Jegyzőkönyv: 2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
527-9/2017. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. június 29-én, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (10 fő).

Igazoltan van távol:
Rába Kálmán képviselő.

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető-helyettes, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztály vezető, Bertók Sándor főépítész, Pócza Zoltán a művelődési központ, Lajos Tiborné a városi könyvtár valamint Révész József a városi múzeum igazgatója. Az ülésen jelen van még Szele Tamásné a Kőszegi Járási Hivatal vezető-helyettese, Tóth Mercedes a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség Vas Megyei Kirendeltsége részéről és kollégái, valamint Kiskós Ferenc a Vas megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.

Huber László polgármester üdvözöli a júniusi rendes képviselő-testületi ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés a megjelent 10 fővel határozatképes. Rába Kálmán képviselő jelezte igazolt távolmaradását. Előre láthatólag júliusban nem lesz rendkívüli ülés, így legközelebb csak augusztus végén ül újra össze a képviselőtestület.
A napirenddel kapcsolatos javaslatai az alábbiak:
– Javasolja a meghívón 15. napirendi pontként szereplő előterjesztést ma nem megtárgyalni ("Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása."), mivel a közbeszerzési szakértő is javasolja ennek elhalasztását egy levélben. A közbeszerzési kiírás elfogadásához további pontosításokra van szükség és bár jó lett volna, ha időben elindul az eljárás, még nincs késő ha egy későbbi időpontban lesz jóváhagyva.
– Érkezett egy új, egy rendkívüli előterjesztés is. Az önkormányzat, az Írottkő Natúrparkért Egyesület és a Kerékpáros Egyesület az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz pályázatot szeretne benyújtani és a támogatási igény benyújtásához kellene a képviselő-testület felhatalmazása.
– Az igazgató asszonnyal való egyeztetés alapján ugyancsak javasolja levenni a mai naprendről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelmének megtárgyalását, amely a meghívón 3. napirendi pontként szerepel. Kéri, hogy tekintsen el a képviselő-testület ennek megtárgyalásától, mivel az erre vonatkozó pályázatnak később lesz realitása és ezért jelenleg nincs a sürgősségi eljárást kívánó indok sem.

A képviselők részéről az elhangzottakkal kapcsolatban sem kérdés, sem észrevétel, sem más javaslat nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatait.
Azt, hogy a meghívón 3. ponttal szereplő napirendi pontot a képviselő-testület ma ne tárgyalja meg, 10 igen szavazattal elfogadja a képviselő-testület.
Azt, hogy a meghívón 15. ponttal szereplő napirendi pontot a képviselők ma ne tárgyalják meg, 10 igen szavazattal elfogadják a képviselők.
Végül az Európai Mobilitási Hét rendezvényeivel kapcsolatos támogatási igény napirendre való kerülését szintén 10 igen szavazattal fogadja el a képviselő-testület (a Vagyonügyek előtt).

Végül a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
5. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
6. A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
7. Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
8. Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Schlögl Krisztián projektmenedzser.
10. Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
11. A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
12. A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
13. A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
14. A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport vezetője.
15. Az Európai Mobilitási Hét (Autómentes Nap) megrendezéséhez támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető-helyettes.
16. Vagyonügyek:
a) Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
b) A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
c) A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
d) Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása előtt Huber László polgár-mester az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
• Május 25–27. között volt a Városok és Falvak Szövetségének közgyűlése Esztergomban. Ezen a polgármester vett részt és képviselte ebben az aktív szervezetben Kőszeget.
• "Régészet napja - közösségek régen és ma" címmel május 26-án a városi könyvtárban és a múzeumban voltak események a jeles nap alkalmából.
• Kőszeg városa a Kodály Emlékév keretében május 26-28. között kórusfesztivált rendezett annak emlékére, hogy 1937. május 30-án Kodály Zoltán Kőszeg díszvendégeként a kőszegi vár udvarában vezényelt az Éneklő Ifjúság záró rendezvényén. A jubileumi nagyszabású rendezvénysorozat keretében pénteken a Jurisics vár lovagtermében Kodály Zoltán – Harsányi Zsolt – Paulini Béla: Játsszunk Háry Jánost! című művét láthattuk a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház előadásában. Szombaton délben a Jurisics-vár lovagtermében kamarazenei hangverseny volt Kodály Zoltán műveiből. Este először a vár külső udvarán Kodály Zoltán: "Honvéd díszindulója" csendült fel Kőszeg Város Fúvószenekara előadásában. Utána a Jurisics-vár lovagtermében díszhangversenyre került sor Kodály Zoltán műveiből, melynek végén dr. Hoppál Péter államtitkár vezényelte az összkart. A rendezvénysorozatnak egyébkén az államtitkár úr volt a fővédnöke, amelyre jelentős, 9 millió Ft támogatást is biztosított. (Az összeg elszámolása jelenleg is még folyamatban van.) A koncert keretében a kőszegi származású Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át, mert – édesanyjával együtt – a jubileum megünneplésének a kezdeményezője volt, megszervezésében is meghatározó szerepet játszott. Vasárnap a Jézus Szíve Plébániatemplomban került sor ünnepi szentmisére, ahol Kodály Zoltán: Missa brevis-ét a Pécsi Kamarakórus adta elő. A mű nagyon szépen hangzott a kőszegi templomban.
• A Gyermeknap alkalmából ismét "Mesetúrára" hívták az Írottkő Natúrpark önkéntesei a családokat május 27-én.
• Május 27–28-án Nyitragerencséren volt „Orbán-nap”, melyen részt vett Kőszeg város küldöttsége is Sas Norbert képviselő vezetésével. A delegációval kőszegi borászok is utaztak.
• A művelődési központ színes gyermeknapi programokkal várta a legkisebbeket május 28-án a Jurisics-várba és a várárokba.
• Kőszeg Város Önkormányzata a Hősök Napján, május 28-án a Hősök Tornyánál rendezett megemlékezést és koszorúzást. Az ünnepi beszédet Huber László polgármester mondta. Közreműködtek a 12. Arrabona Légvédelmi Ezred díszőrei és a Kőszegi Darabontok.
• Május 30-án ülésezett Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa.
• Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós kiállításának megnyitására került sor június 1-én a Jurisics vár lovagtermében. Megnyitotta Gergye Krisztián táncos-koreográfus, közreműködött Bánfalvi Eszter színművész. A programról az M5 csatorna is beszámolt.
• Június 1-én ebben a teremben került sor a Pedagógus Nap alkalmából a pedagógusok köszöntésére, továbbá a jubiláló (20-30 éve pályán lévő) kollégák külön elesmerésére.
• A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az önkormányzat és a Dr. Nagy László EGYMI június 2-án az intézmény parkjában rendezett megemlékezést, kopjafa avatást és koszorúzást. Beszédet mondott Rozmán László tankerületi igazgató úr. A kopjafa – amely Gudricza István faszobrász alkotása – avató beszédét Huber László polgármester mondta.
• Június 3-án került sor a 10. Chernel Kupa Nemzetközi Síugróversenyre a Kenyérhegyi sáncon.
• Június 3-án volt Kőszegfalva Alapításának Napja. Az erre való megemlékezés is már hagyomány, melyben nagy szerepe van a Kőszegfalvi Baráti Körnek és Gyarmati Kálmánnak. A rendezvényt az önkormányzat anyagilag is támogatta a polgármesteri keretből.
• Június 3-án a BE-JÓ tánccsoport évadzáró látványos műsora volt a "Föld körül" címmel.
• 9. alkalommal rendezték meg a Kőszeghegyaljai Nyitott Pince napot Cák és Kőszeg között a Pogány hegyen. Idén 8 helyi gazda nyitotta ki pincéjét, vagy települt ki a hangulatos szőlőhegyre Pünkösd vasárnap, azaz június 4-én.
• Június 5-én „Az év jubilánsai” címmel volt a Kőszegi Vonósok nyári hangversenye.
• Június 5-én az Országos Patika Nap alkalmából gyerekcsoportoknak voltak foglalkozások az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban.
• Fűzfa Balázs irodalomtörténész két új könyvének bemutatója volt a könyvtárban június 8-án.
• A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete június 8–9-én konferenciát rendezett „A kérdező ember” címmel Hankiss Elemér életművéről.
• Janza Kata és Polyák Lilla vezetésével kalandozhattunk az ABBA csodálatos dalai közt a Kőszegi Várszínházban június 9-én.
• Június 10-én az Írottkő Hotelben Zsarnai Sándor és felesége kiállítás megnyitója volt.
• A Kőszegi Református Templomban rendezte meg a TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola a „Kiállítás újrahasznosított anyagokból” című tárlatot, amely június 12-én nyílt meg a Dr. Nagy László EGYMI „Triolás” diákjainak munkáiból.
• A Dr. Nagy László EGYMI június 13-án ünnepelte az intézmény megalakulásának 60. évfordulóját.
• Június 13-án a Jurisics-vár lovagtermében „A kíváncsi kiscsikó” címmel a Mesebolt Bábszínház pöttömszínházi előadása volt.
• Június 14-től 16-ig Kőszegen rendezték meg a 44. Óvodapedagógiai Nyári Egyetemet, melynek témája a zenei tehetséggondozás az óvodában volt. Az ezen résztvevő szakemberek megismerkedtek a várossal, sőt egy szlovén kiránduláson is részt vettek.
• Június 14-én a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2019.10.31. napjáig szóló megállapodást kötött a NYITOK Tanulási Központtal kompetenciafejlesztő képzések helyszínének biztosításáról. Az intézményben volt már egy ilyen típusú projekt, amely nagy sikert aratott, a folytatásához most adódott lehetőség.
• Június 15-én a Concordia-Barátság Énekegyesület szervezésében volt a Jurisics-vár lovagtermében egy kórus hangverseny, amelyen a vendég kórus: a Musica con GRAZia volt, Grazból.
• Június 17-én egy kőszegi delegáció is képviseltette magát Szencen, a tó szezonnyitó ünnepségén. A városban ez a legnagyobb rendezvény, kb. 20 ezer ember vett rajta részt.
• A hagyományokhoz híven június 17-én ismét megrendezték Kőszegen, a dr. Nagy László EGYMI-ben a „Cőgerek Napját”.
• Június 17-én a Kőszegi Várszínház nagyszínpadán "Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép" című vígjáték került bemutatásra. Főbb szerepekben Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső volt látható.
• Június 16-án startolt el a Mária Maraton 2017. A 30 napos, több mint 1300 kilométeres zarándoklaton kerékpárosok és futók teljesítenek. Kőszegre a kerékpárosok június 18-án gurultak be, a futók pedig 17 óra körül érkeztek a Hősök Kapujához. Itt Básthy Béla alpolgármester fogadta és köszöntötte a megfáradt futókat.
• Június 19-én "Vadalma" címmel "FÉLolvasó" színházi formában, nagy sikerrel került bemutatása a kőszegi szerző, kőszegi témájú előadása a Kőszegi Várszínházban. Tóthárpád Ferenc író meghatottan köszönte meg a megjelenteknek a sok tapsot és gratulációt. A Kőszegi Várszínház sok-sok alma termékkel teli csemegekosárral lepte meg a szerzőt.
• Június 20-tól 25-ig a Városok Falvak Szövetsége támogatásával néptánc-táborban vehettek részt a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tagjai Csopakon. Ennek keretében felléptek Tihanyban a Levendula Fesztiválon is.
• A művelődési központ képzőművészeti szakkörének nyílt kiállítása a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban június 20-án, amely augusztus 26-ig tekinthető meg.
• A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete a Pannon Egyetemmel közös „Tudomány a kocsmában” sorozatának keretében „A 12 legszebb magyar vers - szubjektív válogatás” c. előadás hangzott el, június 20-án az Aranystrucc Szálloda és Étteremben, Fűzfa Balázs irodalomtörténész közreműködésével.
• Június 20-án a Kőszegi Várszínház nagyszínpadán "Valami csaj(ok)" című előadás volt Pokorny Lia és Őze Áron közreműködésével.
• Június 23-án Jézus Szíve búcsúja volt a városnak, amely régen nagyon nagy ünnep volt. A szentmisét dr. Horváth Lajos volt kőszegi plébános celebrálta, aki életének jelentős részét töltötte itt és nagyon meghatóan beszélt a városról.
• Szabó Magda „Az őz” című darabja június 24-én került bemutatásra a Kőszegi Várszínház nagyszínpadán. Főbb szerepekben Gáspár Sándor, Nagy Mari, Őze Áron volt látható.
• A Kőszegi Városi Múzeum két kiállítóhelyén (Arany Egyszarvú Patikamúzeumban és a Tábornokház-Hősök tornyában), a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban és a Kőszegi Fióklevéltárban várták a kicsiket és nagyokat június 24-én, Szent Iván napján a Múzeumok Éjszakáján.
• Június 27-én ülésezett a Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa.
• Június 28-án (azaz tegnap) az M5 közszolgálati csatorna 5 alkalommal jelentkezett be élőben a Kőszegi Várszínházból.
• Ugyancsak tegnap volt a hagyományos Semmelweis-napi ünnepség volt a Kőszegi Szociális Gondozási Központban. Ünnepi beszédet dr. Kapiller Sarolta mondott. Ő is köszöntötte az ágazat dolgozóit, akiknek a jelenlegi szerény díjazásuk terén remélhetőleg változások lesznek a jövőben.
• A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség márciusban írt ki pályázatot könnyűzenei hangszerelések készítésére, mely pályázat célja a magyar könnyűzene fúvószenekarok körében való népszerűsítése volt. Ennek keretében Szilágyi Miklóst, Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának karnagyát választották Magyarország legjobb könnyűzenei hangszerelőjének. A Kossuth rádióban a polgármester maga is hallotta a riportot a karnagy úrral, aki még bizonyára sok meglepetést tartogat a kőszegiek számára.
• 2017. június 24-25-én, Székesfehérvárion rendezték meg a VII. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt. A jó hangulatú és izgalmas rendezvényen közel 400 tűzoltó vett részt, különböző kategóriákban mérték össze tudásukat a csapatok, amelyek a környező, magyarlakta településekről is érkeztek. A férficsapat kategóriában a kőszegiek lettek az elsők, bebizonyítva ezzel, hogy az ország legjobb tűzoltó egyesülete a kőszegi. Felkészítőjük Schwahofer Károly volt. A női csapat is szépen teljesített. A polgármester ezúton is gratulál a szép eredményhez és további sok sikert kíván a tűzoltóknak!
• Tájékoztatja még a jelenlévőket arról, hogy az idei költségvetésben tervezett, Rohonci u. 42. mögötti játszótér felújítása befejeződött, a hét elején az átadása is megtörtént. Masszív, a mai kornak megfelelő játékokat sikerült beszerezni a tervezett 3,5-4 millió Ft-ból. A környékbeliek először megijedtek, amikor a régi, elavult játékokat leszerelték a kft. dolgozói, de azóta már elismerően szólnak róla, a gyerekek pedig már örömmel használják a felújított játszóteret. A játszótér felújítási program – azaz a leamortizálódott játékok cseréje – tovább folytatódik majd.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla elsőként egy szép sportsikerről számol be: Hámori Ádám, 5. helyezést ért el a harkovi ökölvívó versenyen, ahol a riói olimpiai bajnokot sikerült legyőznie. Ezzel elérte, hogy augusztusban részt vehet a Hamburgban megrendezendő világbajnokságon. Gratulál a szép eredményhez és további sok sikert kíván Hámori Ádámnak!
Tóthárpád Ferenc költő "Kíl, a kajla kiscsikó" című mesekönyvének bemutatójára került sor a városi könyvtárban 2017. május 25-én.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt időszakban két programot is szervezett az érdeklődőknek: az egyik a zergeboglár védelméről szólt, a másik pedig ismét "odúlátogatás” volt.
A képviselő-testület döntése nyomán ebben az évben is megrendezésre került a Lóránt Gyula Emléknap, május 27-én. Ennek keretében a Kőszegi Futball Club TAO pályázatának eredményeként létrejött létesítmények átadása történt meg. Megújult a sportpályán lévő látogatói WC, a pálya öntözőrendszere és több eszközbeszerzés is megvalósult.
Az emléknap keretében megrendezésre került a hagyományos gimi-teki focimeccs, amelyet idén a gimisek nyertek. Lóránt Gyula emlékére koszorúzás is volt a temetőben.
Május 31-én a Magyar Geopark Bizottság kihelyezett ülése volt Kőszegen. Magyarországon jelenleg két geopark van: a határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark (szlovák-magyar) és a Bakony–Balaton Geopark. Az ülésen részt vett Rátz András, államtitkár úr is, aki a bizottság elnöke. Már korábban is szó volt róla, hogy a kőszegi térséggel (határon átnyúló részeivel együtt) geológiai szempontból kellene foglalkozni.
A pünkösdi hétvégén (június 3-6. között) a vaihingeni Maientagon ismét részt vette egy kőszegi delegáció, amelyet ő vezetett. A Dance Jam táncegyüttes, a borkirálynő és a borhölgyek a szokott nagy sikert aratták.
Június 9-én a Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében "A középkori magyar építészet remekei’ címmel előadást hallgathattak meg az érdeklődők, amelyet Varga László, a szombathelyi erdészet munkatársa tartott.
Június 16-án "Grenzenlos lesen" elnevezéssel (amelyet kétféleképpen is lehet fordítani), a szomszédos Lékán volt egy rendezvény. Az egyik megnyitó előadást Prof. dr. Lőrincz Zoltán, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke tartotta. Az egyesület szép reprezentációt mutatott be és nagyon kivette a részét a szervezésből is, pld. a büfét is ők biztosították. A megnyitón fellépett még a kőszegi Cirákulum Együttes is.
Úgy véli, hogy az utóbbi időben történt rendezvények jótékony hatással lesznek az egész natúrpark területén az idegenforgalmi statisztikákra, az itt töltött vendégéjszakák számára. A pünkösdi hétvégén szinte egyidőben került megrendezésre a már említett "Nyitott pincék" borút, a bozsoki "Kalapos napok" és a velemi "Gesztenyevirágzás" programja is. Az is látszik, hogy a környező települések is folyamatosan építik fel a saját karakterüknek megfelelő, természeti és hagyományra épülő programjaikat és ez jelentősen erősíti a térség vonzerejét.
Június 20-23. között – szabadsága ideje alatt – Németországban és Belgiumban járt az Országos Natúrpark Szövetség elnökeként, az első európai natúrparki csúcstalálkozón. A találkozón részt vettek a Földművelésügyi Minisztérium, a Hermann Ottó Intézet képviselői is. Brüsszelben bemutatásra került az a könyv, amely egy 2,5-3 éves projekt eredménye (és amelynek a munkacsoportjában ő is részt vett): az Európa natúrparkjait bemutató könyv. A 22 ország natúrparkját ismertető könyvben természetesen a magyarországi natúrparkok is bemutatkoznak.
Június 27-én az Észak-Vas megyei foglalkozatási paktum irányító csoportjának az ülése volt Celldömölkön.
Június 28-án ismét elindult Mariazellbe egy zarándok csoport, Petkovits Sándor vezetésével.

Huber László megjegyzi még: az intézményvezetők tanácskozási joggal vesznek részt a képviselő-testület ülésén, ezért a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót ők is kiegészíthetik.
Tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a hivatalból Krizsovenszky Lajosné, Ági a Jegyzői Iroda kommunikációs munkatársa június elején nyugdíjba vonult. Június 1-jétől a feladatait – részben – a jelen ülésen is már jelen lévő Bajdó Bettina veszi át. A jövőben ő fog tudósítani a képviselő-testületi ülésekről is.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, amit a képviselők 10 igen szavazattal jóváhagynak.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéssel, valamint az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzik el. A képviselők a jelentést és a beszámolót is 10-10 igen szavazattal hagyja jóvá.

Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy részletes kimutatást készítettek a temetkezéssel kapcsolatos kőszegi bevételekről és kiadásokról, amelyet két bizottság is megtárgyalt. Összességében 6,7 millió Ft veszteségük jött ki. Az adatokból látszik, hogy az a bevétel, amit a várostól kapott sírhely és egyéb bevételből adódik (mintegy 3 millió Ft), csupán 3-4 hónap működésre volt elegendő.
Úgy gondolja, hogy a társaságuk maximálisan ellátta a lakosság számára a kegyeleti szolgáltatást, továbbá azokat a feladatokat, amelyek a közszolgáltatási szerződésből a részükre kötelezettségként merült fel. Utóbbiak közül a fűnyírásra, télen a hó eltakarításra, csúszásmentesítésre gondol.
Jó hír, hogy 2015-höz képest 2016-ban csökkent Kőszegen az elhalálozások száma: 227-ról 188-ra.
Továbbra is nagyon fontos lenne az új temető létesítése. Ezt ő minden évben előhozza, szeretné, ha már előre lépés történne e téren, mert az új temető építése megkerülhetetlen. Koporsós temetésre már nagyon nehéz helyet találni a kőszegi temetőben.

Huber László köszönetét fejezi ki, hogy a temetkezési kft. a deficit ellenére helyt állt és ellátta ezt a fontos alapfeladatot.

Hozzászólások:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottságnak ugyanez volt a véleménye.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


108/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Temetkezési Kft.-nek a 2016. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.A 2. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város Önkormányzatának a településfej-lesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Bertók Sándor főépítész szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az építésjogi szabályozási környezet módosítása során a tavalyi évben megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és annak végrehajtási rendelete a módosított 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet. Ezen jogszabályok a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezik. A hatályos helyi rendeletekben szabályozott, jelenlegi településképi előírásokat 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. A törvény hatálybalépését követően új településképi követelményt csak a törvény által megállapított szabályokkal és a kormányrendelettel összhangban, legkésőbb 2017. október 1. napjáig megalkotott helyi településképi rendeletben lehet meghatározni. A településképi rendeletben kell majd meghatározni a helyi építészeti védelem rendszerét, a településképi véleményezésre, a településképi bejelentésre, valamint a településképi kötelezésre vonatkozó szabályokat is.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érde-kében Településképi Arculati Kézikönyvet kell készíteni, ami az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit tárja fel, valamint javaslatot tesz a településhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet, a településképi arculati kézikönyv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának jövőbeni eljárási szabályait, formai követelményeit – a kormányrendelet alapján megalkotott, önkormányzati határozattal elfogadott – szabályzatba kell foglalni. Ennek a tervezetét tartalmazza az előterjesztés.
Eddig a településfejlesztéssel és település-rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a képviselő-testület 136/2013. (IX. 26.) határozata tartalmazta, amelyet hatályon kívül kell helyezni. A fenti kormányrendeletben pontosan rögzítve vannak azok az elemek, hogy miket kell az új szabályzatban meghatározni, pld. a melyek lesznek Kőszegen a partnerek tájékoztatási módjai.
Felhívja a figyelmet, hogy a jövőben mind az arculati kézikönyv készítése, mind a rendezési terv módosítása csak úgy indulhat el, ha előtte lakossági fórumot tart az önkormányzat és erre valamennyi partnert meg kell hívni. A partnerek fogalmába nemcsak a lakosság, az ingatlantulajdonosok, hanem a civil szervezetek, az egyházak is beletartoznak, tehát ez megnevezés nagyon széles kört jelent. Tulajdonképpen mindenkit érint, aki Kőszegen él vagy tulajdonnal rendelkezik.
A partnerek által tett javaslatokról nyilvántartást kell vezetni, külön kell kezelni az elfogadott és az el nem fogadott javaslatokat is. Minden hozzáértő véleményét szeretnék a készülő szabályozásokba beépíteni. Vala-mennyi eljárás esetén széleskörű nyilvánosságot kell biztosítani.
Hamarosan el kell tehát kezdeni a munkát az arculati kézikönyvvel, ami majd az új rendelet alapja lesz. Így a nyár és az ősz eleje sok munkát fog adni a főépítésznek és a képviselő-testületnek is. Ennek első lépése a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat, amelynek elfogadását kéri a képviselő-testülettől.

Hozzászólások:

Kiss Péter tájékozatja a képviselőket, hogy a városfejlesztési bizottság hosszasan tárgyalta a tervezetet és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlották.

Básthy Béla felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország tagja a Európai Táj Egyezménynek, nemrég pedig el lett fogadva a Nemzeti Táj Stratégia is. A natúrpark kapcsán már beszélgettek arról, hogy ennek itt Kőszegen és környékén milyen jelentősége lesz, hiszen tájvédelmi körzetben vagyunk, ahol a táj értékei, látképe nagyon fontosak. A fenti táj stratégia az, amely már foglalkozik a natúrparkokkal, ezt is érdemes elolvasni a munka megkezdése előtt. Kéri, hogy ha bármiben segíteni tud, akkor azt jelezzék az arculati kézikönyv készítői, mert Kőszeg akár e tekintetben példa is lehet a többi település felé.
Egyébként tudomása szerint a települések 1-1 millió Ft-ot kapnak az arculati kézikönyvük elkészítésére.

Bertók Sándor egyetért azzal, hogy mind az arculati kézikönyv, mind a településképi rendelet nemcsak az építészeti értékek, hanem a táj védelméről is fog szólni.
Az anyagiakat tekintve tisztázza: csak a kistelepülések kapják meg az 1-1 millió Ft-ot, Kőszegnek ezt saját magának kell állnia.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot. 10-10 igen szavazattal az alábbi két határozat születik:


109/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2013. (IX. 26.) képviselő-testületi határozatát, amelyben „Kőszeg Város Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályait” megállapította, 2017. július 1. napjával visszavonja.


110/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát” jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2017. július 1.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létreho-zásáról szóló megállapodás módosításáról, létszám emelésről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szerint mindenki előtt ismert, hogy gőzerővel elindultak a TOP-os projektek munkálatai. Az önkormányzat számlájára már megérkeztek a megítélt támogatások előlegei is. Valamennyi projekt esetében lehetőség van projektmenedzseri díjak elszámolására, de ennek feltétele az, hogy aki ebben részt vesz, annak köztisztviselőnek kell lennie. A megemelkedett munkateher miatt kéri a hivatal létszámát 2 fővel megemelni, 2019. december 31-ig szóló, azaz határozott időre. Fentiek miatt plusz költséget ez az önkormányzatnak nem jelent.

Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

A képviselők 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


111/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2017. június 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – legfeljebb 2019. december 31. napjáig határozott időre – történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható kerete terhére.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Huber László polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: 2. pontért Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László polgármester szóbeli kiegészítésében visszaidézi a társulás megalakulását, történetét. 2004-ben alakultak meg az önkormányzatok saját elhatározásából a többcélú kistérségi társulások. Akkor plusz normatívával támogatta az állam a különböző feladatok közös ellátását. Ez azt jelentette, hogy sok volt a közös érdek, így a társulás hosszú évekig működött is. Most viszont már ennek az ellenkezője látszik a célszerűnek. A kistérségi társulást aztán 2013-ban felváltotta az önkormányzatok önkéntes alapon létrejött társulása, a Kőszeg Város és Térsége Társulása. De napjainkban már nem ad az állam többlet támogatást erre, így nem is indokolt további fenntartása.
Évről évre egyre kevesebb lett a közösen ellátott feladatok száma: január 1-től már a kőszegi önkormányzat fenntartása alá került a szociális gondozási központ, szeptember 1-től pedig az óvodák is átkerülnek is. Jelenleg már csupán az orvosi ügyelet ellátása van a társulásnál, de ennek is lejár a szerződése 2017. december 31-én. A továbbiakban erről is a települések majd maguk dönthetnek önállóan. Mindenképpen indokoltnak látszik tehát a társulás megszüntetése.
Amennyiben a társulásban részt vevő 14 önkormányzat úgy dönt, hogy szűnjön meg a társulás, azt egy fél évvel korábban ki kell mondani. Erről a Társulási Tanács már meghozta a döntését és ezt valamennyi tag önkormányzatnak meg kell erősítenie. Javasolja, hogy a kőszegi önkormányzat – mint alapító – is hozza meg erre vonatkozó döntését.

Dr. Zalán Gábor jelzi, hogy a döntéshez minősített többség szükséges.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 10 igen szavazattal fogadnak el.


112/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december 31. napjával történő megszüntetésével.
Egyidejűleg Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2017. december 31.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Raposa Helga intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szakmai program elfogadása csupán technikai módosítást jelent. A lukácsházi térségben eddig – megállapodás alapján – intézményük látta el a család és gyermekjóléti feladatokat, de a térségből jelezték, hogy a jövőben ezt önállóan kívánják megoldani. Ezért a szolgálat ellátási területe és az ellátottak száma is változott. Ez miatt új működési engedélyt is kell kérniük. Fentieken kívül a szakmai program érdemben nem változott.

Hozzászólás:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselők további kérdés vagy hozzászólás nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


113/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Raposa Helga intézményvezető.
Határidő: 2017.07.01.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.

Révész József, elnök szóbeli kiegészítésében három fejleményt ismertet a képviselő-testülettel. A már említett körmendi értéknapon az államtitkár úrral szót váltottak a Szőlő Jövések Könyve kiemelt nemzeti értékek közé történő felterjesztéséről. Azóta felvette a kapcsolatot dr. Németh Anitával, a minisztérium hungarikum főosztályának a vezetőjével. Bár erről még hivatalos információ nincs, de várhatóan a beadványt vissza fogják küldeni hiánypótlásra, amit teljesíteni kell, azaz bizonyos országos szaktekintélyek javaslatait kell csatolni a beadványhoz. Ezt a hiánypótlást természetesen a megyei értéktár bizottság fogja megkapni, mert ők voltak a felterjesztők a Hungarikum Bizottságánál. Utóbbinál egyébként 2016-ban volt utoljára ülés, amikor a magyar huszár és a karikás ostor került be a hungarikumok közé.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy múlt héten jelent meg egy pályázat, ahol a helyi értékek helyi rendezvényeken való bemutatására lehet támogatást nyerni. Ezt ők 2 millió Ft igénnyel nyújtották be.
Kiemeli még: az a 400 ezer Ft+járulékos támogatás, amely az előterjesztésben szerepel, az arra lesz elegendő, hogy az értéktár bizottság által megítélt 37 kiemelt kőszegi érték helyben és a megyei értéktárban is bemutatható legyen. Amennyiben ezek közül bármelyiket kiemelt nemzeti értékké vagy hungarikummá szeretnénk nyilvánítani, akkor ahhoz természetesen több anyagi forrás kell. Jó példa erre szintén a Szőlő Jövések Könyvének az UNESCO-s listára való felkerülése, mert az is egy év munkába és sokkal több pénzbe került. Azaz: ez az összeg a megyei értéktári szintig elegendő.

Hozzászólások:

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság külön javaslatot tett arra, hogy a 400 ezer Ft + járulékai összeget a képviselő-testület az ez évi költségvetésből biztosítsa. Ezt ő továbbra is kéri, mert ezzel válna lehetővé a kőszegi értékek fotóval, szakszerű leírással való bemutatása. A bizottság ezzel javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot.

Básthy Béla az említett pályázat kapcsán felhívja arra a figyelmet, hogy annak legyen térségi karaktere is. Tudomása szerint ennek a pályázatnak a tartalma az Orsolya Naphoz fog kötődni, ami a natúrpark rendezvénye, így jó lenne az egész natúrpark területét lefedni. Információi szerint a Gyöngyösmente Értéktár is sikeresen pályázott, Velem és Bozsok is létrehozta a maga értékeit. Javasolja, hogy az ő munkájuk és jelenjen meg ebben és legyen az egész térség értéktára.

Révész József szerint Kőszeg-hegyalja térsége biztosan meg fog ebben a projektben jelenni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester elsőként a humánerőforrás bizottság által tett kiegészítést bocsátja szavazásra, amit a képviselők 10 igen szavazattal jóváhagynak.
Ezután a határozati javaslatot bocsátja szavazásra a polgármester, amit a képviselők szintén 10 igen szavazattal hagynak jóvá, így az alábbi határozat született:


114/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2. A képviselő-testület a kőszegi értékek nemzeti értéktárba történő felvételét célzó dokumentációk elkészítéséhez 400.000,- Ft és járulékai fedezetét a 2017. évi költségvetés tartalékkeret terhére a Kőszegi Városi Múzeum részére biztosítja.

Felelős a 2. pontra vonatkozóan: Huber László polgármester.
Határidő a 2. pontra vonatkozóan: azonnal.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László polgármester szóbeli kiegészítésében arra utal, hogy az önkormányzat elindult egy úton, ami akkor kezdődött, amikor a Raaba Energy Kft. ajánlatot tett a város számár napelempark létesítésére. Ennek természetesen terület igénye is van, így a kft.-vel az önkormányzat ez év márciusában a szükséges ingatlanok megvásárlására vételi-opciós szerződést kötött. A döntést követően elindult az előkészítés, amely során kiderült, hogy szükség van még egy területrész megvásárlására. Ez a 2869/30 hrsz-ú, 1 ha 1277 m2 területű ipartelep megnevezésű ingatlan, amellyel már korábban számolt a társaság, azonban az ingatlant terhelő vezetékjog miatt – amely lényegesen korlátozza a beépítés lehetőségét – került ki a szerződésből. A megvásárolni kívánt területet továbbra sem tudnák teljes nagyságában kihasználni, azonban ennek egy bizonyos hányadára szükségük van a projekt megvalósításához. Közben a hivatal megindította a megvásárolni kívánt területeket – a HÉSZ alapján – érintő útlejegyzés, amely munkarész jelenleg záradékolás alatt van, ezt követően indítható meg a telekalakítási eljárás. Az útlejegyzés következtében a 2869/30 hrsz-ú ingatlan területe 8421 m2-re csökken.
Az értékbecslés értelmében 1200 Ft/m2 eladási ár jött ki, amely a csökkentett terület nagyságot figyelembe véve 10,1 millió Ft + ÁFA összegre jön ki, amely szerinte jó ár az önkormányzat számára..
A korábban megkötött szerződés ezzel a területrész eladással egészülne ki. Remélhetőleg ezzel teljesül a vevő valamennyi feltétele és létrejöhet az adásvétel.

Hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter hozzáfűzi: a városfejlesztési bizottság is egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


115/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata és a Raaba Energy Kft. között 2017. március 31-én létrejött Vételi jogot biztosító szerződés I. és IV. pontjai az alábbiak szerint módosuljanak:

„I

Eladó kijelenti, hogy 1/1 tulajdonát képezik az alábbi, Kőszeg belterületi ingatlanok:

Hrsz Terület (m2 ) Megjelölés
2881 7059 Kivett, beépítetlen terület
2882 4571 Kivett, beépítetlen terület
2883 8849 Kivett, beépítetlen terület
2884 9045 Kivett, beépítetlen terület
2885 9177 Kivett, beépítetlen terület
2869/29
2869/30 7460
8421 Kivett, ipartelep
Kivett, ipartelep
Mindösze-sen 54 582m2

Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a fent megjelölt helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat legfeljebb 4.5 MWp teljesítményű naperőmű (,,Projekt”) létesítése céljából meg kívánja vásárolni, ezért az ingatlanok tulajdonosával vételi jogot biztosító szerződést kíván kötni. A vételi jog azt jelenti, hogy a Vevő - a jelen okiratban rögzített vételár megfizetésével egyidejűleg – az ingatlant egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.”

„IV.

Szerződő felek az I. pont szerinti ingatlanok teljes vételárát 77.700.824,-Ft + Áfa, azaz hetvenhétmillió – hétszázezer – nyolcszázhuszonnégyezer forint plusz ÁFA összegben határozzák meg.”

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vételi jogot biztosító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

Kiss András egyéni vállalkozóval kötendő új vállalkozási megállapodás tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pont tárgyalásánál Kiss András egyéni vállalkozó tanácskozási joggal van jelen.

A napirend megtárgyalása előtt Kiss Péter képviselő kér szót és bejelenti érintettségét. A polgármester ezt azonnal szavazásra is bocsátja. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


116/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötéséről” szóló előterjesztés határozati javaslatára vonatkozóan Kiss Péter képviselő érintettség miatt tett bejelentését tudomásul veszi és úgy határoz, hogy a képviselőt a döntéshozatalból kizárja.


Huber László polgármester szóbeli kiegészítésében visszautal arra, hogy bő egy évvel ezelőtt kötött az önkormányzat vállalkozási szerződést Kiss András egyéni vállalkozóval arra vonatkozóan, hogy Kőszeg város és térségét érintő, Kőszeg városát népszerűsítő – főleg turisztikai – információk, tájékoztatások, egyéb tartalmak online megjelenítéséről gondoskodjon. A koszegINFO koncepció (annak facebook, instagram és weboldala) azóta is sikeresen járul hozzá Kőszeg városának imázs építéséhez az internetes felületeken. Ez a szerződés e hónap végén lejár és ő ezennel javaslatot tesz a szerződés újbóli megkötésére és kibővítésére. Utóbbi feladatok a szövegben vastagított betűvel jelennek meg. Mindezt Kiss András a tavalyi árért vállalja. A 2 millió Ft-os összeg fele a költségvetésben tervezve van, amennyiben a megállapodás jóváhagyásra kerül, a második felét is tervezni lehet majd.
Bár nehéz ezt a fajta munkát azonnal lemérni, az bizonyos, hogy Kiss András teljes mértékig eleget tett a kötelezettségeinek, a szerződésének. Olyan irányba mozdult el a város arculatának építése, ami a több lábon álló marketing tevékenység következtében még fontosabb lesz, ha a város turisztikai fejlesztését komolyan gondolja. Az bizonyos, hogy a tavalyi 12 millió Ft-ról 16 millió Ft-ra nőtt az idegenforgalmi adóból származó bevétel, ami a város számára kedvező.
Javasolja a képviselő-testületnek az vállalkozási szerződés jóváhagyását.

[A szóbeli kiegészítés közben Tóth Gábor képviselő elhagyta az üléstermet, ezzel a képviselők létszáma 9 főre csökkent.]

Hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter hozzáfűzi: a városfejlesztési bizottság is elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Terplán Zoltán felhívja a figyelmet arra, hogy Kőszegen munkába állt a natúrpark alkalmazásában a turisztikai menedzser. Szerencsés lenne, ha Kiss András összefogna Győrrfy Gáborral – akár virtuálisan is – a turisztikai fejlesztés érdekében.

Kiss András szerint pontosan ez az együttműködés van megfogalmazva a szerződés 5. pontjában. A turisztikai menedzsernek is szüksége van az ő munkájára, neki is rá, így bizonyára kiegészítik majd egymást és összehangolttan tudnak dolgozni.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, Kiss Andráshoz sem intéznek kérdést a képviselők, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


117/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiss András egyéni vállalkozóval (AK Marketing, 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 18.) egy év határozott időre – 2017. július 1-től 2018. június 30-ig – kötendő Vállalkozási szerződést és felhatalmazza Huber László polgármestert jelen határozat mellékletében szereplő szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Schlögl Krisztián projektmenedzser szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy tavaly szeptemberben lett beadva az „alpannonia plus” névre elkeresztelt pályázat, amelyben partnerként részt vesz az Írottkő Natúrparkért Egyesület is. Az akkori megállapodás szerint Kőszeg Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület saját költségvetésének önerejét (5%) és ERFA támogatásrészét (85%) előlegként nyertes pályázat esetén a résztvevő települések önkormányzataival közösen – rendelkezésre bocsátja.
A pozitív pályázati döntésről 2017 februárjában értesítették az önkormányzatot, azonban a támogatási szerződés aláírása és így a támogatási összeg megelőlegezéséhez szükséges megállapodás létrejötte a projektben résztvevő partnereken kívül eső okok miatt csupán 2017 őszén várható.
A májusi képviselő-testületi ülésen a megállapodás 4.3. pontja módosításra került, amelynek alapján az önkormányzat vállalta, hogy az egyesület arányos, önkormányzatunkra eső önerejét – 1.108.387 Ft-ot – június 12-ig átutalja, ez meg is történt.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület levélben fordult az önkormányzathoz, mely szerint a többi partnertelepüléshez hasonlóan, már a támogatási szerződés megkötése előtt, lehetőségeihez mérten támogassa az egyesület a projekttevékenységeinek finanszírozását.
Ennek megfelelően – a 2017 júniusában átutalt önerőn felüli – 2017. évi előfinanszírozás pontos ütemezését a mellékelt külön megállapodás szabályozza, amelynek jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől. Az önkormányzat esetében 100%-ot, az egyesület esetében 50%-ot lehet megigényelni és ezt várhatóan meg is fogják adni, amiből majd az összeget az egyesület vissza tudják utalni.

[Tóth Gábor képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét 10 fő lett.]

Hozzászólás:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselők 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

118/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület között az „alpannonia® plus” munkacímű AT-HU 2014-20 V-A Interreg projekt előkészítése és megvalósítása tárgyában létrejött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi előfinanszírozás ütemezéséről szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


[Keszei Balázs és Kapy Ferenc képviselő elhagyta az üléstermet, ezzel a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.]


A 10. napirendi pont tárgyalása:

Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Do-monkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy már korábban döntés született arról, hogy az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja – mint az Árpád-házi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója – részére az 1978 hrsz-ú ingatlan egy – az intézményük fejlesztéséhez szükséges – része ingyenesen átadásra kerüljön. A telekhatár-rendezési változási vázrajz elkészült, földhivatali záradékolása megtörtént, így ténylegesen sor kerülhet a telekhatár-rendezés földhivatali átvezetésére, de ehhez szükség van a megállapodás-tervezet és annak szerves részét képező záradékolt változási vázrajz képviselő-testületi jóváhagyására.

Hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter hozzáfűzi: a városfejlesztési bizottság is egyhangúlag ajánlotta a határozati javaslatot elfogadásra.

A képviselők részéről további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:119/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja és Kőszeg Város Önkormányzata között a Kőszeg 1978 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó telekalakítási megállapodást jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


[Kapy Ferenc visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 fő lett.]


A 11. napirendi pont tárgyalása:

A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez az előterjesztés is már ismerős a képviselő-testület számára. A Digi Kft. frekvencia bővítés érdekében bázisállomást szeretne a város területén létesíteni és ehhez 2x 150 m2 nagyságú területrészre van szükségük, amelyet határozott időre, 2029-ig bérelnének. Tavaly decemberben a képviselő-testület a 0117/3 hrsz-ú területre vonatkozóan elfogadta az ajánlatot, de a 06/10 helyrajzi számra vonatkozóan nem. A további egyeztetések után a volt sintértelep (042 C földrészlet) merült fel másik lehetséges területként.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter hozzáfűzi: a városfejlesztési bizottság is elfogadásra ajánlotta mindkét határozati javaslatot.

A képviselők 9-9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


120/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0117/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 35. képviseli: Florin Ungureanu) kötendő Bérleti Szerződés tervezetét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


121/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 042 hrsz-ú ingatlan C földrészletre vonatkozó, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 35. képviseli: Florin Ungureanu) kötendő Bérleti Szerződés tervezetét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 12. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó mb. osztályvezető szóbeli kiegészítésében a 6893/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását javasolja. A hatályos rendezési terv a tárgyi ingatlant érintően útlejegyzést ír elő, amely megosztásáról a tulajdonosnak gondoskodnia kell.

Hozzászólás:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a városfejlesztési bizottság a belterületbe vonást egyhangúlag támogatta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


122/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6893/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi azt követően, ha a rendezési tervnek megfelelő telekalakítás megtörténik.
A képviselő-testület a lakóterület céljára történő belterületbe vonás esetén kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét a tulajdonos által megvalósítja, amennyiben a tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.A 13. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó mb. osztályvezető szóbeli kiegészítésében a 0186/192 közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását javasolja.

Hozzászólás:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a városfejlesztési bizottság a belterületbe vonást egyhangúlag támogatta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


123/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 0186/192 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


[Keszei Balázs képviselő is visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 10 fő lett.]


A 14. napirendi pont tárgyalása:

A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport vezetője szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a májusi ülésén döntött a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás elindításáról, az ajánlattételi felhívást 5 cégnek küldték meg. A megadott határidőig 3 ajánlat érkezett be. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálása után hiánypótlási felhívás megküldésére került sor két ajánlattevő esetében. A hiánypótlási határidő lejártáig a Szárnyasép Kft. benyújtotta a hiánypótlást, de az Inda Nyugat Építőipari Kft. nem, így az ő ajánlatuk érvénytelennek minősül.
A legjobb ajánlatot a Szárnyasép Kft. adta, így az eljárás nyertesének őt javasolják kihirdetni.

Huber László hozzáfűzi, hogy a Jurisics tér legszebb épülete a KRAFT program keretében lesz felújítva.

Básthy Béla szerint ez az épület az első körben még nem volt rajta a KRAFT program listáján, az önkormányzat kifejezett kérésére került fel oda, amiért "különösen sokat kellett dolgozni".

További észrevétel nélkül a képviselő-testület 10-10 igen szavazattal az alábbi két határozatot hozza:


124/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett alábbi ajánlatot a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősíti:

Ajánlattevő neve: Inda Nyugat Építőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely Szigligeti Ede u. 77.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


125/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Szárnyasép Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Alsó krt. 6.
Összesített nettó ajánlati ár: 64.185.884,- Ft
Jótállás mértéke: 12 hónap

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában az 1. pontban szereplő ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 15. napirendi pont tárgyalása:

Az Európai Mobilitási Hét (Autómentes Nap) megrendezéséhez támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a natúrpark minden évben – sikerrel – pályázik az Európai Mobilitási Hét programjaira az önkormányzat képviseletében. Az Autómentes Napot a Kerékpáros Egyesülettel közösen valósítják meg. Idén is erről lenne szó. Ez a pályázat utófinanszírozású, tulajdonképpen nem is kellene hozzá képviselő-testületi döntés, de előfordulhat, hogy – a lakosságszám arányos támogatás miatt – mégis kell a pénzügyi kötelezettség vállalás. Az elmúlt évben 300 ezer Ft-ot kapott a natúrpark erre a célra, így a költségek megelőlegezéséhez ezt kellene felhasználni, a fennmaradó 383.800 Ft-ot pedig az alpannonia projektből javasolja átcsoportosítani.

A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


126/2017. (VI. 29.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be 683.800.- Ft összegben a 2017.évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez nyújtható egyedi támogatási keretre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény dokumentumainak aláírására. A költségek megelőlegezéséhez szükséges fedezetből 300.000 Ft az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez megítélt, 2016. évi támogatás 2017. évben befolyt összegéből, valamint 383.800 Ft az Írottkő Natúrparkért Egyesület részére az „alpannónia plus” pályázat keretében átadásra tervezett összegből átcsoportosítá