2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
Szám: 148-18/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2013. október 31-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: Fucinné Dorner Anikó, a kőszegi járási munkaügyi kirendeltség vezetője.
2. Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia, a pénzügyi és gazdálkodási osztály vezetője.
3. Helyi értéktár létrehozása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
6. Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
7. A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
8. A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
9. Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
10. A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Básthy Béla alpolgármester.
11. A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
Előterjesztő:Huber László polgármester.
12. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
Előterjesztő:Huber László polgármester.
13. Az Áfonya utca elnevezése.
Előterjesztő: Kiss Péter, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke.
14. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
b) Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
c) A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
d) A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
e) Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.Kőszeg, 2013. október 25.


Huber László
polgármester