2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, melynek tagintézményeként működik városunkban a „ Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye” (9730 Kőszeg, Sigray J. u. 6.) főigazgatói feladatainak ellátására az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot tett közzé. Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos eljárásban 2014. december 11-én megkereste önkormányzatunkat a fenntartó - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete - és kérte, hogy a beérkezett egyetlen pályázatról az önkormányzat véleményt adni szíveskedjen.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése szerint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét az oktatási miniszter bízza meg öt évre, kikérve többek között a fenntartó székhelye szerint illetékes települési önkormányzat véleményét. A jogszabály által véleményezésre jogosult önkormányzat mellett a döntéshozó minden, az érintett intézmény tagintézményeinek telephelye szerinti települések önkormányzatainak, köztük Kőszeg Város Önkormányzatának is tudni szeretné a véleményét.
A véleményezésre megküldött anyag szerint a főigazgatói munkakör betöltésére egy pályázat érkezett, mégpedig a jelenlegi megbízott főigazgató Márainé Márkus Ibolya nyújtotta be vezetési programját.
A pályázó sokoldalú képzettsége mellett szerteágazó szakmai tapasztalatokkal is rendelkezik, és több évet dolgozott a szakszolgálat keretein belül is. 2014. szeptemberétől pedig megbízott főigazgatóként már megismerhette az egész intézmény működését. Pályázata jól tükrözi felkészültségét, és azt is, hogy alkalmas lehet az intézmény vezetésére.
Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A fenntartó és a döntéshozó kérésére tehát kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő pályázatról alakítsa ki véleményét!

Kőszeg, 2014.12.19.
A polgármester nevében és megbízásából:

Szabó Marianna sk.
ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Márainé Márkus Ibolya főigazgatói megbízását a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére, - benyújtott pályázatát megismerve - támogatja, s egyben megbízza a polgármestert a támogató vélemény fenntartóhoz való eljuttatásával.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2015. január 31.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.