2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth András Kőszeg, Kórház u. 6. sz. alatti lakos vételi szándékot nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező Fő tér 11. sz. alatti 33 m2 nagyságú volt ékszerbolt megvásárlására.

A Városüzemeltető Kft. tájékoztatása szerint a megüresedett ingatlanra bérbeadási pályázat került kiírásra, amelynek benyújtási határideje 2015. január 21. Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlan a vagyonkoncepció szerint az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriában szerepel, így indokolt, hogy a képviselő-testület előzetesen döntsön az ingatlan hasznosításáról.

A Fő tér 11. sz. alatti társasházban a tárgyi ingatlanon kívül még 2 lakás képezi az önkormányzat tulajdonát. A megvásárolni kívánt üzlet forgalmi értéke 8.580.000,-Ft.
Amennyiben a képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, úgy a vagyonrendelet értelmében még egy szakvélemény kerül megrendelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag az „A” változat elfogadását ajánlja.

Kőszeg, 2015. január 23.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
„A” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete liciteljárás útján értékesíti a Kőszeg, 1890/A/1 hrsz-ú, Fő tér 11. fsz. 1. sz. alatti 33 m2 nagyságú üzlet megnevezésű ingatlant az értékbecslésben meghatározott induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerűHATÁROZATI JAVASLAT
„B” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadás útján hasznosítja a Kőszeg, 1890/A/1 hrsz-ú, Fő tér 11. fsz. 1. sz. alatti 33 m2 nagyságú üzlet megnevezésű ingatlant.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t a pályázati hirdetmény kiírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.