2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
19. napirendi pont:
A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségház eszközbeszerzés II. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szakrendelőkbe az eszközök szerződés szerinti leszállítása 2015. június 15-ig megtörténik. Ezen beszerzés során valamennyi szakrendelő bútorozása, valamint a szemészet, illetve fül-orr gégészet teljes orvosi eszköz felszerelése teljesül és az átköltözés az új épületbe már innentől biztosítható. A további szakrendelésekhez szükséges orvosi eszközök beszerzése pénzügyi fedezet hiánya miatt nem került kiírásra, azonban most rendelkezésre áll ez az összeg, így a közbeszerzési eljárást le lehet folytatni. A kórház, valamint a kőszegi szakrendelő szakorvosaival, asszisztenseivel egyeztetésre került a beszerezni kívánt műszerek listája.
A tervezett közbeszerzés értéke bruttó: 25.000.000,-Ft.

A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában a közbeszerzési eljárást a Kbt. 121.§(1) bekezdése b pontja szerint kell lefolytatnunk.

Az eljárást az alábbiak szerint javasoljuk lefolytatni:
Az eljárás fajtája: nyílt eljárás, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint.
Az értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az eljárást megindító felhívást elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 26.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó sk.
Az előkészítési munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívását elfogadja és egyben elrendeli annak megjelentetését a Közbeszerzési Értesítőben.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)