2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
8. napirendi pont:
Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.

Tárgy: Beszámoló a Jurisics Ipari Park – Kőszeg , Ipari Park cím pályázat és Vállalkozói Inkubátorház megvalósítása a Kőszegi Ipari Parkban projektek állásáról.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az együttműködési megállapodásunk értelmében a Jurisics Ipari park - Kőszeg cím pályázati dokumentációja és megvalósíthatósági tanulmánya illetve a Vállalkozói Inkubátorház fejlesztési koncepció határidőben elkészítésre és benyújtásra került. Cégünk és az Önkormányzat is teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeit.

Az Ipari Park cím elnyerésének feltételei között többek között két fontos feltétel szerepelt :

• Az Ipari Park céljára kialakított terület nagysága legalább 20 ha , mely törzsterületből és fejlesztési területből áll.
• Törzsterületen már legalább 5 vállalkozás működik és a foglalkoztatottak létszáma 100 fő

A feltételek közül mindegyiket teljesítettük, de a tervezett Ipari Parkban működő Wienerberger Téglaipari Zrt., ígérete ellenére az Ipari park megvalósításához szükséges csatlakozási nyilatkozatot nem írta alá. Az elmúlt időszakban az Önkormányzat és cégünk is többször felkereste a kft. vezetését , hogy csatlakozásukkal segítség az Ipari park létrejöttét. Sajnos mai napig nem sikerült a kötelezettséggel nem járó csatlakozási nyilatkozatot a cég vezetésével aláíratni.

Mivel a Wienerberger Téglaipari Zrt. a 7 ha 4124 m2-es területével a tervezett Ipari park 20 ha 4716 m2 törzsterületén működik és 116 fő munkavállalót alkalmaz, így annak kiesésével a 100 fő foglalkoztatott létszámot mint a cím elnyerésének egyik feltételét nem tudjuk teljesíteni .

A cég kiesésével az Ipari park törzsterülete 13 ha 0592 m2, fejlesztési területe 6 ha 9459 m2 és a foglalkoztatottak létszáma is lecsökkent. Az Ipari park területe így mindösszesen: 20 ha 0051 m2 ,mellyel a Wienerberger Téglaipari Zrt. kiesése ellenére a cím elnyerésének területi feltételeit teljesíteni tudjuk.

Az ipari park környezeti állapota a jelenlegi helyzetben megfelelő, hiszen a területek egy részén működő vállalkozások vannak, telephely-engedéllyel. További területek a közelmúltig mezőgazdasági művelési ágban voltak, azokon ipari tevékenység/szennyezés nem történt.

Tudomásom szerint az Önkormányzat az elmúlt időszakban ismételten felkereste a Wienerberger Téglaipari Zrt. vezetését ahol ismételten nemleges választ kapott .

A fenti tények tudatában a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt az Ipari park tanulmányt felülvizsgálja és egy új stratégia mentén a cím elnyerésnek feltételeiben segítséget tud nyújtani.

Az NGM-el egyezetett és új alapokra helyezett Ipari park cím elnyerésének feltételeit tartalmazó tanulmány elkészítése folyamatban van, melynek előreláthatóan július hónapban való véglegesítését követően nincs további akadály az Ipart park cím elnyerésének.

Az előterjesztést két bizottság tárgyalta: a városfejlesztési bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal nem támogatta, míg a pénzügyi bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. június 19.
Janzsó Tamás s. k.
Nemzeti Ipari park Fejlesztő Zrt
vezérigazgató
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics Ipari Park – Kőszeg , Ipari Park cím pályázat és Vállalkozói Inkubátorház megvalósítása a Kőszegi Ipari Parkban projektek állásáról szóló beszámolót elfogadja.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.