2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.

A belső ellenőrzés 2014. évi terve


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Ötv. 92.§ (5) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell az irányított költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 2014. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013-2017- ig terjedő időszakra összeállított BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIÁJÁNAK célja, hogy segítse a képviselő-testület által kitűzött önkormányzati célok elérését. Ennek érdekében tevékenységével járuljon hozzá:
a működésre és gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásához, a tulajdonosi szemléletű, takarékos, de ésszerű gazdálkodás érvényesítéséhez.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:
• a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
• az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
• megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer, vagyis a – szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő
• kontrollkörnyezet,
• kockázatkezelési rendszer,
• kontrolltevékenységek,
• információs és kommunikációs rendszer, és
• nyomon követési rendszer (monitoring)
• kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A kockázati tényezők és értékelésük, prioritások

Nagyobb kockázatot jelentenek a magasabb összegű pályázati pénzből megvalósuló beruházások, valamint a szervezeti változások.

Az önkormányzati bevételek megalapozottsága érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a normatív állami támogatások igénylésére és elszámolására. A támogatások alapját képező mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az alapja a támogatások lehívásának. A kötött felhasználású támogatások elszámolását külön kell vizsgálni.

A közbeszerzési eljárások során különös figyelmet kell fordítani a szabályszerűségre, valamint az eljárás átláthatóságának biztosítására. A gyorsan változó jogszabályi környezet miatt ez a terület kiemelkedő figyelmet igényel, ezért a fokozott ellenőrzésre is szükség van.

Az EU-s pályázatokból megvalósuló beruházások esetében szintén kiemelkedő figyelmet kell fordítani a beruházások szabályszerű lebonyolítására, hiszen csak így lehet megfelelően elszámolni és a pályázattal megnyert összeget lehívni.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési feladatainak tervezésénél a következő prioritásokat határoztuk meg:
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége,
- belső kontrollok működése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás)
- az irányított/felügyelt szervek ellenőrzése,
- az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzés.
2014. évi tervezett ellenőrzések:


1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Az ellenőrzés tárgya: Nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása
Az ellenőrzés célja: Az önkormányzat által juttatott támogatások elszámolása a civil, társadalmi, egyházi szervezetek részéről a támogatási szerződésben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e
Az ellenőrizendő időszak: 2012. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi – szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. január
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az ellenőrzés tárgya: A személygépkocsik üzemeltetésének hatékonysága, gazdaságossága.
Az ellenőrzés célja: a Hivatali gépkocsik üzemeltetése a helyi szabályzat szerint történik-e. Biztosított-e az üzemanyag felhasználás munkafolyamatba épített ellenőrzése?
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Dokumentum alapú teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. február hó
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység VÁROSI MÚZEUM ÉS TELEPHELYEI
Az ellenőrzés tárgya: Pénzgazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a gazdálkodás szabályszerűsége
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Rendszer és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. március
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

4. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínház
Az ellenőrzés tárgya: A működés átfogó vizsgálata.
Az ellenőrzés célja: A művelődési központ tevékenységeit szabályszerűen és gazdaságosan látja el
Az ellenőrizendő időszak: 2012. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Rendszer és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. április - május
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 30 ellenőri nap

5. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység Roma – Horvát – Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Az ellenőrzés tárgya: Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása
Az ellenőrzés célja: A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénzeszközök megfelelő felhasználása
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Rendszer és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. június
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap


6. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az ellenőrzés tárgya: A kötelezettség vállalások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e? A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését?
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2014. június 30.
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. július
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

7. számú ellenőrzés

Az ellenőrizendő szervezeti egységek VÁROSFEJLESZTÉSI – ÜZEMELTETÉSI ÉS PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
Az ellenőrzés tárgya: A közbeszerzési eljárások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el, minden értékhatár feletti beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolították-e a közbeszerzési eljárást.
Az ellenőrizendő időszak: 2013. július 1.- 2014. június 30
Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés.
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése,
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. augusztus
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

8. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK
Az ellenőrzés tárgya: Selejtezési - leltározási tevékenység
Az ellenőrzés célja: Az intézményi és a hivatali selejtezési - leltározás tevékenység az új jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e lebonyolításra.
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2014. június 30.
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. szeptember
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap
9. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VELEMI KIRENDELTSÉGE
Az ellenőrzés tárgya: A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénz megfelelő védelme.
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Rendszer és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. október
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

10. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység Chernel Kálmán városi könyvtár
Az ellenőrzés tárgya: Házipénztár és bankszámlapénz kezelés szabályozottsága, működése
Az ellenőrzés célja: A házipénztár és bankszámlapénz kezelés szabályozottsága megfelel-e a jogszabályi követelményeknek és a helyi sajátosságoknak.
Az ellenőrizendő időszak: 2013. január 1.- 2013. december 31.
Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi – szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. november
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 ellenőri nap

11. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egysége
Az ellenőrzés tárgya: Belső kontrollok kialakításának és működésének vizsgálata, szabályozottság és szabályzatok vizsgálata
Az ellenőrzés célja: A belső kontrollok, a szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalai biztosítják-e az irányítási és ellenőrzési folyamatok nyomon követését és a folyamatok utólagos ellenőrzését?
Az ellenőrizendő időszak: 2013. április 1.- 2014. október 30.
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése,
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2014. december
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap

2014. évi belső ellenőri terv nem tartalmaz 2013. évről áthúzódó belső ellenőrzést.
A belsőellenőrzési vezető feladatai közé tartozik a 2013. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztató készítése a Képviselő testület részére, továbbá 2014. októberében a 2015. évi ellenőrzési terv összeállítása.

Az ellenőrzési tervezetet összeállította:

Kőszegfalviné Pajor Klára
belsőellenőrzési vezető s. k.

Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta:
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

Az ellenőrzési tervet a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési tervet – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)