2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
7. napirendi pont:
Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkatervüknek megfelelően a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel együttműködve felülvizsgálta a kőszegi utak állapotát.

Az 1. melléklet tartalmazza a kőszegi utak típusonkénti csoportosítását, a 2. és 3. melléklet pedig az egyes utcák felújítási igényeit a teljesség igénye nélkül.

A hidak állapotára vonatkozóan 2014-ben készült felmérés, mely az előterjesztés 4. mellékletét képezi. A felmérés tartalmazza a szükséges felújításokat is.

Megállapítható, hogy útjaink és hídjaink jelentős felújításra szorulnak, azonban anyagi lehetőségek híján csak a legsürgősebb javítási és karbantartási munkák elvégzésére van lehetőségünk.

Egyre több esetben fordul elő, hogy adott útszakasz felújításában az érintett lakók közreműködnek, a szükséges anyagok megvásárlásával, esetleg gépek biztosításával. Természetesen ezek a felújítások előnyt élveznek.

Több utcára vonatkozóan áll rendelkezésre felújítási terv, pályázati lehetőség esetén gyorsan ki tudjuk választani a kiírásnak műszakilag és anyagilag megfelelő projektet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. június 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utak és hidak állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)