2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
5.b napirendi pont:
A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület a csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlan (Csónakázó tó és környéke) általuk nem kezelt részének hasznosításával kapcsolatban.

Az Egyesület a területen látványtó, sétaút és tanösvény kialakítását tervezi.

Az elképzelés megvalósítása hosszú időt vesz igénybe és jelentős költségekkel jár, ezért az Egyesület a Képviselő-testület támogatását és elvi hozzájárulását kéri, hogy az előkészítő munkákat (geodéziai felmérés, talajfeltárás) elvégezhesse.

Az előzetes szakvélemények alapján kezdődhet meg a tervezés, engedélyeztetés, majd a megvalósítás, amely szakasz további hozzájárulást igényel majd a Képviselő-testülettől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. június 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Sporthorgász Egyesület azon elképzelését, amely szerint a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon a Csónakázó tó mellett látványtavat, sétautat és tanösvényt alakítana ki.
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kőszegi Sporthorgász Egyesület a tervezett látványtó helyén saját költségén geodéziai felmérést és talajfeltárási munkát végeztessen. A vizsgálatok eredményét a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)