2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 527-9/2017.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2017. június 29-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
6. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
7. A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
8. Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
10. Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Schlögl Krisztián projektmenedzser.
11. Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
12. A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
13. A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
14. A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
15. Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport vezetője.
16. A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó az előkészítő munkacsoport vezetője.
17. Vagyonügyek:
a) ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
b) Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
c) Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
d) Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.


Kőszeg, 2017. június 23.


Huber László s. k.
polgármester