2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata intézményeinek közétkeztetését az eltelt 5 éves időszakban az ELAMEN Zrt. látta el. Az Elamen Zrt.-nek az ellátási kötelezettsége 2015. április 30. megszűnik, ezért az elkövetkező időszak közétkeztetésének biztosítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzés értéke a tervezett 5 éves időszakra együttesen 640.345.992,- Ft. Az eljárást önkormányzatunk és Kőszeg Város és Térsége Társulása közösen folytatja le, mert így csak az egyszeri ajánlatkérői költségeket kell megfizetni.
Kőszeg Város és Térsége Társulása felkérte Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy nevében a közbeszerzési eljárás egészében eljárjon.

A közbeszerzési eljárás nyílt. Elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint történik, az alábbi résszempontok és súlyszám szerint:

Részszempont
1. Rezsikulcs %-a
2. Harminc napon túl vállalt fizetési határidő napokban (max. 30)
Súlyszám
90
10

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. január 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja

és

Krizmanich Gergely s.k.
közbeszerzési tanácsadó
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények, bölcsőde, és a Szociális Gondozási Központ, valamint Kőszeg Város Önkormányzata a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények – a Dr. Nagy László EGYMI kivételével – közétkeztetési feladatainak ellátására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást Kőszeg Város Önkormányzata folytassa le.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” című, a határozat mellékletét képező eljárást megindító felhívást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az eljárást megindító felhívás ellenjegyzésére. Elrendeli az eljárás megindítását.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(Az eljárást megindító felhívást lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.