2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
11. napirendi pont:
A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város és együttműködő települések Önkormányzatának régóta kiemelten fontos célja a helyi és térségi foglalkoztatási helyzet javítása. E cél megvalósításához széles körű partnerségi kör szükséges. Ennek megalapozására 2010-ben létrejött a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma, amely egyedülálló módon két kistérség és a térségbeli városok együttműködésével indult el. Az önkormányzatokon kívül e Paktumnak tagjai a térségbeli vállalkozások is. Az együttműködés sikeresen végig vitt egy foglalkoztatói igényekre reagáló komplex munkaerő-piaci projektet, amely révén hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása valósult meg. Mivel a helyi foglalkoztatás bővítése és a vállalkozások fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, a Paktumban megkezdett együttműködést folytatni kell, ezt a folyamatot visszük tovább. A hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak foglalkoztatását elősegítő sikeres térségi program lezárása után, annak eredményeire építve az „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című projektben,ami szintén az együttműködés szellemében indult el.

A Megállapodás összhangban van a korábbi, a Kőszegi és a Felső-Répcementi kistérségben elkészült stratégiai tervekkel is.

A Kerekasztalhoz való csatlakozás nem igényel anyagi ráfordítást az önkormányzat részéről. Költségek szintjén a részt vevő kollégák útiköltségével számolhat az önkormányzat, illetve a projekt folytatása után esetleg az ülések befogadása merülhet fel igényként.

Az Együttműködési Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 számú pályázati projekt keretében létrehozandó Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz való csatlakozásról a mellékelt Megállapodás megismerése után csatlakozni szíveskedjék!

Kőszeg, 2015. június 19.


Huber László polgármester nevében és megbízásából:

Raposa Helga s.k.
projektmenedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata megismerve a Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal célkitűzéseit, csatlakozik a „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 számú projekt keretén belül létrejövő Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz. Az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. Egyidejűleg Kőszeg Város Önkormányzata képviseletére …………………………………….-t delegálja a Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz. Helyettesének …………………………………………-t jelöli ki.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.