2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
Szám: 148-16/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2013. szeptember 26-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos.
2. Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
Előterjesztő: Bánó Zoltán a kőszegi tankerület igazgatója.
3. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Simonits Zsolt a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság elnöke.
7. A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő:Huber László polgármester.
9. Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
Előterjesztő:Huber László polgármester.
10. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
11. A Károlyi Mihály utca átnevezése.
Előterjesztő: Kiss Péter, a városfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és rendészeti Bizottság elnöke.
12. A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
Előterjesztő: Kiss Péter, a városfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és rendészeti Bizottság elnöke.
13. A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
Előadó a polgármester nevében: Ujvári Csaba, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály ügyintézője.
14. A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Ujvári Csaba, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály ügyintézője.
15. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
16. Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
17. Vagyonügyek:
a) A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
b) Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
c) A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele .
d) Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
Előadó a polgármester nevében: Ujvári Csaba, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály ügyintézője.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirend után: közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.

Zárt ülés keretében:

1. Önkormányzati kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


Kőszeg, 2013. szeptember 20.


Huber László
polgármester