2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
19. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között 2014 június 20-án használati és ráépítési megállapodás jött létre, amely szerint az alapítvány, mint használó az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 2975/107 hrsz-ú ingatlanon jégkorong- és görhoki pályát valósít meg és legkésőbb 2015. június 30-ig annak üzemeltetését is megkezdik.

Az alapítvány elnöke Soós Attila 2015. június 22-én megkereste az önkormányzatot, miszerint a szerződés szerinti határidőt nem tudják tartani, ezért kérik annak módosítását 2015. december 15-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapítvány módosítási kérelmét megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. június 24.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között létrejött használati és ráépítési megállapodás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4. A használó kötelezettséget vállal hogy legkésőbb 2015. december 15. napjáig jogerős használatbavételi és működési engedélyt kap a tervezett beruházásra és ezen időpontig megkezdi annak üzemeltetését. A használó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt 20 éves használati jogosultság időtartama alatt a létesítmény üzemeltetését folyamatosan, napi nyitvatartással biztosítja.”

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.