2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: 519-9/2016.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2016. június 30-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész.
2. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész.
3. A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
6. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
8. Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc igazgató.
9. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
10. Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
Előterjesztő: Kiss Péter a városfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és vagyonügyi bizottság elnöke.
11. Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
12. A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása. (rendkívüli előterjesztés)
Előterjesztő: Huber László polgármester.
13. A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása. (az előterjesztést később küldjük)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport vezetője.
14. A várárok melletti támfal megerősítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
15. Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
16. A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
17. Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
18. Vagyonügyek:
a) A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
b) A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
c) A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés kertében:
1. Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása.
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

Kőszeg, 2016. június 24.

Huber László s. k.
polgármester