2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
16.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Molnár Attila Kőszeg, Munkácsy M. u. 3. sz. alatti lakos vételi szándékkal fordult az önkormányzathoz.

Az önkormányzat tulajdonát képezi a Kőszeg, 2059 hrsz-ú, 245 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A terület útkapcsolattal nem rendelkezik, gyalogos megközelítése magánterületeken keresztül történik (a kérelmező tulajdona a 2067 hrsz-ú és a 2064 hrsz-ú ingatlan).

A 2015. évi vagyongazdálkodási koncepció szerint az ingatlan az el nem idegeníthető kategóriába került besorolásra strandterület bővítés címen, azonban szervesen kapcsolódik a kérelmező tulajdonában lévő 2064 hrsz-ú területhez.

Értékbecslést készíttettünk a fenti ingatlanra, amely 171.500,- Ft forgalmi értéket állapított meg.
A vételi szándék jóváhagyásával egyidejűleg szükséges a vagyongazdálkodási koncepció módosítása, miszerint az adásvétel tárgyát képező ingatlan kikerül az el nem adható kategóriából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmező vételi szándékát megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag a „B” határozati javaslat elfogadását ajánlja.

Kőszeg, 2015. június 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT
„A” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, 2059 hrsz-ú ingatlant az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2059 hrsz-ú, 245 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti a kérelmező Molnár Attila 9730 Kőszeg, Munkácsy M. u. 3. sz. alatti lakos részére az értékbecslésben szereplő 171.500,- Ft vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

„B” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, 2059 hrsz-ú ingatlant az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2059 hrsz-ú, 245 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az értékbecslésben szereplő 171.500,- Ft induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

„C” változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2059 hrsz-ú 245 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.