2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3.b napirendi pont:
Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!Az önkormányzat az ISES Alapítvány részére a 2013/2014. tanév oktatási programjainak megvalósításához 5 000 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott. A 2013. július 3-án megkötött szerződés értelmében a támogatás visszafizetésének határideje 2014. december 31-ig lejárt.

Az alapítvány 2014. december 1-én kelt levelében kérte a támogatás vissza nem térítendővé történő átalakítását. A képviselő-testület 2014. december 18-i ülésén megtárgyalta ezt a kérdést és 217/2014. (XII. 18.) határozatával úgy döntött, hogy
1. a támogatási szerződésben szereplő 2014. december 31-i visszafizetési határidő 2015. január 31-re módosuljon,
2. felkérte az alapítványt, hogy az önkormányzat számára az egyetemi oktatási program megvalósításáról 2015. január 15-ig készítsen írásos szakmai és pénzügyi beszámolót.

Az alapítvány 2015. január 8-án megküldte a képviselő-testület számára a kért beszámolót, továbbá Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc igazgató úr 2015. január 21-én kelt levelében ismét megerősítette a 2014. december 1-jén leírt kérelmét.

Az önkormányzatnak lehetősége van eleget tenni az alapítvány kérésének, ehhez még a visszafizetési határidő lejárta előtt módosítani kell az eredeti szerződést.

Javaslom és kérem, hogy a KRAFT program megvalósulására való tekintettel a képviselő-testület módosítsa át a megállapodást vissza nem térítendő támogatássá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatomat jóváhagyni szíveskedjék.

Kőszeg, 2015. január 23.


Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az ISES Alapítvánnyal kötött, 2013. július 3-án kelt szerződés módosítását, oly módon, hogy az alapítványnak nyújtott 5 000 000 Ft visszatérítendő támogatás átalakul vissza nem térítendő támogatássá, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.