2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
19. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A képviselő-testület a 6/2013. (I. 31.) képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá az önkormányzat, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között, a működtetésre átadott oktatási intézményekkel kapcsolatos vagyonkezelési szerződést.
A határozatra jelenti Huber László polgármester úr, hogy a szerződést mindkét fél aláírta.

A 13/2013. (I. 31.) határozatban a képviselő-testület a Print EXIT Kft. (ügyvezető: Varga György) 9730 Kőszeg, Várkör 16. szám alatti kérelmező és egyben bérlő részére értékesítette a kőszegi, 2185/1/A/1 hrsz-ú Kőszeg, Várkör 16. fszt. 1. sz. alatti, 138 m2 területű üzlethelyiség megnevezésű ingatlant, a vagyonrendelet szerint az értékbecslésben szereplő 17.435.000,- Ft vételáron.
A határozatra jelenti Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az adásvételi szerződés lebonyolítása folyamatban van.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság márciusi ülésén a Kőszeg, 1846/A/3 hrsz-ú, Rajnis utca 5. I. emelet 2. sz. alatti 121 m2 nagyságú lakás értékesítését hagyta jóvá a bérlő részére, az értékbecslésben szereplő 9.257.000,-Ft vételáron.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság márciusi ülésén kijelölte a Bezerédy u. 3. II. emelet 34. alatti bérlakás új bérlőjét.

Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 02. 28. és 2013.03.27. között) 108 db átmeneti segélyt, 29 db eseti gyógyszersegélyt, 9 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 2 db temetési segély elrendelést állapított meg.Kőszeg, 2013. március 27.


Dr. Zalán Gábor s. k.
aljegyző