2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
Szám: 148-7/2013.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2013. március 28-án (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt: Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
2. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
7. A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
8. A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető.

9. A Kőszegi Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna közművelődési ügyintéző.
10. A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
11. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Stubán Tamás r. alezredes, városi rendőrkapitány.
12. Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Lajos polgárőr parancsnok.
13. A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
14. Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
15. A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
16. A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
17. Vagyonügyek:
a) Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
b) Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
c) Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
18. Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.


Napirend után:
közérdekű kérdések, javaslatok és bejelentések.

Kőszeg, 2013. március 22.

Huber László
polgármester