2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület 2014. december 18-i ülésén a 212/2014. (XII. 18.) határozatával felkérte a városfejlesztési bizottságot, hogy a könyvtár épületében lévő – Várkör 35-37. fszt. alatti 54 m2 nagyságú – raktár megnevezésű ingatlan értékesítéséről szóló 16/2014. (XII. 9.) határozatát vonja vissza.
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság januári ülésén az eladásra vonatkozó 16/2014. (XII. 9.) határozatát visszavonta.

A 214/2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Kőszegi Testvérvárosi Egyesülettel (Kőszeg, Rajnis u. 9.) megkötendő a határozat melléklete szerinti feladat átvállalási megállapodást.
A határozatra jelenti dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető, hogy a megállapodást mindkét fél aláírta.

A 219/2014. (XII. 18.) határozatában a képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2014. évben felvett folyószámla-hitel visszafizetéséhez
22 286 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A határozatra jelenti Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, hogy a támogatási szerződés elkészülte és aláírása után a támogatást a kft.-nek átutalták.

A 220/2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület kezességvállalást biztosított a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 25.000.000.- Ft összegű folyószámla-hitel kérelméhez, a határozatban részletezett finanszírozási feltételekkel.
A határozatra jelenti Kovács István igazgató, hogy a hitel felvétele folyamatban van.

A 221/2014. (XII. 18.) határozatával a képviselő-testület 2015. január 1-jei hatállyal a közte és az Egészségügyi Alapellátó Intézet között a vérszállítási szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás-módosítást jóváhagyta és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy a megállapodást mindkét fél aláírta.

A 222/2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület engedélyezte a Kőszegfalvi Sportegyesület 2004-1/2014. iktatószám alatt kelt támogatási szerződésének módosítását abban a tekintetben, hogy az egyesület a részére 2014. évre biztosított önkormányzati támogatásból 350.000 Ft felhasználásáról 2015. március 31-ig számolhasson el.
A határozatra szintén dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető jelenti, hogy ezt a megállapodás módosítást is mindkét fél aláírta.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság januári ülésén
– jóváhagyta mindhárom közművelődési intézmény 2015. évi munkatervét,
– kijelölte a Meskó utca 13. fsz. 1. szám alatti, 72 m²-es, összkomfortos lakás új bérlőjét, továbbá
– eldöntötte, hogy a Liszt F. utca 17. 1/2. szám alatti 35 m² alapterületű, összkomfortos önkormányzati bérlakás költségelven legyen bérbe adva.

A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság januári ülésén a Római Katolikus Plébánia Hivatalnak, a Kőszegi Jézus Szíve Plébániatemplom kültéri lépcsőzete felújításához nyújtott 5.000.000,- Ft-os önkormányzati támogatás elszámolására vonatkozó beszámolóját elfogadta.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján 2015. január 1-től az osztály a polgármester nevében az alábbi engedélyeket adta ki:
– közterület-használati engedély: 3 db
– közútkezelői hozzájárulás, bontási engedély: 3 db
– alkalmi behajtási engedély: 4 db
– behajtási és várakozási engedély: 1 db
– behajtási engedély: 10 db

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály a szociális rendelet alapján 2014. december 18-tól 2015. január 28-ig 165 önkormányzati segélyt állapított meg.Kőszeg, 2015. január 28.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.