2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: 730-6/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. április 28-án (kedden)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója.
2. A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
4. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
5. Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester.
9. A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
10. Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
11. Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
12. A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
13. Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról. .
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
15. Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. (Az előterjesztést később küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
16. A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
17. Külső bizottsági tagok választása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
18. A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
19. Vagyonügyek:
a) A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
b) A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
c) A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
b) A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
20. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:
1. Bírósági ülnökök megválasztása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
Kőszeg, 2015. április 23.

Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.