2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
9. napirendi pont:
Civil szervezetek pótlólagos támogatása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel állapította meg úgy a város lakossága, mint vendégei és a szervezői is, hogy ez évben – az anyagiak hiánya miatti kezdeti félelmek ellenére – az immár hagyománnyá kinőtt és országosan ismertté vált „Ostromnapok” rendkívül sikeresek voltak, illetve színvonaluk is kiemelkedőnek tekinthető.
Mindez a siker anyagiakban is mérhető volt, hiszen az eseménysorozat költségeinek elszámolása során tapasztaltuk, hogy a jó előkészítésnek, háttérmunkának, szervezésnek, a nagy nézettségnek és a számos árus részvételének köszönhetően mintegy 800.000 Ft bevételi többletünk keletkezett.
Tekintettel arra, hogy az „Ostromnapok” tevékeny főszereplői a különböző helyi civil szerveződések voltak, azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a többletbevételt a határozati javaslatban foglaltak szerint juttassuk oda a rendezvények színvonalát emelő szervezeteknek. Ez azért is különösen indokolt, mert az „Ostromnapokon” való szereplés anyagiakban mérhetően is megterhelő számukra, nem beszélve arról, hogy tagjaik szabadidejüket áldozzák fel önkéntesen a város javára. E pótlólagos támogatás arra is biztosíték, hogy jövőre még tovább fejleszthessék a játékokhoz szükséges felszereléseiket, ruházatukat, stb.

Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem javaslatom megtárgyalását és elfogadását.

Kőszeg, 2013. október 31.

Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a „Kőszegi Ostromnapok” 2013. évi rendezvénysorozat szervezőinek és részvevőinek.
A további sikeres folytatás színvonalának emelése céljából pótlólagos támogatásban részesíti az alábbi szervezeteket a megjelölt összegek erejéig, elrendeli egyúttal a támogatásban részesülőkkel történő megállapodások megkötését, amelyek aláírására a polgármestert felhatalmazza:

Kőszegi Fúvósok 50 000 Ft
Írottkő Natúrparkért Egyesület 80 000 Ft
Kőszegi Ostromnapok Egyesület 300 000 Ft
Be-Jó Táncegyüttes 70 000 Ft
Kőszegi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat 100 000 Ft
Hajnalcsillag Táncegyüttes 50 000 Ft
Kőszegi Orientális Hastáncosok 50 000 Ft
Kőszegi Polgárőr Egyesület 50 000 Ft
ATARU Taikó Ütősegyüttes 50 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester az aláírásért
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző a megállapodások elkészítéséért