2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
18. napirendi pont:
Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. októberi választásokat követően működő bizottsági összetétel megváltozatására javaslat érkezett Giczy József és Váradi Szilárd képviselőktől.
A két képviselő azt kéri, hogy a jövőben Giczy József a humánerőforrás bizottságban, míg Váradi Szilárd a pénzügyi bizottságban szeretne dolgozni, a városfejlesztési bizottságban betöltött tagságának további fenntartásával.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Mötv.) is meghagyta azt a szabályt, mely szerint a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja.
A képviselők kérésének a részemről nincsen akadálya, ezért ezt a képviselő-testület elé terjesztem és kérem a határozati javaslat elfogadását.


Kőszeg, 2013. március 22.Huber László s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 181/2010. (X. 14.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság tagjai közül saját kérelmére törli Giczy József képviselőt, egyúttal a bizottság tagjai közé megválasztja Váradi Szilárd képviselőt.

2. A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai közül saját kérelmére törli Váradi Szilárd képviselőt, egyúttal a bizottság tagjai közé megválasztja Giczy József képviselőt.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A kérelemt lsd. a letölthető formátumban.)