2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
13. napirendi pont:
Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület a 124/2012. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat 2. pontja alapján döntött a Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. szám (1782 hrsz.) és a Kőszeg, Liszt Ferenc u. 17. I/5. szám (2232/A/10 hrsz.) bérlakások orvosi szolgálati lakásként történő kijelöléséről.

A Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/5. szám alatti lakás, 74 m2 nagyságú, összkomfortos, 2 szoba, 1 konyha, 2 fürdőszoba, 1 éléskamra, 1 hall és 1 WC helyiségből áll. A Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. szám alatti lakás, 74 m2 nagyságú, összkomfortos, 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba és 1 fürdőszoba+WC helyiségből áll.

Jelenleg mindkét szolgálati lakást a Kőszeg, Bezerédy u. 3. szám alatti ingatlanból kiköltöztetett személyek veszik igénybe. A Bezerédy u. 3. szám alatti tetőtéri lakások felújítása befejeződik, az ingatlanokba hamarosan vissza lehet költözni, így a két szolgálati lakás megüresedik.

A 2015. évi vagyongazdálkodási koncepció szerint a Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. szám alatti lakás és a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/5. szám alatti lakás az el nem idegeníthető vagyon kategóriába tartoznak.

A bérlakások iránt nagyon nagy az érdeklődés, az orvosi szolgálati lakásokra pedig jelenleg nincs igény, ezért javasoljuk, hogy a Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. szám alatti orvosi szolgálati lakás a jövőben ismételten bérlakásként legyen hasznosítva, a Liszt F. u. 17. I/5. szám alatti lakás maradjon orvosi szolgálati lakás.

A Városfejlesztési Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2015. május 21.


Huber László polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2012. (VI. 28.) képviselő-testületi határozata 2. pontját visszavonja, és elrendeli a Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. szám alatti 74 m2 nagyságú, összkomfortos önkormányzati lakás további bérbeadását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/5. szám (2232/A/10 hrsz.) szám alatti bérlakás orvosi szolgálati lakásként történő kijelölését.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)