2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
10. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2015. évi munkaterv szerint a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatáról a képviselő-testület az augusztusi ülésén dönt, azonban a rendelkezésre álló információk már jelenleg is elegendőek a döntés meghozatalához.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-ában foglaltak szerint Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-én elfogadta az öt évre szóló HEP-et. A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A HEP áttekintését követően az önkormányzat dönt a felülvizsgálat szükségességéről.

A HEP felülvizsgálatának folyamata 2015. május 21-én a HEP koordinátor képzésével kezdetét vette. Folyamatban van a helyzetelemzés és az intézkedési terv áttekintése. A HEP-et aktualizálni szükséges többek között a jogszabályi háttér, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás, a helyi stratégiai és a települési önkormányzati koncepciók, programok tekintetében.

Kőszeg Város Önkormányzata, mint kedvezményezett az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerében „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” címen pályázatot nyert. A projekt megvalósítása során 2015. szeptember 30-ig elkészül egy „Esélyteremtő programterv”, amely a járási településeket érintő, és együttműködést igénylő problémák komplex kezelését alapozza meg. A települések HEP megvalósítóinak részvétele a járási kerekasztal munkájában, valamint a programterv részét képező részletes helyzetelemzés is segíti a helyi HEP felülvizsgálatát. Célszerű lenne mindezek alapján a HEP felülvizsgálat befejezésének és a módosítás elfogadásának határidejét 2015. október 31-i időpontban meghatározni.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2015. június 19.


Huber László polgármester nevében:Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette, és elrendeli annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat befejezésének és a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának határidejét 2015. október 31. napjában határozza meg.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.