2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal elkészítette a 2015/16. tanévre vonatkozóan a Vas megyei általános iskolai körzethatárok tervezetét (1. számú melléklet), melyet 2015. január 19-én megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, hogy a tervezettel kapcsolatosan 2015. január 21-ig adjunk véleményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatalnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
Áttekintve a tervezetet megállapítható, hogy az elmúlt évi jelzéseinket követően a tervezet tartalmazza a teljes kőszegi lakóterületet, és a korábban általunk kialakított alapokon nyugszik. A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslattal egyhangúlag egyetértett.
A döntéshozó kérésére tehát kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki véleményét!

Kőszeg, 2015.01.23.


A polgármester nevében és megbízásából:

Szabó Marianna sk.
ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2015/16-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét az 1. számú melléklet szerint támogatja.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2015. január 31.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.