2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
6. napirendi pont:
Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos (a 2013. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó) teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 51.688.000,-Ft vagyonhasznosításból származó bevételt irányzott elő. Lakások esetében 17.700.000,-Ft az előirányzat.

Az idei év vizsgált időszakában az egyéb ingatlanok értékesítéséből egyösszegben 28.369.050,-Ft folyt be, míg részletfizetés során 7.405.892,-Ft került realizálásra, így ez az előirányzatból összesen 35.774.942,-Ft-ot jelent. Az idei évben egyéb ingatlanok részletfizetéséből még 2.380.454,-Ft várható. Ennek következtében az év végéig teljesítendő összeg: 13.532.604,-Ft.
A 1. mellékletben szereplő egyéb ingatlanok értékesítése folyamatban, illetve tárgyalás alatt vannak, ezek eladásából várható még a 2013. évben 13.040.000,- Ft.
Összegezve az egyéb ingatlanok tekintetében amennyiben az 1. mellékletben szereplő, valamint a részletfizetésből még várható összegek mind befolynak, úgy a 2013. évre teljesítendő vagyonhasznosításból származó bevétel még 492.604,-Ft.

Lakások értékesítéséből egyösszegben idei évben ténylegesen 9.630.100,- Ft folyt be. Részletfizetés során további 7.066.000,-Ft érkezett a számlára, ami összességében 16.696.100,-Ft-ot jelent. A fennmaradó 3 hónapban lakások részletfizetése során még 2.100.000,-Ft várható, és jelenleg szerződéskötés alatt áll a Rákóczi F. u. 4. értékesítése, amelyből idei évben várható összeg: 2.232.500,-Ft. Összesítve a lakások tekintetében az előirányzat teljesülhet.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)