2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
10. napirendi pont:
A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több alkalommal sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain.
Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdetett ’veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának” támogatására (altéma kódszáma: 3236).
Pályázatot nyújthatnak be Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői.

Támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető:

● építőipari kivitelezési költségek,
● restaurálási költségek,
● műszaki ellenőr díjazása,
● tervezői művezetés,
● kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).


A pályázat keretében lehetőség nyílna a Nepomuki Szent János kápolna (Kőszeg, Felső Gyöngyös-híd) felújítására és az ott található szobor restaurálására. A pályázati támogatás összege legfeljebb 7 millió Ft lehet.
Előzetes egyeztetések alapján a felújítási terveket Szabó Gábor tervező – restaurátor bevonásával – készítené el. Az előzetes tervezői becslések alapján a projekt teljes költsége 7 millió Ft. A pályázat kiírója 10% saját forrás biztosítását és igazolását írja elő.
A megvalósítás várható ideje: 2014. április 1 – 2014.december 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 13.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Básthy Béla s. k.
alpolgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma ’veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának’ támogatására kiírt pályázati felhívására pályázatát a ’Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felső Gyöngyös-híd) felújítása és restaurálása’ tárgyában benyújtja. A pályázathoz szükséges 700.000,- Ft összegű önrészt a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal