2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
4. napirendi pont:
Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata.
Az intézmény nem önállóan gazdálkodó, de a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű szerv, pénzügyi lebonyolító a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.
Az utolsó intézményi beszámoló a könyvtár munkájáról 2009-ben készült.

A könyvtár feladata

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (továbbiakban CKVK) nyilvános könyvtár, tehát biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Széleskörű szolgáltatásokkal várja könyvtárhasználóit. Biztosítja használói számára a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbtanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai és közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz és a szabadidő eltöltéséhez szükséges könyvtári anyagokat.
A könyvtár gondoskodik olyan könyvtári anyagok beszerzéséről, amelyek Kőszeg és környéke múltját, valamint jelenét mutatják be. A dokumentumok adatait a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben rögzíti, mely alapján az olvasók otthonról is tudnak tájékozódni a könyvtár gyűjteményéről. Fotók, aprónyomtatványok és Kőszeggel kapcsolatos újságcikkek adatai is bekerülnek az online katalógusba.
http://koszeg-konyvtar.hu/szikla/osszetett_kereses
Az online katalógus tartalmazza 14 falu könyvtárának adatait is, mert együttműködés alapján azokat is a könyvtár rögzíti.
A regisztrált használók különböző távhasználatot (hosszabbítás, előjegyzés, foglalás, gyarapítási javaslat, vélemény nyilvánítása) is kezdeményezhetnek a könyvtárban megadott jelszó után.
A honlap digitalizált gyűjtemény linkje alatt 1939-1924-ig a Kőszeg és Vidéke folyóirat PDF formátumban olvasható. Letöltés után ún. könyvjelzők (cikkek címei) segítenek egy-egy szám tartalmának a tájékozódásában. A feltöltés folyamatos, egészen 1881-ig lesz olvasható.
A könyvtár továbbá részt vesz a tanulóifjúság könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában. Ennek érdekében könyvtárhasználati foglalkozásokat szervez, kapcsolatot tart az iskolákkal és annak könyvtáraival, valamint óvodásoknak is ajánl foglalkozásokat, „UNALOMŰZŐ” elnevezéssel rendszeresen rejtvénylapokat készít alsósoknak, kézműves foglalkozásokat, olvasótábort szervez.
Író-olvasó találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, egyéb kulturális műsorokat szervez.
Kihasználja a pályázatok adta lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a fenti feladatok megvalósításához.
Programjait és munkáját összehangolja a helyi oktatási és közművelődési intézményekkel.
Tevékenységét az 1997. évi CXL törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről - alapján végzi, valamint igazodik Kőszeg Város közművelődési koncepciójához.
Az elsősorban Kőszeg és a városkörnyék lakosságát szolgáló intézmény szolgáltatásait magyar és külföldi állampolgárok egyaránt igénybe vehetik. Ez a feladat 2012-ig kistérségi keretek között történt az önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződés alapján. 2013 óta jogszabályváltozás miatt a Berzsenyi Dániel Könyvtárral kötött együttműködés keretében, a Vas Megyei Könyvtárellátási Rendszer részeként végzi a CKVK a Kőszeg környéki 14 település könyvtári ellátását.
A CKVK feladata a dokumentumok vásárlása, feldolgozása, a Szikla katalógusban történő rögzítése, kiszállítása.
Szakmai tanácsokkal segíti a városi könyvtár a vidéki könyvtárosok munkáját, szükség szerint a Berzsenyi Dániel Könyvtár által megállapított keretből játékokat, polcokat, egyéb berendezési tárgyakat vásárol részükre. A munkáért cserébe szervezhet a CKVK programokat a kőszegi könyvtárba is, valamint könyveket is kap könyvtárközi kölcsönzés céljából, amit tartósan a kőszegi könyvtár olvasói használhatnak.
A könyvtár kölcsönözhető gyűjteményéből az ország bármely könyvtárának is küld elsősorban könyveket ún. könyvtárközi kölcsönzés formájában.A működés körülményei

Tárgyi feltételek

A működéshez szükséges tárgyi eszközök biztosítottak.
A könyvtár eszközeit, berendezését önkormányzati fejlesztésből, pályázatokból, érdekeltségnövelő támogatásokból, pénzmaradványaiból biztosítja.
A legutóbbi beszámoló óta számos technikai fejlesztés történt.

2010 2011 2012 2013 2014


Önkormányzati fejlesztés, felújítás CD tartó állvány 175 E Ft, információs pult átalakítása 150 E Ft, ruhatári rész kialakítása 140 E Ft, folyóirat olvasóba fotelek és asztalok 450 E Ft Liftfelújítás, radiátor szelepcserék 3800 E Ft ablakok, gyermekrészleg, lépcsőház festése 1266 E Ft nem volt fejlesztés ezen forrásból helyismereti kutatószoba világítás felújítása
140 E Ft

Pályázati forrás Könyvtári munkához szoftverek 1 116 E Ft, könyvtárosi munkaállomás 937 E Ft, szerver 360 E Ft, olvasói számítógépek 1 763 E Ft, felolvasógép látássérülteknek 1200 E Ft, indukciós hurok halláskárosultaknak 560 E Ft, színes nyomtató,
ff nyomtatók, vonalkód nyomtatók, blokknyomtató, szkennerek, szünetmentes készülékek 787 E Ft 4 db CD-tartó állvány, médiatári pult 445 E FtÉrdekeltség-növelő támogatás
blokknyomtatók 170 E Ft
számítógép 114 E Ft, HP nyomtató 33 E Ft, 29 db szék, 138 E Ft,
filmszkenner 91 E Ft, 30db szék 150 E Ft
projektor 135 E Ft, A/3-as nyomtató- szkenner 82 E Ft, spirálozó 65 E Ft, állófogasok 40 E Ft
HP nyomtató 29 E Ft, könyvtámaszok 61 E Ft, fejhallgatók 43 E Ft,Pénzmaradvány Belső hálózatfejlesztés 380 E Ft, kárpitozott bútorok javítása 226 E Ft eszközvásárlás nem volt pénzmaradvány-ból eszközvásárlás nem volt pénzmaradvány-ból 2 db laptop 308 E Ft, ablakcsere 152 E Ft, intézményi javítás 350 E Ft, könyvtári bútor 255 E Ft vonalkód nyomtató 82 E Ft, online pénztárgép 178 E Ft, 6 db számítógép 848 E FtPénzügyi lehetőségek

A CKVK Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozásából, az állami normatívából, az évenkénti érdekeltségnövelő támogatásból, valamint pályázatokból működik.
A könyvtár az elfogadott költségvetésből mindig jól gazdálkodott, a rendezvényeket megpróbálta úgy szervezni, hogy a lehető legkevesebb ráfordítás kelljen hozzá.
A könyvtár bevételei a szolgáltatási díjakból származnak, valamint a selejtezés során értékesített könyvek árából.
A vállalt bevételeknek eddig eleget tudott tenni a könyvtár, bár nehéz megítélni az éves forgalmat. Az internet használat bevétele csökken, melynek oka, hogy sok családnak van internet előfizetése.

Önkormányzati finanszírozásunk költségvetés alapján: Érdekeltségnövelő támogatás:

2010. évi 27 948 ( E Ft) 769 (E Ft)
2011. évi 28 650 963
2012. évi 29 210 914
2013. évi 29 574 1098
2014. évi 31 041 1156
Olvasószolgálati bevételek alakulása


Ft-ban 2010 2011 2012 2013 2014
Beiratkozási díj
462.400 500.400 679.600 558.400 552.000
Késedelmi díj
167.000 223.425 202.365 169.695 219.885
Könyvtárközi 30.550 37.050 10.300 19.235 18.380
Kiegészítő tagság 312.500 269.500 302.250 251.300 220.000
Internet 321.000 246.200 288.600 246.800 207.500
Fax 28.300 26.650 42.255 19.480 14.680
Másolás 75.980 79.580 112.720 100.580 88.040
Nyomtatás 49.600 64.300 63.800 93.950 77.400
Dokumentumtérítés 39.787 27.015 49.896 66.899 51.389

Pályázatok


PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE
ELNYERT TÁMOGATÁS A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK IDŐPONTJA

Oktatási és Kulturális Minisztérium
A közkönyvtárak digitalizálási programjának támogatása
670 000 Ft
2010. február 28.

Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése a tudás és az esélyegyenlőség szolgálatában a „nyugati végek” könyvtáraiban.

TIOP-1. 2. 3-08/01-2008-0082

7 578 026 Ft
2010. szeptember 30.

Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve az Új Széchényi terv TÁMOP Operatív Program
(Támogatáskezelő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága)
„A minőségi oktatás, az olvasási és a digitális kompetenciák fejlesztése és az életen át tartó tanulás hátterét biztosító XXI. századi könyvtári szolgáltatások megteremtése partnerségben, az esélyegyenlőség jegyében a "nyugati végek" könyvtáraiban”.

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0028
4 751 457 Ft
2012.február 28.

Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve az Új Széchényi terv TÁMOP Operatív Program
(Támogatáskezelő szervezet:ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)
Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek szakma tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatást támogató szolgáltatások megújítása érdekében

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001
2 609 024 Ft
2015. március 31.
A képzéses pályázat megvalósítása nagy nehézséget okozott, mert a nyitva tartás biztosítása a kollégák távolléte miatt a többi kollégának sok túlórát eredményezett, Nagyon rövid idő volt a megvalósításra.
Az alábbi tanfolyamokon vettek részt a kollégák:
Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben-60 órás
Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban- 120 órás
OKJ-s segédkönyvtárosi képzés- 450 órás
Magyar népmese - hagyományos mesemondás- 60 órás
A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer- 60 órás
A helytörténetírás módszerei, segédeszközei- 60 órás
A 3 könyvtáros pedig angol és német nyelvi képzésen is részt vett.

Személyi feltételek

A könyvtárban dolgozók létszáma 7,75 fő.
igazgató 1 fő
felnőttrészleg gyermekrészleg
könyvtáros 1 fő könyvtáros 1 fő
könyvtáros asszisztens 1 fő
segédkönyvtáros 1 fő
szám.gépes adatrögzítő 1 fő
gazdasági ügyinzéző 1 fő
takarító 0,75 fő

Ehhez a sokrétű munkához kevés a dolgozói létszám, nagy szükség lenne még egy helyismereti könyvtárosra.
Elég nehéz megoldani a szabadságolásokat és betegség idején a helyettesítést. A 2015.évi szakfelügyeleti ellenőrzés is leírja, hogy kevés a létszám. A nyitva tartáson csökkenteni nem lehet, hiszen ahhoz, hogy a lakosság a szolgáltatásokat igénybe tudja venni, megfelelő óraszámban és időpontban kell, hogy nyitva legyen a könyvtár.

A dokumentumgyűjtemény

Városi könyvtár állományadatai


tárgyévi állomány
(darab)
könyv
hang-
dokumentum
kép-
dokumentum
elektronikus dokumentum
egyéb
(kotta, kartográfiai dokumentum)
összesen
(db)
beszerzési érték
(E Ft)

2010
53047
5727
2573
457
461
62265
4365

2011
52329
5652
2910
430
461
61782
5376

2012
52438
5745
3201
435
461
62280
4886

2013
51465
5774
3431
412
462
61544
4582

2014
50984
5792
3733
415
464
61388
3825

Dokumentum beszerzése és feldolgozása

A dokumentumok feltárása számítógépen történik, a könyvtár a SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszert alkalmazza, cédulakatalógust csak a zenei témákban használ.
Bővült a kínálat DVD-ből és CD-ből, több ifjúsági irodalmat vásárol a CKVK.
Nagy mennyiségű szakirodalom áll az olvasók rendelkezésére, bár a kölcsönzött dokumentumok vizsgálata során kiderült, hogy szinte ugyanakkora igény van a szépirodalomra, mint a szakirodalomra, de nagyjából azonos igény kielégítésére kétszer akkora szakirodalmi állományrész áll rendelkezésre, mint szépirodalom. Ez utóbbin belül jelentős igény van az úgynevezett sikerkönyvek iránt.
A gyűjteményünk gondozásához természetesen hozzátartozik az állományapasztás is, ami az alapvető könyvtári munkafolyamatok egyike. Akkor kerül rá sor, ha egy könyvtári dokumentum elvész, megrongálódik, tartalmilag elavul, már kevesen kölcsönzik ki. A városi könyvtárak szerepe nemcsak a tartós megőrzés, hanem az újdonságok beszerzése, ezért mennek be az olvasók.
A központi könyvtárban ez a munka folyamatos, vidéken általában évente 2-3 könyvtárban történik ugyanez.
A könyvtár különböző nagykereskedelmi könyváruházzal áll szerződésben, így kedvezményesen tud vásárolni, megadott feltételek mellett 30-36 %.
Kihasználja az akciókat, minden könyvtámogatási programban részt vesz, mostanra már a MÁRAI –könyvtámogatási program 4 fordulójában vett részt, 649 db ingyenes új könyvvel bővült az állomány, benne többek között Michelangelo teljes életmű, melynek értéke 40000 Ft.
Most van folyamatban az NKA könyvtámogatási programja, szintén ingyenes.
Csak ezekre a programokra azonban nem lehet alapozni, mert ebben nem lehet sikerkönyveket vásárolni, általában olyanokat, amit egyébként nem mindig tudna megvenni a könyvtár.
A DVD-ket és CD-ket szintén nagykereskedelmi cégtől vagy forgalmazótól vásárolja a könyvtár, mert csak kölcsönzési joggal szabad kölcsönözni.


Szolgáltatások

Széleskörű szolgáltatásokkal várja látogatóit a könyvtár, a nyitva tartásban is próbál minden lakoshoz igazodni, hiszen szolgáltat. A visszajelzések alapján megfelelő időben, módon történik mindez.
A használók a visszajelzések alapján szeretnek a könyvtárba betérni.


Szolgáltatások:
- A könyvtári dokumentumok helyben használata, illetve kölcsönzése.
- Dokumentumok előjegyzése, foglalása helyben és online
- Katalógushasználat helyben és online
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Internethasználat, eMagyarország pont
- Nyomtatás, szkennelés
- Fénymásolás
- CD-, DVD-írás
- Fax- küldés, fogadás
- NAVA pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum adatbázisa érhető el)
- Induktív hurok halláskárosultaknak
- Olvasógép használata
- Számítógépes képernyőnagyító program látássérülteknek
- Nagyítógép használata
- Általános tájékoztatás az információszerzés lehetőségeiről
- Szakirodalmi tájékoztatás: dokumentumajánlás, irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfiai adatszolgáltatás, helyismereti, valamint közhasznú információs szolgálat, bibliográfiakészítés, sajtófigyelés, kiadványok szerkesztése, megjelentetése
- Használók képzése
- Különféle rendezvények szervezése
- Kisközösségek műk tevékenység. Kapcsolattartás a helyi intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, csoportos könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások szervezéseRendezvények a könyvtárban


2010
2011

2012
2013
2014
Könyvtárhasználati órák, foglalkozások
7 alkalom
6 alkalom
8 alkalom
3 alkalom
8 alkalom

Baba-mama játszóház
8 alkalom
10 alkalom
8 alkalom
8 alkalom
8 alkalom
Mesefoglalkozás,
kézműves foglalkozás
3 alkalom
4 alkalom
4 alkalom
3 alkalom
14 alkalom

Zenés irodalmi műsor
3 alkalom
5 alkalom
2 alkalom
3 alkalom
2 alkalom
Író-olvasó találkozó, mesemondó előadása
4 alkalom
5 alkalom
10 alkalom
8 alkalom
6 alkalom
Anyák napi
versmondó verseny
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom

Olvasótábor
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom
1 alkalom

Játékos vetélkedő
1 alkalom
1 alkalom
2 alkalom
1 alkalom
2 alkalom

Kiállítás
3 alkalom
1 alkalom
3 alkalom
3 alkalom
2 alkalom
Ismeretterjesztő előadás
4 alkalom
3 alkalom
7 alkalom
4 alkalom
4 alkalom
Egyéb rendezvény (Agykontroll, Ringató, Kötőklub, Könyvvásár, Városi gyereknap, Nyitott könyvtárak éjszakája, Etka jóga)

12 alkalom

40 alkalom

53 alkalom

22 alkalom

22 alkalom
Könyvkóstoló teadélután, Olvasóköri összejövetelek
2 alkalom
2 alkalom
3 alkalom
18 alkalom
21 alkalom
Résztvevők száma összesen 2159 fő 2764 fő 3164 fő 2119 fő 2614 fő


A könyvtár vendégei voltak:
Agócs Gergely, Albert Tibor, Antal Judit, Bauer Péter, Berg Judit, Bognár Stefánia, Bognár Szilvia, dr. Bokányi Péter, Bosnyák Viktória, Bősze Éva, Budai Ilona, Buzánszky Jenő, Csider Sándor, Fábián Éva, Fábián Janka, dr. Fűzfa Balázs, Görög Sándor, Gráf Zsuzsanna, Lackfi János, Lázár F. Katalin, Lévay Erzsébet, Lukácsy Katalin, Nádasdy Borbála, Nagy Natália, Nagy Péter, Rosta Géza, Sándor Anikó, Szőnyi Ferenc, Tóthárpád Ferenc, Vadas Zsuzsa, Varró Dániel
Felnőttrészleg nyitva tartása: A gyermekrészleg nyitva tartása:

Hétfő szünnap Hétfő szünnap
Kedd 8.30-17.30 (nyáron 17-ig) Kedd 13.00 -17.00 (nyáron ua. )
Szerda 8.30-17.30 (nyáron 17-ig) Szerda 13.00 -17.00 (nyáron ua.)
Csütörtök 8.30-19.00 (nyáron 17-ig) Csütörtök 13.00 -17.00 ( nyáron ua.)
Péntek 8.30-17.30 (nyáron 17-ig) Péntek 13.00 -17.00 ( nyáron ua.)
Szombat 8.30-13.00 (nyáron 12-ig) Szombat 8.30 –12.00 ( nyáron zárva)

A nyári időszak a tanév befejezésétől értendő szeptember 1-ig.Egyéb forgalmi adatok

2010 2011 2012 2013 2014
Tényleges nyitvatartási napok száma
252 249 251 251 251
Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten
42 42 42 42 42
Regisztrált használó 2170 2145 2032 2404 2318
Személyes (helybeni) használati alkalom 39603 40448 39288 38207 31365
Könyvtárközi kérés
alkalmai Általunk adott:511
Általunk kért:153 Általunk adott:1261
Általunk kért:190 Általunk adott:516
Általunk kért:210 Általunk adott:514
Általunk kért:224 Általunk adott:564
Általunk kért:212
Kölcsönzött dokumentum(db) 58362 59198
61940

61770

54448

Távhasználati alkalom-telefon, online portál használata (honlap, keresés a katalógusban, előjegyzés otthonról, hosszabbítás, foglalás) 11494 13666 15231 44829 57655
Internethasználat 4394 alkalom 4022 alkalom 10484 alkalom 8479 alkalom 3454 alkalom


Kapcsolataink

A könyvtár tagja a Vas megyei információs rendszernek, Vas megye összes könyvtárával szinte napi kapcsolatban van.
Tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének testületi tagja.
Jó a kapcsolattartás az ország számos városi és megyei könyvtárával, az ország bármely könyvtárától kérhet a CKVK kölcsönözhető dokumentumot könyvtárközi formában.
Különösen jó a kapcsolattartás a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, valamint a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtárával.
Jó kapcsolatot ápol a város valamennyi intézményével, hivatalával.


Jelen beszámolót megtárgyalta a Humánerőforrás Bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.


Kőszeg, 2015. június 19.


Lajos Tiborné s. k.
igazgató sk.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.