2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
13. napirendi pont:
A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy intézményünk részére „A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására” szolgáló pályázaton való induláshoz szükséges 1 000 E Ft önerőt biztosítani szíveskedjék határozatban is. Ez az összeg egyébként az intézmény költségvetésében szerepel, de a megjelent pályázati kiírás előírja a külön Képviselő-testületi határozatot.
Az érdekeltségnövelő pályázat elnyert összegét és az önrészt az intézmény technikai-műszaki fejlesztésére szánjuk a pályázati kiírásnak megfelelően: KÖSZ-HÁZ hangtechnika, fénymásoló-nyomtató, lovagterem audiovizuális fejlesztés, mobilszínpad elemek bővítése.

Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2015. június 19.Pócza Zoltán s.k.
a Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatójaHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény3 melléklet II. 7. a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges 1 000 000 Ft összegű saját erőt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház költségvetésében biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.