2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület alakuló ülésén – a szervezeti és működési szabályzatunkban elfogadott bizottsági szervezetnek megfelelően – megválasztásra kerültek a bizottságok elnökei és képviselő tagjai is.
Ezt követően a november 27-i ülésen a 205/2014. (XI. 27.) határozatunkkal megválasztottuk a bizottságok külső tagjait is, akik december 18-án letették esküjüket is.
A külső bizottsági tagok megválasztása után dr. Markovics Tibor jelezte, hogy esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 36. §-ban foglaltak miatt összeférhetetlenség áll fenn, ezért bizottsági tagságáról lemondott, így javasolom, hogy helyette új tagot válasszon a képviselő-testület.

Javaslom a bizottságba külső szakértő tagnak …………………………. sz. alatti lakost megválasztani.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Schwahofer Péter, a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság külső tagja is lemondott, mivel – a VASIVÍZ Zrt. igazgatósági tagjaként – esetében is összeférhetetlenség állt fenn.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2015. január 23.
Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságába külső tagként …………………………………………. alatti lakost megválasztja.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan.