Jegyzőkönyv: 2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
730-10/2015. szám.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. június 25-én, 8.30 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert és Terplán Zoltán képviselő (9 fő).

Igazoltan van távol:
Kiss Zoltán és Tóth Gábor képviselő (2 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető-helyettes, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Lajos Tiborné a városi könyvtár, Révész József a városi múzeum és Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója, Szima Andrea főépítész, Kiskós Ferenc, Vas Megyei Temetkezési Kft. igazgatója, Schwahofer Péter a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság külső tagja, Kelemen Péter a Kőszegi Horgász Egyesület elnöke, valamint dr. Bokányi Péter az ISES Alapítvány képviseletében.

Huber László polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelzi, hogy egy rendkívüli előterjesztést kaptak meg a tegnapi napon a képviselők: a Vasi Jégkorong Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításának tervezetét, amelynek lényege, hogy 2015. december 15-ig legyen meghosszabbítva a megállapodásban foglalt határidő. Ezt a 13. napirendi pontként javasolja megtárgyalni.

A napirend kiegészítését a képviselők 9 igen szavazattal, majd szintén 9 igen szavazattal az alábbi napirendet hagyják jóvá:


N A P I R E N D:

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
2. Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész.
3. Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője.
4. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
5/a. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Kelemen Péter az egyesület elnöke továbbá a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
5/b. A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
7. Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
Előterjesztő: Janzsó Tamás, a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.
9. A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
11. A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Raposa Helga projektmenedzser.
12. Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. A Vasi Jégkorong Alapítvánnyal kötött használati és ráépítési megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
14. A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
15. Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
Előterjesztő: Rába Kálmán képviselő.
16. Külső bizottsági tag választás.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
17. Vagyonügyek:
a) A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
b) A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
c) A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.


A napirend megtárgyalása előtt Huber László polgármester kéri, hogy a jelenlévő Schwahofer Péter, az április 28-i ülésen megválasztott külső bizottsági tag tegye le esküjét, hiszen csak így válhat a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság teljes jogú tagjává.

Schwahofer Péter az alábbi esküt teszi:

„Én, Schwahofer Péter, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Kőszeg Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

(Az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

Ezután a polgármester az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:

• Május 28-án – az előző képviselő-testületi ülés napján – Boross Péter volt miniszterelnökkel találkozhattak az érdeklődők a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében, aki előadást tartott és kérdésekre válaszolt.
• Május 29-én különböző programokkal várták a gyermekeket a Régészet Napja alkalmából a Jurisics-várban lévő múzeumban.
• Május 29-én a Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében Oláh Károly filmes, fotós tartott előadást „A Kőszegi hegység határon innen és túl” címmel a Jurisics-várban.
• Május 30-án országos karate tréninget tartottak a Balog iskola tornacsarnokában a Kőszegi Karate Klub aktív részvételével és szervezésében.
• Május 30. és 31-én egy kisebb kőszegi delegáció vett részt a hagyományos Orbán napi ünnepségen Nyitragerencséren. Vrabel Anna polgármester asszony meghívására a delegációval utazott Dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető is.
• Május 31-én került megrendezésre a Városi Gyermeknap a Jurisics-várban és a várárokban.
• Május 31-én a Hősök Tornyánál volt megemlékezés a Hősök Napja alkalmából. Ünnepi beszédet mondott vitéz Kovács Jenő, a Vitézi Rend Vas-Zala Megyei Szervezetének vezetője. Közreműködtek a 12. Arrabona Légvédelmi Ezred díszőrei és a Kőszegi Darabontok, akiknek a polgármester úr köszöni a részvételét.
• Június 1-én a Jurisics-vár KÖSZ-házban tartotta meg 40 éves jubileumi ünnepségét a Nyugdíjas Pedagógus Klub. Külön köszöntötték a 97 éves Kemény Sándornét, aki az egyetlen még élő alapító tagja a klubnak.
• Június 2-án a Kőszegi Várszínház nevében Pócza Zoltán igazgató a Szabadtéri Színházak Szövetsége tagszervezeteivel közösen tartott sajtótájékoztatót Budapesten a Művész Kávézóban.
• Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Trianon Társaság a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett programokat június 4-én. Először a Trianoni Keresztnél volt koszorúzás majd az Országzászlónál volt megemlékezés. Beszédet mondott: dr. Kövér István a Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szervezetének elnöke, közreműködött a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes.
• Június 4-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában „Lélekkel teljesített hivatás” címmel emlékülést tartottak Chernel István születésének 150. évfordulója alkalmából, amelyen a polgármester úr is részt vett. Az emlékülésen – többek között – előadást tartott Söptei Imre a kőszegi fióklevéltár vezetője is.
• Ugyanezen a napon (június 4-én) szintén Budapesten a Kondor Béla Közösségi Ház Galériájában nyílt meg a „Metszéspont 2015” című kiállítás, ahol hat kőszegi művész (Erwin Birnmeyer, Mészáros György, Németh János, Petky Péter, Széplakiné Tamási Gabriella, Trifusz Péter) képviselte Kőszeget a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 17 művészével közös, csoportos tárlaton. A rendezvényen a polgármester úr köszöntőt mondott a város nevében.
• Mil Vega (Walter Harwalik) képek és Anna Jenner szobrok adják a Kőszegi Várszínház és a Kőszegi Művészeti Egyesület közös kiállításának anyagát, mely június 5-én nyílt meg a Jurisics-vár lovagtermében.
• Június 5-én a polgármester úr és Pócza Zoltán a Városok és Falvak Szövetsége éves közgyűlésén vett részt Gyulán.
• Június 6-án a Jurisics-vár lovagtermében csendültek fel kamarazenei tánczenék a Kőszegi Várszínház első idei programjaként a Kőszegi Vonósok koncertjén. Közreműködött a Be-Jó Történelmi Tánccsoport.
• A Kőszegi Csók István Művészkör meghívására a Balaton Art művészcsoport három tagjának alkotásaiból nyílt kiállítás június 6-án „Színek, formák” címmel, a Hotel Írottkő aulájában. A tárlatot Básthy Béla alpolgármester úr nyitotta meg.
• Június 6-án a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében került megrendezésre az IPA (nemzetközi rendőr szervezet) alapításának 25. jubileumi ünnepsége. Ezen a polgármester úr méltatta a szervezetnek a vaihingeni testvérvárosi kapcsolat kialakításában játszott szerepét, majd átadta dr. Jónás Zsigmond elnöknek az önkormányzat Európai Kapcsolatokért kitüntető oklevelét.
• A BE-JÓ Táncegyüttes „20+10” dupla jubileumi évadzáró műsorára került sor június 7-én a Jurisics-vár lovagtermében. A polgármester úr köszöntötte az együttest és a vezetőjét Horváth Márta tanárnőt is.
• A Kőszegi Tankerület június 8-án tartotta pedagógusnapi ünnepségét a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében, melyen 150 pedagógus és 85 szereplő diák vett részt. Huber László az önkormányzat nevében Tóth Jánosnénak és Kiss Csabának elismerő oklevelet adott át.
• Június 9-én a Kőszeg és Térsége Társulás fenntartásában működő óvodák jubiláló és nyugdíjba vonuló pedagógusait köszöntésére került sor a PedagógusNap alkalmából.
• Június 11-én a Horvátországi Maria Gorica településről érkezett delegáció Kőszegre polgármester asszonyuk vezetésével. Szeretnének együttműködni a Bersek József Általános Iskolával, a horvát nemzetiségi nyelvoktatás terén.
• Június 11. és 14. között Chojnában egy projektzáró rendezvényen vett részt egy kőszegi delegáció a Testvérvárosi Egyesület finanszírozásában.
• Június 12-én Jézus Szíve búcsú volt a plébánia templomban, a hagyományos körmenettel együtt.
• Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara június 12-én a Jurisics téren tartott térzenét.
• Június 13-án Kőszegfalvára várták az érdeklődőket a Kőszegfalva Alapításának Napja alkalmából rendezett Falunapra. Az ünnepség keretében megemlékeztek a helyi hősökről is kitelepítettek emléktáblája előtt, a szónok vitéz Krizsowenszky Lajos volt. Utána a program a sportpályán felállított sátorban folytatódott. A rendezvény fő szervezője Gyarmati Kálmán volt képviselő, a Kőszegfalvi Baráti Kör vezetője volt. Ő is és az egész falu nagyon kitett magáért.
• Bár nem „hivatalos eseménynek” számít, de ezen a napon volt dr. Zalán Gábor jegyző úr házasságkötése is. A polgármester úr ezúton is sok boldogságot és jó egészséget kíván a jegyző úrnak és családjának.
• Június 13-án és 14-én a Kőszegi Várszínház utcaszínházi programja várta az érdeklődőket a Fő téren.
• Az U-18-as korosztálynak megyei labdarúgó négyes döntőt rendeztek június 13-án a Lóránt Gyula sporttelepen. A megye négy legjobb U-18-as csapata közül a kőszegiek bizonyultak a legjobbnak. A polgármester úr ezúton is gratulál a csapat szép eredményéhez.
• Június 15-én megkezdődtek a Kőszegi Várszínházban „A falu rossza” című saját bemutató próbái Zlamenák István rendezésében. A főbb szerepeket Pogány Judit, Hámori Gabriella, Bánfalvi Eszter, Epres Attila és Pál András fogja játszani.
• Június 16. és 20. között a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja Csopakon volt néptánc táborban a Városok Falvak Szövetsége támogatásával. A fiatalok jól érezték magukat és sokat tanultak a táborban.
• Június 20-án a Hunyadi Mátyás Baráti Kör szervezésében került lebonyolításra a „Cőgerek Napja” a Dr. Nagy László EGYMI területén lévő emlékműnél és a Várkörön lévő Hunyadi Mátyás szobornál. Az ünnepségen a polgármester ismertette a képviselő-tetsület előző ülésen hozott döntését a „Cőgerek Napjáról”, amelyet a ma már idős, valamikori diákok nagy örömmel és meghatottsággal fogadtak.
• Június 20-án ismét megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája. Ezen a napon a Kőszegi Városi Múzeum kiállítóterei is megnyíltak az érdeklődők előtt.
• Június 20-án Pusztacsóban rendeztek Malacfesztivált, ahol többek közt a Kőszegi Iparosok is képviseltették magukat a malacsütő versenyen.
• Június 21-én nyitotta meg az ISES alapítvány a XX: Nyári Egyetemét az Európa-házban.
• Június 23-án a Jurisics-vár lovagtermébe várták eszmecserére az érdeklődőket az ISES Alapítvány helyi és regionális fejlesztési kutatói Kőszeg és környékének önképéről és jövőképéről. Ők azok az ösztöndíjasok, akik az alapítvány által elnyert TÁMOP pályázat keretében 3 illetve 6 hónapon keresztül végeznek kutatást a városban.
• Június 24-én ülésezett a Társulási Tanács. Napirenden szerepelt a Szociális Gondozási Központ beszámolója. A TT az egészségügyi szakfeladatra vonatkozó létszámbővítést nem fogadta el, ugyanígy a családsegítő szolgálat hasonló kérését sem. Várhatóan hamarosan összevonásra kerül majd a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat. A TT foglalkozott még a Központi Óvodával is és jóváhagyta az ITS-t is.
• Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok” programsorozattal pályázott a Magyar Marketing Szövetség által kiírt Városmarketing Díjra rendezvény-esemény kategóriában. A kőszegi rendezvénysorozat Városmarketing Gyémántdíjat nyert!
• Nem esemény ugyan, de meg kell említeni, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség munkacsarnokot hozna létre Kőszegen, melyhez a polgármester úr támogatói levelet írt. Ebben kiemelte, hogy Kőszegen mindenképpen szükséges a kézilabda sport fellendítése az oktatási létesítmények fejlesztése mellett. (Elsősorban a gimnázium tornacsarnok problémájára gondolt.) A levél összhangban van a város sportkoncepciójával.
• Várhatóan július 6-án megindul az új egészségházban a szakellátás is. A teljes eszközbeszerzés több lépcsőben lett lebonyolítva, de szeptemberre már új, a legmodernebb eszközök fognak a betegek rendelkezésére állni.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla tájékoztatást ad még az alábbi eseményekről:
Május 28-án délután az Írottkő Natúrparkért Egyesület közgyűlésére is sor került. Mint ismeretes, ezt azért kellett összehívni, mert Tóth Gábor korábbi alelnök feljelentette az egyesületet a tisztújítás kapcsán. Az egyesület mára már – ahogy eddig – jogtisztán működik.
Május 29-30. között került sor Bozsokon a Magyar Natúrpark Szövetség közgyűlésére. Ezzel együtt a magyar natúrparkok fontos állomásához érkeztek, ugyanis a holnapi napon lesz Budapesten – ahol maga is részt fog venni – a Herman Ottó Intézet megalapítása. Ez az intézet a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként fog működni és alapító okiratában rögzítve van, hogy a magyarországi natúrparkokat állami oldalról gondozza: azaz ez a korábbiakhoz képest már megközelítés: nemcsak ellenőrzi, hanem kifejezetten segíti is a natúrparkok fejlesztését.
Május 30-án az Árpádházi iskola sportpályáján egyházmegyei sportnap volt, ahova az egész egyházmegyéből érkeztek családok.
Június 2-án a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógusnap alkalmából kitüntetéseket adtak át a Mezőgazdasági Múzeumban, ahol ő „Környezetvédelemért” emlékplakettet vehetett át.
Június 4-én a Bechtold István Látogatóközpontban „A lepkék csodálatos világa” címmel kiállítás nyílt és előadás is volt.
Június 7-én a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség XIV. Országos Kosárlabda Versenyét rendezték meg a Dr. Nagy László EGYMI-ben, amely innentől az I. Rába István Emléktorna nevet viseli majd. Nagyon megható és jóleső érzés, hogy a volt pedagógus és sportvezető emlékét így ápolja az ő közössége.
Ráckevéről érkezett egy kis delegáció Vereckei Zoltán alpolgármester vezetésével, ugyanis a Kőszegen lakó Martis Annának több Mária Terézia korabeli irata és képe is volt a tulajdonában, amelyeket most a ráckeveieknek adományozott.
Június 13-án már a hatodik alkalommal került megrendezésre a Nyitott Pincék elnevezésű program a Pogányokban. Meg kell említeni, hogy ezt a rendezvényt annak idején dr. Bokányiné Boda Gyöngyivel együtt ők ketten találták ki – ebben a teremben – egy pályázatra való felkészülés jegyében. Az a pályázat akkor nem nyert, de a rendezvény évről évre nagyobb és egyre sikeresebb lesz.
Június 13-án volt egy színpadi bemutató előadás is Kőszegen: az Árpádházi iskola felnőtt színjátszó csoportja adta elő az „Elmi furulyája” című színdarabot.
Szintén június 13-án volt a Magyar Kézilabda Szövetség Vas Megyei Csoportjának a jubileumi ünnepsége Sárváron. A megyei szervezetnek Farkas Ági a vezetője, aki mint ismert – Kőszegen lakik. A polgármester úr által említett levél megírását ő kezdeményezte. Ezzel elindult a kézilabda szövetség és a város közös lobbija a csarnoképítés érdekében.
Június 16-án a Járási Felzárkóztatási Kerekasztal első ülése volt a Szociális Gondozási Központban. Részt vett rajta a csepregi polgármester is, továbbá számos intézmény és civil szervezet képviseltette magát.
Június 18-án Stuller Géza és Várallyay Ágnes előadásában „Gyertyafényes kamarazenei koncert” volt a lovagteremben.
Június 19-én a Kőszegi Polgári Kaszinó vendége Horváth László klarinétművész volt, aki „Az ománi szultán vendége voltam” címmel tartott előadást.
A múzeumok éjszakája keretein belül kis esti citerazenével, kerti muzsikálással emlékeztek a művész Chernel Istvánra a Chernel-kertben. Citerán közreműködött Csonka Balázs citerás.
A XX. Nemzetközi Nyári Egyetemen dr. Réthelyi Miklós az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke is tartott előadást. A programon részt vettek az ISES ösztöndíjasai és több kőszegi fiatal is.
2015. június 23-án dr. Gyürki László pápai prelátus „A Biblia világa (Az Ó-, és Újszövetség könyvei bélyegeken) c. könyveinek a bemutatója volt a Brenner János Katolikus Közösségi Házban. A kiadványokat dr. Németh Norbert egyetemi lelkész, korábbi kőszegi káplán ismertette.

A beszámolóhoz további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, a képviselő-testület pedig 9 igen szavazattal elfogadja azt.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 9-9 igen szavazattal hagyja jóvá.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szima Andrea főépítész szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy az anyag határozat módosítást és egy rendelettervezetet tartalmaz. Az írásos előterjesztésben ismertetésre került az állami főépítész támogató záró szakvéleménye.

Hozzászólások:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter a városfejlesztési bizottság álláspontját ismerteti. A településrendezési eszközök módosítása egyértelműen formai kérdést jelent, így a bizottság a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:




130/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 161/2014. (X. 2.) képviselő-testületi határozatot – az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal záró szakmai véleményének megismerése után – „I. számú módosítás” elnevezéssel, az alábbi tartalommal módosítja.

Településszerkezeti terv módosítása - településszerkezeti tervlapok:

1) Tesco áruház és környezetének területe




2) Városgondnokság telephelye



3) Egészségház melletti kerékpárút területe






4) Dr. Ambró Gyula utca




Felelős: Huber László polgármester,
Szima Andrea főépítész.

Határidő:2015. július 10. Az elfogadott Településrendezési Eszközök I. számú módosításának megküldése az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek.





Ezután a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2015.(VI. 25.) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 33/2014. (X. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelettervezet, a parkolási közszolgáltatásról szóló szerződéstervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy felülvizsgálták a hatályos parkolási rendeletet. Megállapították, hogy a bekövetkezett jogszabály változások sok tekintetben magasabb szinten szabályozzák a területet, továbbá megváltoztak bizonyos fogalom használatok is. Ezek miatt új rendelet alkotására van szükség. A díjakat tekintve változás nincs. Új elem még a parkolási közszolgáltatási szerződés, amely a közúti közlekedésről szóló törvény és a Mötv. által megszabott kötelező tartalmi elemeket tartalmazza. Ennek életbe lépése majd pénzügyileg többletmunkát jelent a hivatalnak, mert eddig a parkolási bevétel egy az egyben a városüzemeltető kft. bevétele volt, de ez tulajdonképpen az önkormányzatot illeti meg. Abban állapodtak meg, hogy nincs értelme a bevétel elvonásának, így az 100%-ban ismét vissza fog kerülni a kft.-hez. A megállapodás azért is később kerül bevezetésre, hogy ezt könyvelési szempontból meg lehessen oldani.
Egy olyan módosítást nem vezetett át a rendelettervezeten, amit a bizottságok elfogadtak. Ez pedig a képviselők kedvezményes parkolására vonatkozik: javasolja a 11. § (2) bekezdésből a „Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai” szövegrészt törölni.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a rendelettervezetet és az új szerződés tervezetét is elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság szintén.

Básthy Béla szerint régen a képviselők az egész város területén ingyen parkolhattak, de ezt egy ideje megváltozatta a képviselő-testület és most már nekik is kedvezményes bérletet kell vásárolni, ő maga is rendszeresen vesz ilyent. Inkább a 10. § (2) bekezdésből kell törölni a képviselőket.
Javasolja továbbá, hogy a kedvezményes bérletet vásárolhatók közé [11. (3) bekezdés] legyenek még felvéve a plébániahivatal dolgozói is. Bármikor előfordulhat, hogy a plébános vagy a káplán úrnak munkakörüknél fogva súlyos beteghez vagy haldoklóhoz kell kimennie. Erre a mentőknek természetesen sincs szüksége.

Plechl Tibor kéri, hogy akkor a többi felekezetre (evangélikusra, reformátusokra) is ez a szabály vonatkozzon.

Básthy Béla szerint ennek nincs ugyan akadálya, de az evangélikusoknál és a reformátusoknál nincsen ilyen szentség. Tudomása szerint nincs ilyen gyakorlat, de ő meg fogja szavazni valamennyi egyház kedvezményét. Ez már régi kérése a katolikus egyháznak.

Huber László szerint nem minden egyházat kell itt érteni, csupán a történelmi egyházakat. Ebbe a körbe tartozik a katolikus, az evangélikus és a református, továbbá az izraelita is, mert ez is létezik, de pld. a Hit Gyülekezete nem történelmi egyház. A személyeket vagy a beosztást (pld. káplán, lelkész stb.) is szükségtelen megnevezni külön-külön.

Dr. Zalán Gábor tisztázza még, hogy a képviselők a Városháza melletti Brenner parkolóban ingyenesen parkolhatnak, hiszen az a képviselői munkájukhoz szükséges. A város egész területén viszont kedvezményes bérlettel parkolhatnak, ahogy eddig is. Ezt a szabályt továbbra is fenn kell tartani. Ezért a 11. § (2) bekezdésből kell törölni a képviselőket.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát.
A 11. § (2) bekezdésből a „Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai” szövegrész törlését az előterjesztő javasolta, így erről nem kell szavazni.

Ezen kívül egy módosító javaslat hangzott el, mely szerint a 11. § (3) bekezdésbe történelmi egyházak képviselői is kerüljenek bele. Ezt a képviselők 9 igen szavazattal jóváhagyják.

Ezután a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működésének
és igénybevételének rendjéről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Ezután a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. október 1-től megkötendő Parkolási közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A temetkezési szolgáltatás végzéséről szóló tájékoztatót csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pont tárgyalásánál Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője van jelen, továbbá Horváth Zsolt, a kőszegi részleg vezetője.

Kiskós Ferenc elsőként elnézést kér, hogy nem tudott részt venni a bizottsági üléseken. Az írásos tájékoztatóban részletesen leírták, hogy milyen feladatokat végeztek el a kőszegi temetőkben. Kötelező feladataikat (növények gondozása, fűnyírás, hősi és díszpolgári sírok rendezése, utak, padok rendbetétele stb.) szerinte a város polgárainak megelégedésére végezték. A temetőben lévő kápolnát próbálják a búcsúztatókhoz méltó állapotba hozni. A kápolna elektronikáját teljesen felújították. A kápolna falának gombásodását igyekeznek megszüntetni. Fontos lenne a falak vizesedésének a megszüntetése is, de ehhez 3-4 sírt exhumálni kellene, ami a hozzátartozók engedélyét igényelné.
Kőszegen az elmúlt évben 112 temetés volt, ebből 79 hamvasztásos, 33 koporsós. A hamvasztásos temetésekkel nincs gond, de a koporsós temetéseket tekintve a kőszegi temető betelt. Tulajdonképpen a hatóság (az ÁNTSZ) jóindulatán múlik, hogy ez még meddig mehet így tovább. A temetői törvény azt írja elő, hogy 60-40%-nak kell lennie a sírok és a zöldfelület aránya. A kőszegi temetőben a zöldfelület szinte 0. Teljesen a lakosságon múlik, hogy ha kell, hova lehet koporsósan temetni. Az urnatemetővel nincs gond. Az új urnatemető kialakítása folyamatban van, ez a tavalyi tájékoztatókor is szóba került.
Megfontolandó, hogy a gazdasági társaságuk által beszedett és az önkormányzatnak átutalt mintegy 2,3 millió forint összeget (amely a sírhely megváltást, a létesítmények igénybevételéért, temető fenntartási járulékként stb. jár) az önkormányzat a társaságuknál hagyja, ezzel is csökkenne a vesztésük.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy sajnálatos módon az előterjesztő nem volt jelen a pénzügyi bizottság ülésén, így a bizottság e nélkül hagyta jóvá a tájékoztatót.

Kiss Péter jelzi, hogy ugyanígy történt a városfejlesztési bizottság ülésén is. A bizottság tagjai felvetették, hogy az új urnatemető kialakítása milyen stádiumban van?

Kiskós Ferenc megismétli: az urnás temetéssel nincs probléma. Ha a hatósági engedélyt megkapják az új részre, nem lesz akadálya a kivitelezésnek és a kialakításnak.

Rába Kálmán kérdezi: az új köztemető kialakítása kinek a komptenciája?

Kiskós Ferenc válasza szerint az önkormányzaté és ez fontos, sürgős is lenne.

Keszei Balázs emlékezete szerint amikor a Temetkezési Kft. elnyerte a közbeszerzési pályázatot, akkor annak kritériuma volt, hogy a katolikus egyházzal megegyezés szülessen a kápolna használatáért. Ez megvalósult-e?

Kiskós Feren szerint igen, ez a közbeszerzési eljárás tárgya volt és utána megszületett az a szerződés, melynek értelmében évi 800 ezer Ft+áfa összeget fizetnek a katolikus egyháznak ezért.

Keszei Balázs áttekintette az elvégzett munkák listáját. Feltűnt, hogy március 26-án is végeztek egy fűnyírást, jóllehet az még a vegetációs időszak legelején volt. Április 15-én és 18-án is 24 illetve 12 órát elszámoltak fűnyírásra, jóllehet az igazgató úr elmondása szerint alig van zöldterület a temetőben.
Ezen kívül volt fakivágás is a temetőben. Amennyiben ez nem baleset elhárítása érdekében történik, akkor a májusban és júniusban történt fakivágás nem szakszerűnek mondható.

Horváth Zsolt szerint az említett időpont húsvét előtt volt, ezért nyírták le a zöldterületet. Ilyenkor a nyírás nemcsak a temető belső területét jelenti, hanem a külső részt, valamint a partoldalt is, mert az is hozzájuk tartozik. Nem várják meg, míg magasra nő a fű, mert akkor ránő a sírokra, sokkal nagyobb munka levágni.

Básthy Béla jelzi, hogy a közeljövőben a várszínház társulata várhatóan ismét ellátogat Kristóf Ágota díszpolgár sírjához. Ide lett temetve nemrég az írónő testvére, Kristóf Attila is. Kéri a temetkezési kft.-t, hogy legyenek szívesek nézzenek rá a sír állapotára az évfordulóra miatt.

Terplán Zoltán kérdezi: mikor jön el az az idő, amikor majd biztosan nem lehet koporsós temetést végezni a kőszegi temetőben?

Kiskós Ferenc szerint 5-6 év múlva egészen biztosan. Addig valahogy elhúzzák, de az új temetőre égetően sürgős lenne. A kialakításához tudomása szerint a területek nagy részét a város megvásárolta. Következő lépés lesz a bekerítés, az infrastruktúra kiépítése. Ez mintegy 400-500 milliós körüli beruházást jelentene, tudomása szerint erre a városnak nincs anyagi lehetősége. Pályázatok pedig erre vonatkozóan nincsenek. Ő már szorgalmazta ilyen pályázat kiírását egy szakmai konferencián is. Nekik nagy ravatalozóra egyáltalán nem lenne szükségük.

Huber László hozzáfűzi még, hogy azt, amit az önkormányzat anyagilag meg tudott tenni, azt megtette: egy kivételével megvásárolta a szükséges területeket. Az E-ON ingyen odavitte az áramot, de a többi infrastruktúrára is szükség lenne. Utána jöhetne a bekerítés, parkosítás stb. Ehhez sok-sok pénz kellene. A betelt temető már évtizedek óta gond Kőszegen. Sajnos azt a területet, ami a bővítésre szolgált volna, azt az 1970-es években felparcellázták és be lett építve. Ezért is nem enged az ÁNTSZ az új, urnás terülten koporsós temetést, mert túl közel vannak a lakóházak. Ezzel bezárult a kör.
Kérdezné még az igazgató urat, hogy máshol is van-e hasonló probléma?

Kiskós Ferenc szerint nem nagyon, ez kőszegi „specialitás”. A kőszegi egy történelmi, művészettörténeti értékekkel tele lévő temető. Az új, tervezett temetőt pedig szerinte egy kicsit nagyra sikerült megtervezni. Ekkora temető egy Győr nagyságú városnak is bőven elég lenne.

Huber László egyetért ezzel, valóban egy kisebb léptékű temetőt kellett volna tervezni, ezt át kellett volna gondolni. Kéri az igazgató urat, hogy a szakmai fórumokon ő is jelezze ilyen pályázatok kiírását.

Kiskós Ferenc tájékoztatja még a képviselő-testületet arról, hogy a kormány be fogja vezetni a szociális temetés intézményét, ehhez szociális parcellát kell majd kijelölni, Kőszegfalván ez már megtörtént.
A bevezetés időpontját végül is 2017. január 1-re tolták ki, de ezzel majd foglalkozni kell.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


132/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi köztemetők 2014. évi üzemeltetésről szóló tájékoztatót elfogadja.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Lajos Tiborné igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy igyekezett részletes beszámolót készíteni az intézményükről. A létszámgond továbbra is nagyon égető a könyvtárban. Pillanatnyilag úgy tudnak működni, hogy két kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaznak, akik segítenek ugyan, de a napi működést megoldani velük nem lehet.
A könyvtárban tartott előadók (írók, költők, előadók) közül nem sorolt fel az anyagban mindenkit, de azt fontosnak tartja ezek szervezésénél, hogy a kevéssé ismert vendégek is kapjanak a bemutatkozásra lehetőséget.

Hozzászólások:

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság jól ismeri a könyvtárban folyó munkát. A könyvtár csekély létszámmal gazdálkodhat, ennek ellenére a dolgozói sokszor szinte emberfeletti munkát végeznek. A bizottság értékelte a beszámoló alaposságát is. A bizottság az intézmény teljesítményét dicséretre érdemesnek tartotta.

Lajos Tiborné hozzáfűzi: neki, mint intézményvezetőnek nemhogy még helyettese sincs, sőt, gyakran ő helyettesíti a dolgozókat az olvasói szolgálatban. Amikor 2007-ben az akkori képviselő-testület egy tollvonással lecsökkentette a létszámot, biztosan nem gondolta át ezt a döntést. Azóta a feladatok nemhogy csökkentek, egyre bővülnek. Közben a kollégák is idősödnek. Egy jó ideig senki nem volt táppénzen – ezt bárki visszanézheti – megoldották szabadsággal a távollétet. Most viszont van olyan kollégája, aki hónapok óta sajnos távol van. Heti 42 órás nyitva tartásuk van. Tisztában van vele, hogy most a költségvetési év közepe van, ezért nem is hozakodik elő létszámemelési kérelemmel, de ennek szükségességét a szakfelügyeleti ellenőrzés is leírta.

Huber László is elismeri a könyvtár dolgozóinak az emberfeletti teljesítményét. Úgy érzi, hogy ennek elismerése a tavalyi önkormányzati kitüntetésben is benne volt. A létszámemelésre a költségvetés összeállításakor vissza kell térni!

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot azzal, hogy a képviselő-testület fejezze ki elismerését az egész kollektíva munkájáért.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


133/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület az intézmény vezetőjének és egész kollektívájának elismerését és dicséretét fejezi ki a végzett munkájáért.


Az 5/a. és az 5/b. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztés valamint a Csónakázó tó mellett látványtó kialakításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kelemen Péter az egyesület elnöke jelzi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan elkészítették az elmúlt évről szóló beszámolójukat és benyújtották az önkormányzat felé. A halászati szerződésük az új jogi normáknak megfelelően lett módosítva. Egyesületük kérte a halászati jogról szóló szerződés újabb 5 évre történő meghosszabbítását. Ezen kívül, kérik szintén a Csónakázó tó melletti, 1112/2 hrsz-ú közterület használatba adását is, melyet ők gondoznának és amelyet szabadidős, sport célokra használnának fel. Ennek a területnek az ingyenes használata is bekerült a szerződésükbe.
A Csónakázó tónál továbbra is a legnagyobb gond a nyilvános WC hiánya. Már az 1980-as évektől kezdve hiányzik, mert a korábbi ilyen lehetőség megszűnt, átalakult. Több ezer ember hiányolja a nyilvános illemhelyet. A horgász egyesület ennek megoldásában aktívan közre is működne. Ennek érdekében tavaly a vizet és a villanyt be is köttették saját pénzükön az önkormányzat területére. A beszámolóban néhány ötletet is bemutattak, hogyan lehetne ezt megoldani, akár könnyűszerkezetes építményből is. A szennyvizet pedig zárt acéltartállyal meg lehetne oldani. Összességben nem milliós összegekről van szó.
A napirend b) része pedig az általuk elképzelt látvány és bemutató tó megvalósításával kapcsolatos, ehhez kérnének elvi engedélyt. Ennek első lépéseként geodéziai felmérést és talajfeltárási munkát kellene elvégezni, hogy megtudják, egyáltalán megvalósítható-e a látványtó. Ennek eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni fogják és ha pozitív lesz a vizsgálat eredménye, akkor a további tervezési és műszaki-kivitelezési munkákról is.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, mint társ-előterjesztő szóbeli kiegészítést nem tesz egyik ponthoz sem.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzügyi bizottság meghallgatta a beszámolót, egyetértettek valamennyi határozati javaslattal. A bizottság elismerően szólt a horgász egyesület munkájáról. Ők is kiemelték a nyilvános WC fontosságát, ennek pótlására minden lehetőséget meg kell ragadni. A bizottság mind az a), mind a b) pontban szereplő határozati javaslatokkal egyetértett.

Kiss Péter elmondja, hogy hasonló volt a városfejlesztési bizottság véleménye is. Ők is elismerően vélekedtek az egyesületről: évről évre nő a létszámuk és egyre több programot szerveznek. A WC hiánya elsősorban nem a horgászokat érinti, hanem a tóhoz látogatókat. A sporttevékenységre alkalmas terület rendelkezésre bocsátását a bizottság csak akkor javasolja, ha az nem jelent visszafordíthatatlan döntést és a természetesen kártérítést sem kérhet majd az egyesület. A látványtóval kapcsolatban a bizottság kérte, hogy már az előkészületektől kezdve, folyamatosan egyeztessen az egyesület a várossal.
A városfejlesztési bizottság mindhárom témában a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság is megtárgyalta az anyagot, náluk is hasonló problémák vetődtek fel. Az elnök úrral pontosítottak is néhány dolgot. A bizottság kérte, hogy minden egyes elkövetkezendő lépés legyen megbeszélve, ugyanis óvakodni kell attól, hogy később bármelyik fél kényszerlépésbe meneküljön.
A humánerőforrás is egyhangúlag támogatta az előterjesztés mindkét részét.

Básthy Béla elsőként gratulál a horgász egyesület nagy volumenű elképzeléseihez. Örömteli, hogy az egyesület a a 1112/3 hrsz-ú Csónakázó tó mellett a 1112/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében is a gondos gazda szemlélettel szeretne eljárni. Ez az a terület, ami újonnan kerülne az egyesület ingyenes használatába. A továbbiakban azt szeretné kihangsúlyozni, hogy a következő módosító javaslatával nem bizalmi aggályai vannak, de más ügyekben is a város hasonlóképpen járt el. Mivel a város maga is gondolkodhat ugyanezen terület fejlesztéséről, ezért javasolja a szerződést az alábbi, 15. ponttal kiegészíteni:
„15. A haszonbérlő a tárgyi területen tervezett fejlesztések, beruházások megkezdése előtt köteles beszerezni a haszonbérbe adó írásbeli hozzájárulását. A haszonbérlő jelen szerződés megszűnése és a terület visszaadása után a megvalósult fejlesztésekre való hivatkozással kártérítésre nem formálhat igényt.”
Jelen feltételek között ez szerinte az önkormányzat részéről érthető kérés, hiszen meg kell tennie mindent az esetleges kártalanítás elkerülése érdekében.

Kelemen Péter kérdezi, hogy ez a javaslat a 1112/2 hrsz-ra vonatkozik-e, mert a 1112/3 hrsz-ra vonatkozóan nem lehet a szövegbe bevenni – ugyanis a törvény mást ír elő.

Básthy Béla szerint igen ezt a 1112/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében kéri.
A bizottságok is tettek arra utalást, hogy elvárják a további egyeztetést. A látványtó esetében a geodéziai felmérés és a talajfeltárási munkák elvégzése után válik láthatóvá az esetleges beruházási igény, továbbá az is, hogy az egyesület ezt képes-e kivitelezni. De ez már egy teljesen új történet lenne. Ebben az esetben mindez nem jelentheti azt, hogy az elképzelésekben az önkormányzat automatikusan részt fog venni. Csakis újabb tárgyalások eredményként.

Kelemen Péter kiemeli: egyesületük úgy gondolta, hogy a látványtó esetében első lépcső a geodézai illetve a talajfeltárási munkák elvégzése. Ha ez megtörténik és kiderül, hogy megvalósítható az elképzelés, akkor erről tájékoztatják a képviselő-testületet, majd mielőtt nekilátnának a további munkának – vonalhúzás után – mind elképzelésekben, mind anyagiakban, egyeztetnek a várossal: a bizottságokkal, a képviselő-testülettel stb. Ők csak akkor állnak hozzá a tervezéshez, az engedélyezetéshez, ha ezt a tulajdonos önkormányzattal letisztázták.

Básthy Béla szerint úgyis csak ezen vizsgálat után látja mindkét fél (az egyesület és a város is) az elképzelés valós volumenét.
Kérdezi még, hogy mit mond a törvény a Csónakázó tóra vonatkozóan: miért nem lehet ott is az általa javasolt módosítást bevenni?

Kelemen Péter szerint főleg a halgazdálkodásra, a haltelepítésre kell gondolni. Az ő haszonbérleti szerződésükkel az nem fordulhat elő, hogy a bérbeadó visszaveszi tőlük a Csónakázó tavat és odaadja másnak a telepített halakkal. Ezen kívül a ház és a tanösvény az, amit ők ebbe bele fektettek.
A félreértések elkerülése végett azt is tisztázni kell, hogy amire a szándéknyilatkozatot kérik (1112/3 hrsz-ú ingatlanon a Csónakázó tó melletti rész) annak a gondozását nem vállalják. Ez a terület a helyi védettség határáig tart. Ezen a területen a geodéziai felmérésen és talajfeltárási munkán kívül mást nem áll szándékukban tenni. Ha pedig ez megtörténik, az eredeti állapotot visszaállítják.

Básthy Béla szerint érthető a törvényi szabályozást és azt természetesen nem lehet felülírni önkormányzati döntéssel. Ismét kihangsúlyozza, hogy a módosító indítványát csak a 1112/2 hrsz-ra tette.

Huber László szerint ha az önkormányzat számára bármilyen pályázati lehetőség adódik a Csónakázó tó környékének (nem a tónak!) a fejlesztésére, főleg a 1112/2 hrsz-ot tekintve, akkor azt meg kell ragadni, hiszen ez több dokumentumban is benne van (ciklusprogram, TOP stb.)

Kelemen Péter szerint ez egyértelmű: a bizottsági ülésen ezt ki is tárgyalták és el is fogadták, az anyagban pedig meg is jelent 13. pontként. Akár közös pályázatot is el tudnak képzelni. Ők csupán azt szeretnék, hogy ezen a területen szabadidős tevékenységet lehessen végezni: focizni, tollasozni lehessen rajta. Jelenleg ugyanis alkalmatlan a funkciójára. Ők ezzel csak munkát kérnek maguknak, mert a területet gondozni, karbantartani akarják: nyírni, felvonalazni stb. Nem ígérnek játszóteret, nem fogják bekeríteni sem, mint az a vállalkozó, aki „rezervátumként” használja az ott lévő korábbi létesítményt – mert ők csak így emlegetik. Nem tud oda bejutni sem kőszegi, sem kiránduló, nem tölti be a funkcióját a korábbi kerékpáros centrum. Pedig a vállalkozó ezt vállalta és nem teljesítette. Ezzel szemben ők csak azt vállalják, hogy a Csó tóhoz kiérkező vendégeknek ne kullancs- és vakondtúrásmezőben kelljen tartózkodniuk. Nincsen ezzel kapcsolatban a háttérben semmilyen elképzelésük, hiszen önkormányzati tulajdon. Építeni nem tudnak rá, mert mindenhez az önkormányzat hozzájárulása kellene.

Huber László is úgy látja, hogy mivel a terület a város tulajdonában van, a képviselő-testületnek a kellő gondossággal kell eljárnia, a jövőben is. A horgász egyesület jó gazdája a Csó tónak és biztosan a környékének is az lesz. Nyilván a városgondokság nem tudja jelenleg úgy a zöldfelületet kezelni, ahogy ők. A bővített szabadidős terület pedig biztosan még vonzóbbá teszi mindenkinek a Csó tót.
Egyébként már a tavalyi beszámolókor is felmerült a WC használata tekintetében az ABIC Kft.-vel kötött szerződés. Akkor is említette az elnök úr a WC használatot – amelyet szerinte a vállalkozó nem tart be – de ilyen nincs benne a szerződésben.

Kelemen Péter tisztázza, hogy ők a városi honlapon lévő információkból, továbbá a vállalkozó akkori nyilatkozataiból, dokumentumokból vették, hogy mi volt a vállalkozó kötelezettsége.

Huber László úgy véli, hogy az aláírt szerződés a lényeg, mert azt kell betartatni és abban nincs ilyen kitétel,
A nyilvános WC hiánya valóban olyan probléma, amit meg kell oldani. Hiába a büfé, ezt a lehetőséget biztosítani kell a tóhoz látogatóknak. Már tavaly is keresett a hivatal egy használt mobil WC-t megvételre, de nem találtak ilyent. Ezért az idén is egy Toy-Toy rendszerű nyilvános WC-t kell a tóhoz kivinni. Kéri a városfejlesztési osztályt, hogy intézkedjen ennek a július 1-től való megrendeléséről.

Terplán Zoltán olvasta a beszámolóban, hogy az egyesület folyamatosan vetet vízmintát a tavakból. Ezek eredményéről érdeklődik.

Kelemen Péter elmondja, hogy ők halbiológiai szempontból nézetik ezt rendszeresen. Érdekes, hogy a téglagyári tó vize a tisztább, az első osztályú. A Csónakázó tó vize a Malomárokból van folyamatosan visszatáplálva, amely így állandóan cserélődik és ez nem olyan jó minőségű, hiszen a nemezgyáron és a Ausztrián át érkezik a tóba a víz. Mivel kagylók is vannak a vízben, ez is a rosszabb minőségre utal. Természetesen fürdőzésre ez nem alkalmas.

Huber László kérdezi még: elképzelhető-e, hogy a látványtó majd esetleg fürdőhelyként is szolgáljon?

Kelemen Péter szerint biztosan nem, mert a szabadvizű fürdőzésnek, strandnak alapból nem lennének meg a követelményei. Személyre bontva van a szükséges m2 meghatározva: meg kell lennie a napozáshoz, az árnyékos részhez egy bizonyos terület nagyságnak, amihez a Csó tónál nincs meg az a szükséges terület, ami kiszolgálná ezt a funkciót.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja mindkét napirend tárgyalását, majd elsőként a beszámoló elfogadását bocsátja szavazásra.

9 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


134/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


Ezután a polgármester Básthy Béla módosító indítványát bocsátja szavazásra.
Azzal hogy csak a 1112/2 hrsz-ra vonatkozóan, a II. határozati javaslathoz tartozó, a halgazdálkodási jog haszonbérletéről szóló szerződés szövegébe egy 15. pont kerüljön be – a fenti megfogalmazással – 9 képviselő ért egyet.

Ezután a polgármester a II. határozati javaslat 1. és 2. pontját külön-külön bocsátja szavazásra. A képviselő-testület mindkét pontot 9-9 igen szavazattal hagyja jóvá.


135/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 1112/2 hrsz-ú, 3114 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlant a Kőszegi Sporthorgász Egyesület ingyenes használatába adja 2020. 04. 15-ig.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon található tóra vonatkozó halászati jog haszonbérbe adásáról szóló, 2010. 04. 15-én kelt szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután a képviselők a III. határozati javaslatról (téglagyári tó halgazdálkodási jog haszonbérbe adása) szavaznak. A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


136/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi 0115 hrsz-ú ingatlanon található tóra vonatkozó halászati jog haszonbérbe adásáról szóló, 2010. 04. 15-én kelt szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

Végül a polgármester a b) napirendhez tartozó határozati javaslatot bocsátja szavazásra, ismét a két pontot külön-külön. Ez a látványtó létrehozásához szükséges és ennek ismeretében dönt majd a képviselő-testület a további együttműködésről illetve fejlesztésről.

A képviselő-testület az 1. és a 2. pontot is 9-9 szavazattal fogadja el, így az alábbi határozat született:


137/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Sporthorgász Egyesület azon elképzelését, amely szerint a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon a Csónakázó tó mellett látványtavat, sétautat és tanösvényt alakítana ki.
2. A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kőszegi Sporthorgász Egyesület a tervezett látványtó helyén saját költségén geodéziai felmérést és talajfeltárási munkát végeztessen. A vizsgálatok eredményét a képviselő-testülettel ismertetni kell.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos.


A határozat meghozatala után Huber László polgármester gratulál a horgász egyesületnek és a további elképzelések megvalósításához sok sikert kíván. A horgász egyesület sok városi feladatot ellát és a Csónakázó tó eddigi és további hasznosításában is óriási szerepük van.

Kelemen Péter az egyesület nevében megköszöni a képviselő-testület támogatását. A mai nap, az ülés után pedig szeretettel várja az egyesület a képviselő-testület tagjait kint a Csó tónál, ahol a helyszínen is bemutatják az elképzeléseiket.

[Básthy Béla elhagyta az üléstermet és ezzel a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.]


A 6. napirendi pont tárgyalása:

Az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pont tárgyalásánál az ISES Alapítvány képviseletében dr. Bokányi Péter van jelen.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében jelzi, hogy a megkötött szerződés alapján nyújtotta be az alapítvány a beszámolóját, amelynek a jóváhagyását kéri.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság 4 igen szavazattal szintén elfogadásra ajánlotta a beszámolót.

Dr. Bokányi Péter annyi megjegyzést tesz, hogy a jelenleg végzett csatornázási munkák következtében az épület egy része használhatatlanná vált, de ez részben megoldódott.
Viszont a ház rettenetes állapotban van. Ők is keresnek forrásokat a felújításra, de kéri a képviselő-testületet, hogy a város is tegyen meg mindent ennek érdekében. Konkrétan a bejáratnál le fog omlani a vakolat. Már a 24. órában van az épület, a sgrafittót lassan nem lehet megmutatni a turistáknak. Fent pedig a homlokzat ázik: érdemes megnézni, akár életveszélyes is lehet, mert bármikor leeshet.

Rimányi Krisztina szerint az osztályuk tud erről, kaptak e tárgyban levelet. Mivel műemlék épületről van szó, annyi plusz pénz kellene a felújításhoz, hogy azt csak külső forrásból lehet elképzelni.

Huber László szerint saját forrásból legalább a felmérést el kellene végeztetni, legalább tisztában lenne a város vele, hogy mekkora összeget tenne ki a ház rendbehozatala.

Dr. Bokányi Péter emlékezete szerint 2007-ben a homlokzat felújításra már kértek árajánlatot, akkor 4 millió Ft körüli összeg volt. Ez most biztosan 10 milliós összeget tenne ki. Viszont a sgraifttós díszítést egészen bizonyos, hogy csak speciális szakember tudná elvégezni.

Huber László szerint a Jurisics tér alatti értékes ingatlan megóvása közös feladata mindenkinek. Pályázati lehetőségek mindig vannak műemlék épületek felújítására, ennek utána kell járni.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

138/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ISES Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány Kőszeg, Jurisics tér 7. sz. alatti ingatlan emeleti részében végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló tervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében visszautal az előző képviselő-testületi ülésre, ahol a képviselő-testület 2 fő létszámemelést szavazott meg a közös önkormányzati hivatal részére. Mivel a hivatal létrehozásáról szóló megállapodás is rögzíti a hivatal létszámát, ezt is módosítani kell. Bozsok és Velem képviselő-testületei (akik szintén fenntartói a hivatalnak) is megtárgyalták ezt az előterjesztést és a héten már el is fogadták.

Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

139/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a Huber László polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

Az utak, hidak állapotának felülvizsgálatáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nem teljes körű és nem részletes felmérésről van szó és természetesen felújítási tervet sem csatoltak hozzá, mert a teljes költségvetési keret sem lenne elég az utak, hidak felújítására. Az idei költségvetésben e célra elkülönített 20 millió Ft nagyon kevés. Legutóbb a Temető utca egy részének a felújítására pályáztak. Ha az a pályázat esetleg nem nyer, akkor az 5 millió Ft ott felszabadul. Folyamatosan próbálják a felújításra vonatkozó pályázati forrásokat felkutatni.

[Básthy Béla visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét 9 fő lett. ]

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság szintén. Új dolgok nem lettek leírva, csak éppen „össze lett gyűjtve egy csokorba”. Az anyagiak hiányát az előterjesztő is ecsetelte.

Huber László szerint azért lesznek majd útfelújításra uniós források, a TOP-ban biztosan. Viszont a rendelkezésre álló keret várhatóan kevesebb lesz, mint amire szükség lesz, mert más településeken is vannak felújítandó utak, hidak. Ez az anyagot állapotfelmérésnek lehet tekinteni. Rengeteg mindenre szükség lenne, csak éppen a fedezet hiányzik hozzá.

[Kiss Péter és Plechl Tibor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 7 főre csökkent.]

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


140/2015. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utak és hidak állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

Az ipari park pályázat állásáról szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Janzsó Tamás, a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója lenne a napirendi pont előterjesztője, de ma reggel egy e-mailt küldött hozzá, melyben közölte vele, hogy a mai ülésen előre nem látható okok miatt nem tud részt venni. Egyúttal kéri, hogy a beszámolóját a képviselő-testület elfogadni vagy a soron következő ülésen megtárgyalni szíveskedjen.
A mai napon célszerű a beszámolót megtárgyalni, egyrészt azért, mert a bizottságok is megtárgyalták, meg azért is, hogy előbbre menjen az ügy: főleg a Wienerberger Zrt. hozzájárulását illetően – ugyanis erre szükség lenne az ipari park cím megszerzése érdekében. Tehát ezen megoldandó feladat tekintetben is döntést kellene hozni: Janzsó Tamást kellene utasítani vagy kérni, hogy ezt a hozzájárulást szerezze meg, azaz végezze el a szerződésben foglalt kötelezettségét.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén szintén nem volt jelen az előterjesztő. Bízva abban, hogy a képviselő-testületi ülésen itt lesz, a bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.

A városfejlesztési bizottság elnökének a távollétében Rimányi Krisztina ismerteti a bizottsági véleményt. A bizottság 2 igen, 3 nem szavazati aránnyal nem támogatta az előterjesztést. A bizottság az alábbiakat kérte az előterjesztőtől:
– a jelenleginél részletesebb beszámolót kértek,
– az előterjesztés végén említett „NGM-el egyeztetett és új alapokra helyezett ipari park cím tanulmány” részletezését kérték,
– nem volt egyértelmű, hogy az ipari park pályázat benyújtásra került-e vagy sem: ennek egyértelmű, dokumentumokkal való alátámasztását kérték,
– a Wienerberger Zrt. részvétele nélkül hogyan lehet az ipari park címet megszerezni.
A bizottsági ülést követő pénteken a fenti kérdéseket tartalmazó e-mailt ő továbbította Janzsó Tamás részére.

Huber László szerint ezekre a kérdésekre a választ Janzsó Tamás tudná megadni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Janzsó Tamás korábban eljuttatott egy e-mailt hozzá, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes főosztálya küldött arról, hogy 2014. februárjában érkezett be hozzájuk az ipari park cím pályázat, de mindenképpen hiánypótlásra van szükség, ami azóta sem történt meg.
Az is felmerült, hogy a pályázat beadója fenntartja-e a pályázatát. Ezt természetesen fenntartja az önkormányzat, de ehhez fontos lenne a tulajdonosi hozzájárulás a Wienerberger Zrt. részéről. A Zrt. legutóbbi leveléből kiderül, hogy igazából nem teljesíthetetlen amit ők kérnek/kérdeznek mert egy előszerződés tervezetet szeretnének kapni, amit véleményezni tudnának, és amely alapján számukra világossá válna, hogy az ipari park cím milyen ódiummal jár. Ő azt nem érti, hogy ezt korábban miért nem lehetett tisztázni. Ez a helyben topogás bosszantó a számára, mert nagyon fontos lenne, hogy az ipari park cím meglegyen. Még nincs kikésve az időből az önkormányzat, de elképzelhető, hogy lesz olyan új pályázati lehetőség, amivel a cím hiánya miatt nem tudna élni a város.
A bizottsági üléseken a jegyző úr és ő is válaszolt kérdésekre, de azóta kiderült, hogy 2014. februárjában a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentések között szerepelt egy, a 196/2013. (XII. 19.) határozatra szóló is. Ez szerint az osztály akkor lejelentette, hogy „a szerződés megkötésre, a pályázat benyújtásra került”.
Ujvári Csaba – aki az egésznek kezdet kezdetétől fogva ügyintézője volt – 8 hónapja beteg és nem volt semmi információjuk erről.

[Kiss Péter visszatért az ülésterembe, Sas Norbert viszont elhagyta azt és ezzel a képviselő-testület létszáma változatlanul 7 fő.]

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi: az iratanyagok között nem volt beiktatva a minisztérium levele, de 2014. elején Janzsó Tamás egészen biztosan
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.