2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
17. napirendi pont:
Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).

Tisztelt Képviselő-testület!


2016. június 23-án Keszei Balázs mint a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója az alábbi kéréssel fordult az önkormányzathoz. 2016. augusztus 15. napjával lehetőségük lenne felvenni egy kollégiumi nevelőtanárt, aki egyben matematika szakos is, melyre nagy szükség lenne a gimnáziumban. Ehhez viszont az kellene, hogy családjával Kőszegre tudjon minél előbb költözni, mert az ingázás nagyobb távolságból nem megoldható. Az igazgató úr kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, úgy az önkormányzat szíveskedjen maximum egy évre bérlakást biztosítani a számára.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a lehetőséget biztosít a polgármesternek, hogy határozott időre vagy valamely feltétel fennállásáig (a munkaviszony, megbízatás időtartamára) köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyra tekintettel, a munkakör ellátása céljából bérlőt jelölhet ki.

Tekintettel arra, hogy egy több gyermekes családról van szó, e célra a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/5. szám (2232/A/10 hrsz.) alatti lakás lenne alkalmas, mely jelenleg orvosi szolgálati lakásként van kijelölve. Ez a lakás jelenleg üresen áll, s orvosi szolgálati lakásra jelenleg nincs igény. Ahhoz viszont, hogy nem orvosi lakásként legyen ez az ingatlan hasznosítva szükséges a képviselő-testület hozzájárulása.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2016. június 24.


Huber László polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja és a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/5. szám (2232/A/10 hrsz.) szám alatti önkormányzati lakást kijelöli az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti célra kijelölhető önkormányzati lakásként.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)