2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Szám: K/799-8/2020.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2020. szeptember 3-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1/a. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
7. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
8. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
9. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
10. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
11. A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
12. A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
13. Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
15. Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
16. Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
Képviselői felvilágosítás kérés, közérdekű bejelentések, javaslatok.


Zárt ülés keretében:

1. Kőszeg Város Önkormányzata TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosítószámú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében című projektjéhez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
Kőszeg, 2020. augusztus 28.


Básthy Béla s. k.
polgármester