Rendeletek

Sorszám Cím
1. 34/2016. (XII. 16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. 33/2016. (XII. 16) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
3. 32/2016. (XI. 25) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. 31/2016. (XI. 25) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. 30/2016. (XI. 25) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. 29/2016. (XI. 25) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. 28/2016. (X. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. 27/2016. (X. 28) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról
9. 26/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
11. 24/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. 23/2016. (VIII. 26) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. 22/2016. (VIII. 26) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. 21/2016. (VII. 4) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. 20/2016. (VII. 4) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
16. 19/2016. (VII. 14) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
17. 18/2016. (VII. 4) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosít
18. 17/2016. (VII. 4) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
19. 16/2016. (V. 27) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
20. 15/2016. (IV. 15) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról szóló 34/2005. (X. 1.) önkormányzati rendelet és annak módosítása hatályon kívül helyezéséről
21. 14/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről
22. 13/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés teljesítéséről
23. 12/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
24. 11/2016. (IV. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
25. 10/2016. (IV. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
26. 9/2016. (IV. 1) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról szóló 5/1992. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
27. 8/2016. (IV. 1) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
28. 7/2016. (II. 26) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
29. 6/2016. (II. 26) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
30. 5/2016. (II. 26) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
31. 4/2016. (II. 26) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
32. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
33. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
34. 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelete a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról