezett program is. Sok olyan dolog van, ami miatt Kőszeghez kötődik a síelés.

Kapy Ferenc a síugrással természetesen egyet tud érteni, de ő az alpesi szakágra gondolt. Sőt, az lenne a jó, ha síugróknak a régóta ígért középsánc is megépülhetne. Nem könnyű a síugróknak a kőszegi kis sáncról elmenni egy sokkal nagyobb sísáncra és ott versenyeken helytállni.

Végül a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


4/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.


Ezután a polgármester a pályázatról szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra, 1,5 M Ft-os összeggel. A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


5/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon elhatározását, hogy a Földművelődésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2014 C kódjelű pályázati felhívásához csatlakozva az I-es támogatási cél megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani 1.500.000 forint támogatási összeg erejéig.
A pályázat elkészítésével a képviselő-testület a Kőszegi Települési Értéktár Testületet bízza meg és egyúttal felhatalmazza Huber László polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelősök:
Huber László polgármester, Révész József KTÉT elnök
Határidő: értelemszerű


A 6. napirendi pont tárgyalása:

Egyes múzeumi tárgyak letétbe helyezéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztály-vezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Kodolányi László hagyatékának megóvása és az önkormányzat vagyonának szabályszerű kezelése miatt van szükség a letéti szerződés megkötésére. A múzeumban az alkotások szakszerűen lesznek tárolva.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a humánerőforrás bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra ajánlotta.

Tóth Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztés szerint hiányzik egy műtárgy: a Fúga I. c. alkotás. Hogyan fog ez visszakerülni a városhoz?

Dr. Tóth László elmondja, hogy természetesen írásban felszólították az örökösöket a hiányzó műtárgyra. Nem lehet igazán tudni, hogy ki volt ebben a hibás, de ha meg lesz az alkotás, akkor ezzel a lajstrom ki lesz egészítve.

[Az ülésterembe visszatért Básthy Béla és Sas Norbert, így a képviselő-testület létszáma ismét teljes: 11 fő van jelen.]

Révész József kihangsúlyozza, hogy a Kodolányi hagyatékból a múzeum korábban semmit sem vett át, így nem is adhatott át semmit. A múzeumban nem lehet olyan tárgy, amit ők nem vettek át. A Zwingerben lévő kiállítást a város szervezte, nem ők. Ott voltak a művek 3 évig. Aztán amikor végül ők lebontották, levitték az alsó szintre a műveket, egyszer csak megjelentek az örökösök és patáliát csaptak: hogyan mertek a művekhez hozzányúlni. Néhány művet el is vittek, de olyan is volt, amit a művész fia vitt el és amiről az édesanyja nem is tudott. A múzeum teljesen jóhiszeműen járt el és adták oda a műveket. Hogy milyen szerződés volt kötve köztük és a város között, arról ők nem is tudtak. A művek több évig ott hevertek a Zwingerben, több szét is esett köztük.
Még egy apró megjegyzés: utóbb kiderült, hogy a megállapodásukban az is benne volt, hogy a Zwinger nyitvatartása idején, figyelnek a műtárgyakra a teremőrök mellett és rendben tartják az udvart, de ez sem történt meg.

Tóth Gábor szerint ha az önkormányzat tulajdonában lévő műtárgy eltűnt, az tulajdonképpen lopás.

Dr. Tóth László jelzi, hogy ha nem kerül elő, akkor meg fogják tenni a szükséges lépéseket.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig a két pontot külön-külön, 11-11 igen szavazattal jóváhagyja.


6/2015. (I. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a néhai Kodolányi László ötvös-iparművész hagyatékából származó, az önkormányzat tulajdonát képező műtárgyaknak a Kőszegi Városi Múzeumban történő letétbe helyezését és felhatalmazza egyúttal Huber László polgármestert az erre vonatkozó, a határozat melléklete szerinti letéti szerződés aláírására.
2. A képviselő-testület felkéri egyúttal Révész Józsefet a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy az 1. pontban megjelölt műtárgyakat átvételüket követően méltó körülmények között, állandó kiállításként helyezze el.

Felelősök:
1. pontért Huber László polgármester,
2. pontért Révész József múzeumigazgató.
Határidő: azonnal.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az üggyel kapcsolatban jó híre van: a KLIK-től hívták fel és tájékoztatták arról, hogy a Vasivíz Zrt. megmosta az eldugult szennyvízcsatornát és úgy tűnik, hogy most már működik. A korábbi cég tehát nem végzett megfelelő munkát. Ez azt jelenti, hogy ha megkapják a jelentést, akkor várhatóan jóval alacsonyabb összegbe kerül a javítás. Ő azt javasolja, hogy a vízelvezető rendszer felújítás terhére, a szakvélemény figyelembe vételével legyen erre fedezet elkülönítve, ő mintegy 100 000 Ft-os összegre számít.

Rába Kálmán kérdezi: a felszabadult összeget nem lehetne-e az iskola előtti „kerék-kitörő” parkoló javítására fordítani? Mert az a parkoló katasztrofális állapotban van.

Huber László szerint szegény a város, sajnos minden pénzkérdés. Esetleg a költségvetés tárgyalásakor kell ezt előhozni.

Rimányi Krisztina úgy gondolja, hogy ez a tétel akkora összeggel fog a költségvetésben majd szerepelni, amekkora összeget a Vasivíz Zrt. majd jelez. Igaz, hogy a mostatást a KLIK fizette, de lesznek még apróbb, járulékos költségek is.

Huber László viszont úgy véli, hogy most erről nem is kell szavazni, mert jelen pillanatban nem is tudja a képviselő-testület mekkora összegről lesz szó, így lezárja a napirend tárgyalását.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A képviselő-testület 2015. évi munkatervének tervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szokásos módon ki lett küldve a levél az érdekelteknek arról, hogy tegyenek javaslatot a képviselő-testület munkatervének napirendjeire. Érkeztek olyan javaslatok is, amelyek nem voltak értelmezhetőek. Kihangsúlyozza, hogy a munkaterv egy keret: ami nincs benne, természetesen azt is meg lehet majd tárgyalni.
Ő néhány új napirendet is javasol a munkatervbe belevenni, ezek a köcvetkezők:
- március hónapra a Mötv. alapján kötelező képviselői ciklusprogramot,
- szintén március hónapra a jelenleg már készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes jóváhagyását,
- az áprilisra tervezett sportegyesületi beszámolót javasolja márciusra előbbre hozni,
- június hónapra javasolja az információs tábla rendszer kialakításának a megvizsgálását,
- augusztus hónapra már a BM véleményezése után az ITS végleges jóváhagyását.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén egy dolog merült fel: Terplán Zoltán képviselő úr jelezte, hogy egy tavalyi képvisel
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.