2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. napirendi pont:
A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester és az alpolgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a; 225/K. § (1)
bekezdése, 225/L. §(1) bekezdése
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. §-a;
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.
A főállású polgármester és alpolgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetükben a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § rendelkezésére tekintettel a polgármester és az alpolgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. (38650x5= 193250) ¬A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Az előterjesztésben rögzítettek szerint az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől!

Kőszeg, 2015. január 23.
Dr. Zalán Gábor
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2015. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 193.250 Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.