2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).

Tisztelt Képviselő-testület!


A Széchenyi 2020 keretében Magyarország Kormánya több pályázati felhívást jelentetett meg a települési önkormányzatok számára a Területi Operatív Program (TOP) keretében.
Kőszeg város fejlesztése érdekében az alábbi pályázati forrásokra, és célokra javasoljuk pályázat benyújtását:

1. Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen
A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15

Projekt tartalma:
- Pogányi út és kapcsolódó kerékpáros hálózati elemek kiépítése. Gábor Áron Utca-Pogányi út gyalogos-kerékpáros összekötése, Gábor Áron és Forintos Mátyás utca kerékpározhatóvá tétele, biztonságos kerékpáros- és gyalogosátkelő kialakítása Rákóczi úton (Forintos M. – Szent Lénárd utcák között).


2. A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására
A felhívás címe: Zöld város kialakítása
A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15

Projekt tartalma:
- Városmajor környezettudatos megújítása, zöldfelület-növelés, iskola udvar környezetének rendezése, közterület megújítás, termelői piac megújítása, szükséges piaci infrastruktúra kiépítése, parkoló kapacitás növelése.

A benyújtandó pályázatok részletes ismertetését az előterjesztés mellékletének 5-7. pontja tartalmazza.

A támogatás intenzitás mértéke minden pályázatnál az elszámolható költség 100%-a.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2016. június 30.


Huber László s. k.
polgármesterI.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15 keretében a „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” című pályázat benyújtását elrendeli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges szerződések aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős : Huber László polgármester.
Határidő: Pályázati kiírás határideje


II.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 keretében „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat benyújtását elrendeli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges szerződések aláírására és a pályázatok benyújtására.

Felelős : Huber László polgármester.
Határidő: Pályázati kiírás határideje


KŐSZEG, BENYÚJTOTT és ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ TOP-PROJEKTEK (ÖSSZEFOGLALÓ)
2016.06.22.

1. Kőszeg város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése.
A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15
Pályázott forrás mértéke: 150 M Ft
Benyújtva: 2016. 04.20-án, hiánypótolás teljesítve, jogosultsági vizsgálaton megfelelt
Projekt tartalma:
- Puskapor - Auguszt János utcai csapadék főgyűjtő
- Park utcai tehermentesítő árok
- Hunyadi - Park utcai összekötő csatorna
- Hosszúlövészárok dűlő csapadékelvezető árok kiépítése.

2. Központi orvosi ügyelet fejlesztése Kőszegen.
A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15
Pályázott forrás mértéke: ~28 M Ft
Benyújtva: 2016. 05.04-én, hiánypótolás teljesítve, jogosultsági vizsgálaton megfelelt
Projekt tartalma:
- Gépjármű beszerzés, gépjárműtároló építése, épület-felújítás, eszköz-beszerzés.

3. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen.
A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15
Pályázott forrás mértéke: 150 M Ft
Benyújtva: 2016. 05.23-án, hiánypótlás teljesítve, jogosultsági vizsgálaton megfelelt
Projekt tartalma:
- A felhívásra 2 pályázatot nyújtottunk be (Központi Óvoda és Kőszegi tagintézményei; Újvárosi Óvoda és Kőszegi tagintézményei).
- Állagjavító épület-felújítások, kültéri játékok beszerzése, kerékpártároló, kerítés építése.

4. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő gazdaságfejlesztés megvalósítása Kőszegen
A felhívás címe: Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
A felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-15
Pályázott forrás mértéke: 295 M Ft
Benyújtva: 2016. 05. 23-án, hiánypótolás teljesítve, jogosultsági vizsgálaton megfelelt.
Projekt tartalma:
- Jurisics Miklós Ipari Park területrendezése, alapinfrastruktúra kiépítése. (részleges közművesítés, telekosztás, nem szilárd burkolatú út építése.)


PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉS ALATT

5. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítása megújuló energiaforrások fokozott bevonásával Kőszegen.
A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15
Pályázott forrás mértéke: ~ 150 M Ft
Beadási határidő: 2016.ősz.
Projekt tartalma:
- Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal műemlék épületének energetikai felújítása, fűtés-korszerűsítés, nyílászárók cseréje, tető javítása, födémszigetelés.

6. Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen
A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15
Pályázott forrás mértéke: ~ 300 M Ft
Beadási határidő: 2016. 07. 07.
Projekt tartalma:
- Pogányi út és kapcsolódó kerékpáros hálózati elemek kiépítése. Gábor Áron Utca-Pogányi út gyalogos-kerékpáros összekötése, Gábor Áron és Forintos Mátyás utca kerékpározhatóvá tétele, biztonságos kerékpáros- és gyalogosátkelő kialakítása Rákóczi úton (Forintos M. – Szent Lénárd utcák között).7. A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására
A felhívás címe: Zöld város kialakítása
A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15
Pályázott forrás mértéke: ~ 290 M Ft
Beadási határidő: 2016. 07. 22.
Projekt tartalma:
- Városmajor környezettudatos megújítása, zöldfelület-növelés, iskola udvar környezetének rendezése, közterület megújítás, termelői piac megújítása, szükséges piaci infrastruktúra kiépítése, parkoló kapacitás növelése.

8. Kőszeg - Kőszegfalva – Abért-tó kerékpárút fejlesztése (Megyei Önkormányzat koordinációjában)
A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15
Pályázott forrás mértéke: ~ 100 M Ft.
Beadási határidő: 2016. 07. 06.
Projekt tartalma:
- Közlekedésbiztonsági fejlesztés, hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpárút felújítása, meghosszabbítása. A Rákóczi út – Cáki út között kerékpárút felújítás, biztonságosabb átkelési lehetőség biztosítása a 87-es főúton (Cáki út/ benzinkútnál) és a vasútvonalon. Kőszegfalvi kerékpárút felújítása és fejlesztése Kőszegfalvi bekötőútig, közúti átkelő létesítése a Kőszegfalva-bekötőút és Kőszegfalvi vasúti megálló között építendő új kerékpárútra.


9. Kőszeg város turizmusfejlesztése
A felhívás címe: Fenntartható turizmusfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15
Pályázott forrás mértéke: ~ 200 M Ft
Beadási határidő: 2016. október
Projekt tartalma:
Kőszeg-Ausztria kerékpárút építése volt vasútvonalon. Rendezvény-infrasruktúra (színpad, áram és vízvétel, nyilvános wc, faházak), Komplex integrált turisztikai információs rendszer fejlesztése (honlap, táblarendszer, infópult, adatbázis fejlesztés)