2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Szám: 730-9/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. május 28-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
3. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
4. Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
Előterjesztők: Dr. Bokányi Péter a Kőszeg Kultúrájáért, Sárközi Antalné a Segítő Kéz és Koltay Árpád a Kőszeg Sportjáért Alapítvány elnöke valamint dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
5. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
6. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke.
7. A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
8. A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
9. Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
10. A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
11. A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
12. A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
13. Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
15. Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása (Az előterjesztést szerdán küldjük) .
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
16. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása. (Az előterjesztést szerdán küldjük)
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
17. A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. (Az előterjesztést szerdán küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
18. „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. (Az előterjesztést szerdán küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
19. A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést szerdán küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
20. „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést szerdán küldjük.)
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
21. A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása. (Az előterjesztést szerdán küldjük.)
Előadó a polgármester nevében: Révész József igazgató.
22. Vagyonügyek:
a) A Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése.
b) A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.


A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:
1. Kitüntetési javaslat elbírálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

Kőszeg, 2015. május 22.
Huber László s. k.
polgármester