2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
18. napirendi pont:
„A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

„Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” tárgyában a képviselő-testület 2015. április 16-i döntésének megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás során ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő az ELAMEN Zrt. határidőre az alábbi ajánlatot tette:

Rezsikulcs (%) A Kbt. 130. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti 30 napon túl vállalt számla fizetési határideje (naptári nap) (MAX. 30 nap)
75 % 30 nap

Az eljárás keretében megtartott tárgyalás során az ajánlattevő végleges ajánlata:
Rezsikulcs (%) A Kbt. 130. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti 30 napon túl vállalt számla fizetési határideje (naptári nap) (MAX. 30 nap)
68 % 30 nap

A rezsikulcs csökkentését eredményező változásokat a mellékelt tárgyalási jegyzőkönyv tartalmazza.

A bíráló bizottság az ajánlat vizsgálata során megállapította, hogy az ELAMEN Zrt. ajánlata érvényes, így javasoljuk az eljárás nyertesének az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.) ajánlattevőt kihirdetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja

Krizmanich Gergely
Közbeszerzési Tanácsadó
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 1095 Budapest, Soroksári út 98.
Rezsikulcs (%) A Kbt. 130. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti 30 napon túl vállalt számla fizetési határideje (naptári nap) (MAX. 30 nap)
68 % 30 nap

Indoka: mert az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letöltehtő formátumban.)