2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete (a továbbiakban: KLIK) a csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

A Béri Balog Ádám Általános Iskola volt bölcsődei szárnyának udvarán a szennyvízelvezető rendszer kb. 70 m szakaszon oly mértékben megrongálódott, hogy sürgős cserére szorul. Az önkormányzat által bekért árajánlatok alapján a munka költsége 1.243.076 Ft.

A KLIK kérte az önkormányzatot a beruházás mielőbbi lebonyolítására.
A beruházás forrása a 2015. évi költségvetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a támogatásról dönteni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja. A bizottságok módosító javaslatait az előterjesztés szövegébe, illetve a határozati javaslatba beépítettem.

Kőszeg, 2015. január 29.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezető rendszerének felújításához a 2015. évi költségvetés terhére legfeljebb 1.250E Ft-ot biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.