2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
9. napirendi pont:
A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ebben az évben került fenntartásunkba a Városi Múzeum tagintézményeivel együtt. Az átadás-átvétel lebonyolítása, az alapító okirat elfogadása utáni következő feladat az önálló működéshez szükséges dokumentumok elkészítése, elfogadása.
Az intézmény megbízott igazgatója Révész József – hivatalunk közreműködésével- elkészítette az intézmény szervezeti és működési szabályzatát (1. sz. melléklet), ill. az éves munkatervet (2. sz. melléklet).
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50.§ (2) bekezdés a) és b) értelmében a fenntartó többek között jóváhagyja a muzeális intézmény munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát.

A humánerőforrás bizottság és a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlják.
Fentiek értelmében és azokra tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az elkészített dokumentumokat jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. március 11.

A polgármester nevében:

Szabó Marianna
közművelődési ügyintéző


HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 50. (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Kőszegi Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző
Határidő: azonnal


HATÁROZATI JAVASLAT II.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 50. (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Kőszegi Városi Múzeum 2013. évi Munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző
Határidő: azonnal

(A két dokumentumot lsd. a letölthető formátumban.)